Polska

Oświadczenie o prywatności aplikacji Philips OneBlade

 

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 1 stycznia 2022 r.

 

Aplikacja Philips OneBlade zapewnia usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb zdrowotnych („Usługi”). W zależności od decyzji użytkownika i regionu, aplikacja może przetwarzać dane osobowe z różnych produktów firmy Philips, które mogą łączyć się z aplikacją („Produkt”).


Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć nasze praktyki w zakresie prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym jakie informacje i dane gromadzimy, dlaczego to robimy, co z nimi robimy, a także indywidualne prawa użytkownika.


Zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Philips Consumer Lifestyle B.V. z siedzibą przy High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Holandia, a także podmioty powiązane i filie („Philips”, „nasze”, „my” lub „nas”).


Jakie informacje i dane osobowe gromadzimy i w jakich celach?

Przetwarzamy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Urządzenia, pobiera i instaluje aplikację lub korzysta z naszych Usług. Dane osobowe użytkownika są kojarzenie z unikalnymi identyfikatorami. Możemy używać takich danych osobowych określonych poniżej do świadczenia Usług żądanych przez użytkownika za jego zgodą i w oparciu o nasze warunki, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili lub przetwarzali jego dane osobowe, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.


Dane konta

Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta Philips lub profilu na portalu społecznościowym, w tym również konta Apple. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, język i hasło. Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania z aplikacji, w tym informacje o sesji, logowaniu i uwierzytelnianiu, których używamy do zarządzania kontem.


Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować za pośrednictwem mediów społecznościowych, gromadzone przez nas dane osobowe w celu uwierzytelnienia mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzin, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail. W takim przypadku dostawca mediów społecznościowych może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się przy użyciu konta mediów społecznościowych. Prosimy zapoznać się z Oświadczeniem o prywatności swojego dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook, Google lub Apple), aby uzyskać informacje o stosowanych przez niego zasadach ochrony prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi, jak będzie je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.


Dane konta są wykorzystywane do tworzenia konta i zarządzania nim, bezpiecznego logowania się do aplikacji oraz dostarczania spersonalizowanych Usług. Jeśli użytkownik utworzy konto w celu zalogowania się do Aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził zgodę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto, aby zamówić produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez „polubienie” lub „udostępnienie”), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.


Wrażliwe dane osobowe

Korzystając z aplikacji, użytkownik może przekazywać nam poufne informacje, takie jak szczegóły dotyczące stylu życia i dobrego samopoczucia. Możemy również gromadzić dane osobowe z Produktów, które użytkownik zdecyduje się wykorzystać w połączeniu z aplikacją. W tej sekcji szczegółowo opisano rodzaje danych osobowych gromadzonych w oparciu o funkcje, z których użytkownik korzysta, oraz charakter Produktów parowanych z aplikacją. Ta sekcja zostanie zaktualizowana natychmiast po włączeniu nowych Produktów i funkcji.
 

Męskie golenie. W zależności od decyzji użytkownika, bezpiecznie przechowujemy dane dotyczące golenia i stylizacji na jego koncie, aby można je było łatwo przywrócić po zainstalowaniu aplikacji na innym urządzeniu. Dane użytkownika są również wykorzystywane do zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia w zakresie golenia i stylizacji, na przykład poprzez dostosowane programy treningowe i inne usługi. Przetwarzane dane obejmują:
 

 • Szczegóły dotyczące golenia, w tym informacje o Twojej golarce, takie jak model, numer seryjny, dane dotyczące sesji i użytkowania, użycie płynu CleanPod; a także częstotliwość i czas trwania golenia.
 • Szczegóły dotyczące skóry i zarostu, w tym zdjęcia skóry lub twarzy, które przesyłasz do aplikacji; profil, kolor i rodzaj Twojej skóry oraz zarostu; a także Twoje nawyki pielęgnacyjne i problemy skórne.
 • Szczegóły dotyczące stylu życia i samopoczucia, które wprowadzasz do aplikacji, w tym nawyki, stres, sen i środowisko; a także Twoje preferencje dotyczące stylu.
 • Zdjęcia, w tym zdjęcia profilowe oraz zdjęcia twarzy, włosów i skóry, jeśli są wymagane do korzystania z niektórych funkcji aplikacji.
 • Szczegóły dotyczące konta, wzorce korzystania z aplikacji i dane urządzenia mobilnego.
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące personalizacji.


Na podstawie ustawień użytkownika wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia push oraz treści i wiadomości w aplikacji. Możemy również łączyć, pseudonimizować, anonimizować lub agregować dane użytkownika w celu personalizacji.


Prosimy, aby użytkownik nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych osobowych poza przedstawionymi powyżej (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, filozoficznymi lub innymi, informacji o zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości kryminalnej lub informacji dotyczących członkostwa w związkach zawodowych) w aplikacji lub za jej pośrednictwem ani w jakikolwiek inny sposób.

 

Dane analityczne

W zależności od wyboru użytkownika, użytkownik może nam pomóc w ulepszaniu aplikacji i naszych połączonych produktów (a także w opracowaniu nowych osobistych rozwiązań zdrowotnych dla użytkowników!) w oparciu o dane, które obserwujemy i gromadzimy podczas korzystania z naszych usług. Robimy to poprzez:
 

 • Ocenianie sposobu, w jaki użytkownik korzysta z aplikacji i jej działania na urządzeniu mobilnym, także w przypadku awarii aplikacji, aby zidentyfikować i naprawić problemy;
 • Wdrażanie i analizowanie zmian lub funkcji w różnych grupach, by zrozumieć interakcje;
 • Ocenianie, w jaki sposób aplikacja jest uruchamiana i używana, oraz bezpośrednie łączenie użytkownika z konkretnymi sekcjami aplikacji;
 • Wchodzenie z użytkownikiem w interakcje w celu uzyskania opinii użytkownika, wspieranie użytkownika w razie potrzeby i wysyłanie użytkownikowi informacji związanych z usługami;
 • Zapraszanie użytkownika do udziału w ankietach lub projektach badawczych organizowanych przez grupę Philips i zbieranie jego odpowiedzi.

Możemy również wykorzystać te spostrzeżenia do dalszego personalizowania naszych usług. Na podstawie danych, które obserwujemy podczas korzystania z aplikacji i połączonego produktu, staramy się zrozumieć, które wzorce użytkowania prowadzą do określonych interakcji z aplikacją, takich jak przeczytanie konkretnego artykułu w aplikacji, zakup produktu, zaangażowanie w aplikację lub rozwój warunków istotnych dla używanego produktu. Wykorzystamy te spostrzeżenia do stworzenia reguł dopasowujących wyświetlaną zawartość do użytkowników oraz do ostatecznego ulepszenia algorytmów wykorzystywanych do świadczenia spersonalizowanych usług. Jeśli użytkownik zaloguje się do aplikacji za pomocą swojego konta Philips, wykorzystamy te informacje, aby spersonalizować doświadczenia w oparciu o jego wzorce korzystania z aplikacji.

 

Przetwarzane dane obejmują szczegóły konta, unikalne identyfikatory, dane sesji i użytkowania, system operacyjny, model, informacje o sieci i (zamaskowane) adresy IP, informacje o aplikacji, takie jak nazwa aplikacji, wersja, użytkowanie i zdarzenia, odwiedzane strony, informacje o sesji, dane podłączonego urządzenia, dane wprowadzane przez Ciebie do aplikacji, a także dane zbierane podczas interakcji z kanałami cyfrowymi Philips, takimi jak zarejestrowane przez Ciebie produkty. Możemy używać plików cookie, tagów i/lub podobnych technologii oraz korzystać z usług dostawców, którzy przetwarzają dane użytkownika w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji. Możemy łączyć, pseudonimizować, anonimizować lub agregować dane użytkownika do celów statystycznych, analitycznych i personalizacji.


Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, pliki cookie itd., z danymi zgromadzonymi w trakcie interakcji w ramach następujących kanałów cyfrowych Philips i ich wykorzystania: media społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty. Dane te mogą obejmować: adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu mobilnym, komunikaty, które użytkownik kliknie lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i strony, które użytkownik odwiedza.


Możemy analizować połączone dane, aby dostarczyć usługi takie jak spersonalizowane zabiegi oczyszczania skóry i golenie, osobiste porady dotyczące skóry i/lub programy golenia, porady na temat stylu i golenia, spersonalizowane porady dotyczące najlepszego stylu na twarzy; podpowiedzi dotyczące golenia i stylizowania. Pomagają nam one też w ulepszeniu treści, funkcjonalności i użyteczności aplikacji, Urządzenia i Usług, jak również w celu tworzenia nowych produktów i usług w dziedzinie męskiej toalety. W tym przypadku uważamy, że przetwarzanie połączonych danych opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.


Ocena i analiza danych

Jeśli użytkownik pisze recenzję lub ocenia Aplikację w sklepach z aplikacjami, możemy przetwarzać takie informacje, aby odpowiadać na komentarze i pytania użytkownika, zrozumieć, jakie są wrażenia użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, poznać ogólne postrzeganie Aplikacji i naszej marki, a także aby wykorzystywać te spostrzeżenia do doskonalenia Aplikacji. Możemy zobaczyć tylko nazwę użytkownika w sklepie z aplikacjami, oceny, komentarze i wszelkie inne szczegóły, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić lub upublicznić. O ile nie jest to wymagane, nie łączymy tych informacji z danymi konta ani innymi informacjami, które uzyskaliśmy od użytkownika. Jeśli użytkownik potrzebuje wsparcia technicznego, możemy wykorzystać jego dane do pracy nad sprawą i przeprowadzenia go przez proces obsługi klienta zgodnie z informacjami zawartymi w części Obsługa klienta poniżej.


Dane centrum obsługi klienta

Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy technicznej, możemy poprosić go o przekazanie nam informacji związanych z korzystaniem z naszych Usług, w tym dotyczące interakcji z firmą Philips oraz sposobów kontaktowania się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić wymaganą obsługę klienta. Zarządzamy swoimi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.


Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie promocyjnych informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być dla niego istotne w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesyłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualne doświadczenie, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania tych informacji.


Pliki cookie i informacje o urządzeniu

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Pliki cookie”) i/lub gromadzimy informacje z urządzenia przenośnego oraz Produktu w celu obsługi, dostarczania, ulepszania, rozumienia i dostosowywania naszych usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie przenośne i powiązany Produkt używany przez użytkownika oraz gromadzić informacje i dane osobowe, w tym unikalny numer urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania aplikacji przez użytkownika. Możemy również wykorzystywać te informacje do pokazywania treści dotyczących danego kraju (w tym informacji w języku lokalnym).


Pozwolenia

Aplikacja może poprosić użytkownika o zezwolenie na dostęp do pamięci masowej urządzenia mobilnego, czujników lub innych funkcji. Wymagamy dostępu, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia Usług zgodnie z poniższym opisem.


• Bluetooth i WIFI. Aby połączyć się z Internetem, aplikacja wymaga połączenia Wi-Fi.   Aplikacja wymaga również połączenia Bluetooth/Wi-Fi, aby połączyć urządzenia z aplikacją.  Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować połączenia Bluetooth/Wi-Fi w ustawieniach urządzenia mobilnego.
 

• Lokalizacja. Aby umożliwić użytkownikom łączenie z telefonem dowolnego urządzenia Bluetooth, systemy operacyjne Android wymagają od użytkowników zezwolenia aplikacji na dostęp do zgrubnej lokalizacji geograficznej. Podobnie system iOS może poprosić użytkowników o wyrażenie zgody na dostęp aplikacji do lokalizacji geograficznej. Aplikacja nie wykorzystuje tych uprawnień do określania lokalizacji użytkownika ani do gromadzenia danych o lokalizacji przez firmę Philips. Uprawnienia dostępu do lokalizacji można cofnąć w ustawieniach urządzenia mobilnego użytkownika.
 

• Pliki Aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki, z których korzysta Aplikacja podczas działania (np. instrukcje obsługi, grafiki, pliki multimedialne lub inne duże zasoby programowe), Aplikacja wymaga dostępu do plików urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik usunie Aplikację, Pliki zostaną usunięte z urządzenia mobilnego.
 

• Zdjęcia i multimedia. Aby użytkownik mógł dodać zdjęcia do swojego konta, aplikacja wymaga uprawnień dostępu do aparatu lub galerii zdjęć na urządzeniu mobilnym.  Systemy operacyjne Android mogą zażądać uprawnienia do filmów, jednak aplikacja będzie korzystać z tego uprawnienia tylko w celu umożliwienia przesłania zdjęcia. 


W niektórych przypadkach system operacyjny może wymagać uprawnień wymaganych przez urządzenie przenośne ze względów technicznych, które nie są kontrolowane lub wykorzystywane przez firmę Philips. Nie będziemy gromadzić żadnych danych związanych z takimi uprawnieniami, chyba że będzie to wymagane do świadczenia naszych usług zgodnie z niniejszym oświadczeniem.


Uprawnienia te można zablokować lub cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień systemu operacyjnego.


Komu udostępniamy Dane osobowe użytkownika?

Dane użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom powiązanym firmy Philips, które są częścią Philips Group. Tylko osoby ( z firmy Philips), które muszą znać te informacje, będą miały do nich dostęp. Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.


Podmioty stowarzyszone

Dane użytkownika mogą zostać udostępnione innym podmiotom firmy Philips, które należą do Grupy Philips. Na przykład niektóre podmioty firmy Philips mogą pomagać nam w zarządzaniu infrastrukturą aplikacji lub w zarządzaniu zapytaniami. Dane będą przetwarzane tylko przez osoby, które wymagają do nich dostępu w celu wykonania swoich obowiązków służbowych.


Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.


Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:

 • Dostawcy usług IT i w chmurze. Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania aplikacji lub świadczenia Usług.

 • Usługodawcy w zakresie analiz i badań. Powyżsi usługodawcy dostarczają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych i/lub powiązane technologie, które są wymagane do przeprowadzania analiz lub badań danych aplikacji.

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do świadczenia danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

 

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe osobom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe. W takim wypadku prosimy uważnie zapoznać z oświadczeniami o prywatności osób trzecich, które zawierają informacje o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą oraz jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.
 

Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.


I wreszcie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych praw, możemy udostępniać dane użytkownika władzom publicznym i rządowym.

Przekazywanie informacji do innych krajów
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych, usługodawców lub innych firm w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj).

W przypadku przekazów z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych narzędzi, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami tutaj.
 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?
Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są gromadzone. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z aplikacji i Usług; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) słuszność przechowywania w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).


Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o uzyskanie kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami tutaj.

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy być w stanie zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie, a także może zaistnieć konieczność zweryfikowania przez nas tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.


W przypadku przetwarzania danych użytkownika w celu świadczenia naszych usług na podstawie naszych warunków, możemy nie być w stanie świadczyć tych usług, jeśli dane użytkownika nie zostaną przez nas przetwarzane. W przypadku, gdy polegamy na naszych uzasadnionych interesach, zapewniamy, że przetwarzanie danych nie jest ważniejsze od praw i interesów użytkownika w zakresie prywatności. W przypadku, gdy nasza firma polega na wyrażonej zgodzie, użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.


Chronimy dane osobowe użytkownika

Poważnie traktujemy obowiązek ochrony danych powierzonych przez użytkownika firmie Philips przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Informacje specjalne dla rodziców
Mimo iż Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności
Nasze mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie nowej wersji oświadczenia o prywatności oznacza zapoznanie się ze zaktualizowanym Oświadczeniem i zgodę na nowe postanowienia.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu wykorzystywania danych osobowych przez firmę Philips, można skontaktować się z firmą Philips i/lub inspektorem ds. ochrony danych tutaj. Respondent ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.