Oświadczenie dotyczące prywatności dla
aplikacji Philips Clean Home+

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności: 19 marca 2020 r

Aplikacja Philips Clean Home+ („Aplikacja”) umożliwia sterowanie i zarządzanie oczyszczaczami powietrza i odkurzaczami automatycznymi firmy Philips (zbiorczo „Urządzenia”) oraz ich monitorowanie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze („Usługi”).

Aplikacja i urządzenia są kontrolowane przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V. lub jej podmioty stowarzyszone, lub zależne („Philips”, „nasze”, „my” lub „nas”). Przetwarzamy dane osobowe zebrane z aplikacji i dowolnych urządzeń, które użytkownik sparował z aplikacją.

 

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez urządzenie lub aplikację. To Oświadczenie dotyczące prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć indywidualne prawa użytkownika i nasze zasady ochrony prywatności podczas korzystania z Aplikacji, w tym jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy.

 

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania.

Jakie Dane Osobowe są gromadzone i w jakich Celach

Otrzymujemy lub gromadzimy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje.
account data

Dane konta
Możesz zalogować się do aplikacji za pomocą konta MyPhilips lub profilu w serwisie społecznościowym. Użytkownicy w Chinach mogą również logować się przy użyciu swoich numerów telefonów.

 

 • Podczas logowania za pośrednictwem serwisów społecznościowych gromadzone przez nas dane osobowe, które są używane do celów uwierzytelniania, mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzenia, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail. W Chinach użytkownicy mogą logować się za pomocą konta Wechat. Podczas korzystania z konta Wechat zbieramy informacje na temat identyfikatora konta WeChat oraz profilu publicznego (imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe). Należy pamiętać, że dostawca usług społecznościowych może gromadzić informacje dotyczące korzystania z aplikacji i logowania się za pomocą konta serwisu społecznościowego. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad ochrony prywatności portali takich jak np. Facebook lub Google, zapoznaj się z oświadczeniem dotyczącym prywatności wybranego dostawcy usług społecznościowych.

 

 • Jeśli użytkownik założy konto MyPhilips, gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię, nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. W takim przypadku będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może korzystać z konta MyPhilips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez polubienie lub udostępnienie), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.

 

Dane konta są wykorzystywane do tworzenia konta i zarządzania nim. Ponieważ wykorzystujemy Dane konta użytkownika do świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji
Devices data

Dane urządzenia
Po sparowaniu Urządzenia z Aplikacją gromadzimy następujące informacje:

 
 • Oczyszczacze powietrza

 

(I) Dane Urządzenia, w tym identyfikator Urządzenia, tryb pracy, tryb włączania/wyłączania, tryb, prędkość wentylatora, harmonogram i polecenia sterujące.

(II) Ogólne dane dotyczące jakości powietrza, w tym wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu, PM2,5, temperatura, poziom stężenia szkodliwych gazów i poziom wilgotności.

 

 • Odkurzacze automatyczne

 

(I)  Dane Urządzenia, w tym identyfikator Urządzenia, dane harmonogramu, liczba cykli i czas trwania czyszczenia.

 

Rejestrujemy też adres IP routera, który łączy się z Urządzeniem.

Dane te są wykorzystywane do świadczenia Usług, uświadamiania Urządzenia o jego środowisku, ulepszania naszych Urządzeń i Usług, a także umożliwiania użytkownikowi większego zaangażowania się w Urządzenie i jego usługi.

 

Ponieważ dane Urządzenia użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na sparowanie Urządzenia z Aplikacją do celów świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

 

 

Inne dostarczone dane

W zależności od modelu Urządzenia oczyszczającego powietrze Aplikacja może wyświetlić krótki kwestionariusz odnoszący się do obaw użytkownika dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach; jak dawno temu użytkownik przeprowadził się do domu/pomieszczenia; oraz pomieszczenia, w którym użytkownik umieścił Urządzenie. Aplikacja ustawi najbardziej odpowiedni tryb działania dla urządzenia na podstawie udzielonych odpowiedzi.

 

Ponieważ inne dostarczone dane użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na sparowanie Urządzenia z Aplikacją do celów świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Pliki cookie
Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Pliki cookie”) w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie przenośne używane przez użytkownika i gromadzić dane osobowe, w tym unikalny numer urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika.

 

Zanim rozpoczniemy korzystanie z plików cookie do celów analitycznych, poprosimy o zgodę użytkownika. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w tej Aplikacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie dostępnym w ustawieniach prywatności Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji
Customer support

Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, przetworzymy informacje na temat zgłoszenia, w tym numer zgłoszenia, dane kontaktowe oraz historię interakcji. Dodatkowo: • Podczas korzystania z funkcji aplikacji „Kontakt z deweloperami” przetworzymy raport „Dzienniki aplikacji”, który zawiera dane dotyczące modelu i wydajności urządzenia oraz powiązane z nim unikatowe identyfikatory.

 

 • Podczas korzystania z funkcji aplikacji „Kontakt” przetworzymy pytania i komentarze wraz z informacjami dotyczącymi urządzenia przenośnego (np. producent, model i system operacyjny) oraz innych powiązanych urządzeń.

 

Dane pomocy technicznej służą do analizowania i naprawiania występujących problemów, zapewnienia wymaganej pomocy technicznej oraz kontaktowania się, gdy jest to konieczne.

 

Przetwarzanie danych pomocy technicznej jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6.1 (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o prawny obowiązek, któremu podlega nasza firma zgodnie z art. 6.1 (c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji
Combined data

Połączone dane
Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, dane Urządzenia i Pliki cookie, z danymi zgromadzonymi w trakcie interakcji w ramach następujących kanałów cyfrowych Philips i ich wykorzystania: media społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty. Dane te mogą obejmować: adres IP, Pliki cookie, informacje o urządzeniu przenośnym, komunikaty, które użytkownik kliknie lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i strony, które użytkownik odwiedza.


 

Połączone dane są analizowane i wykorzystywane do dostarczenia użytkownikowi dostosowanych Usług. Pomaga to również w ulepszaniu zawartości, funkcji i użyteczności Aplikacji, Urządzeń i Usług, jak również do tworzenia nowych produktów i usług. W takim przypadku uważamy, że przetwarzanie Połączonych danych użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesyłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje przenośne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika oraz zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualnie dopasowane usługi, analizujemy Połączone dane użytkownika. Zanim wyślemy użytkownikowi materiały promocyjne, poprosimy go o zgodę.

Więcej informacjiMniej informacji
Permissions
Pozwolenia

 

Jeżeli Aplikacja wymaga zezwolenia na dostęp do czujników urządzenia przenośnego użytkownika (np. aparatu fotograficznego, Wi-Fi, lokalizacji geograficznej lub Bluetooth) bądź innych danych (np. zdjęcia) dla celów świadczenia Usług, będziemy prosić użytkownika o wyrażenie na to zgody. Używamy tych danych tylko wtedy, gdy są one potrzebne do świadczenia Usług, i dopiero wtedy, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

 

 • Zezwolenia ogólne

 

 • Sieć Wi-Fi, aby skonfigurować parowanie Urządzeń.
 • Aparat fotograficzny, aby skanować kod QR w celu rozpoczęcia parowania Urządzeń.
 • Zdjęcia, aby włączyć funkcję udostępniania zdjęć, która umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu jakości powietrza w pomieszczeniach lub na zewnątrz i udostępnianie ich za pośrednictwem wiadomości SMS/Wechat lub innych kanałów społecznościowych.
 • Wykonywanie połączeń, aby umożliwić kontakt telefoniczny z centrum obsługi klienta firmy Philips za pośrednictwem Aplikacji.
 • Przybliżona lokalizacja i lokalizacja geograficzna.
 • Parowanie urządzeń. System operacyjny Android wymaga przybliżonej lokalizacji geograficznej, aby połączyć aplikację z urządzeniem. System iOS wymaga dostępu do danych o lokalizacji w celu rozpoznania, kiedy aplikacja i urządzenie znajduje się w pobliżu. Jednakże firma Philips nie przetwarza takich danych w żaden sposób. Dane są przechowywane w urządzeniu przenośnym, a firma Philips nie ma do nich dostępu. Jeśli użytkownik usunie swój profil lub aplikację, dane te zostaną usunięte z urządzenia.
 • Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips. Po włączeniu tej funkcji dane o lokalizacji są wykorzystywane do skierowania użytkownika do najbliższego sklepu lub centrum obsługi klienta.
 • Pliki, aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki, z których korzysta Aplikacja (np. grafiki, pliki multimedialne lub inne duże zasoby programowe). Jeśli usuniesz aplikację, dane znajdujące się na urządzeniu przenośnym zostaną usunięte.

 

 • Zezwolenia dotyczące oczyszczacza powietrza
 • Informacje o pogodzie i jakości powietrza, aby Aplikacja mogła udostępniać anonimowe dane dotyczące lokalizacji (na poziomie miasta) wybranemu usługodawcy w celu wygenerowania mapy lokalizacji z informacjami na temat jakości powietrza na stronie głównej Aplikacji.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zezwolenia nadane Aplikacji w ustawieniach urządzenia przenośnego.

 

 

Komu są udostępniane dane osobowe

Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

 

 

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:

 

 

 • Dostawcy usług IT i usług w chmurze

Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.

 

 • Dostawcy w zakresie zaangażowania użytkowników i danych analitycznych

Dostawcy ci zapewniają określone usługi dla aplikacji, takie jak analiza aplikacji, wiadomości wewnętrzne aplikacji i powiadomienia Push.

 

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewnili odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonania danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

 

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować ze stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika dla własnych celów. Jeśli firma Philips udostępnia dane osobowe stronom trzecim, które wykorzystują te dane do własnych celów, przed ich udostępnieniem firma Philips zadba o poinformowanie i/lub uzyskanie zgody użytkownika w przypadku gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym przypadku prosimy o uważne przeczytanie oświadczeń o prywatności stron trzecich, w tym informacji o tym, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzą, jak je wykorzystują, przetwarzają i chronią.

 

Firma Philips może sprzedać swoje przedsiębiorstwo lub jego część na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub nowego właściciela.

 

Amazon Alexa

W niektórych krajach firma Philips obsługuję funkcję oczyszczania powietrza. Jeśli ta funkcja zostanie włączona, możliwe będzie sterowanie urządzeniami przy pomocy asystenta Amazon Alexa. Po włączeniu usługi Amazon Alexa firma Amazon będzie świadczyć własne usługi. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami i Oświadczeniem dotyczącym prywatności usługi Amazon Alexa.

 

Tmall Genie

W Chinach firma Philips obsługuję integrację funkcji oczyszczania powietrza z aplikacją Tmall Genie. Jeśli funkcja ta zostanie włączona, możliwe będzie sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Tmall Genie. W takim przypadku aplikacja TMall Genie będzie świadczyć własne usługi. Prosimy o zapoznanie się Warunkami i Oświadczeniem dotyczącym prywatności aplikacji Tmall Genie.

Więcej informacjiMniej informacji
With whom are Personal Data shared?
Przekazywanie informacji do innych krajów
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców. Używając Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórych przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku przekazywania danych z krajów EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów (np. Stanów Zjednoczonych), stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze Wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopie tych dokumentów pod powyższym łączem lub tutaj.

Więcej informacjiMniej informacji
Amazon Alexa
Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są zbierane. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy przechowywanie jest słuszne w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

 

Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć żądanie w zakresie uzyskania kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami, klikając w to łącze. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodne z obowiązującym prawem.

 

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie; zanim przystąpimy do realizacji żądania, może być konieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

 

W przypadku gdy wymagamy zgody użytkownika na gromadzenie i/lub przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik może wycofać ją w każdej chwili, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika w oparciu o prawny obowiązek, któremu podlega firma Philips (uwzględniając interakcję użytkownika, w której korzysta on ze swoich praw), przetwarzanie przez nas danych jest uznawane za zgodne z prawem na podstawie art. 6.1 (c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

Chronimy dane osobowe użytkownika

Traktujemy poważnie obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przez użytkownika przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi działaniami: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem, środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents
Informacje specjalne dla rodziców

 

Jakkolwiek niniejsze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Jesteśmy zaangażowani na rzecz ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody takiego rodzica lub opiekuna prawnego, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Informacje lokalne: przepisy o prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych)

 

Zgodnie z rozdziałem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia nasi klienci, będący mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą raz w roku żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat informacji osobowych ujawnionych przez nas stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli takie dane zostały ujawnione) w poprzedzającym roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować wykaz kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwy, imiona, nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, które uzyskały od nas takie informacje w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chce złożyć wniosek o przekazanie takich informacji, powinien odwiedzić naszą stronę internetową dotyczącą prywatności: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

 

Nasze Usługi mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za potwierdzenie, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowanym Oświadczeniem o prywatności i akceptuje je.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Kontakt
W przypadku pytań odnoszących się do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności lub sposobów, w jaki firma Philips korzysta z danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt (w tym również z naszym inspektorem ds. ochrony danych). Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Holandia