Oświadczenie o prywatności — aplikacja Lumea IPL


Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 17 czerwca 2019 r.

Aplikacja Lumea IPL świadczy usługi, które pomagają ustalić harmonogram zabiegów i cele związane z depilacją, umożliwiają otrzymywanie przypomnień o planowanych zabiegach i spersonalizowanych wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia opartych na postępach oraz śledzenie postępów i użycia urządzenia Lumea, a także inne usługi („Usługi”) na rzecz użytkowników na całym świecie. Niniejsze oświadczenie o prywatności ma pomóc zrozumieć nasze praktyki dotyczące prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym jakie dane zbieramy, dlaczego zbieramy te dane, co możemy z nimi zrobić, jak również indywidualne prawa użytkownika.
 

Aplikacja Lumea IPL wykorzystuje dane osobowe zebrane lub przetworzone przez aplikację mobilną Lumea IPL („Aplikacja”).
 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Aplikację, kontrolowanych przez firmę Koninklijke Philips N.V. lub pozostających pod jej kontrolą lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych („Philips”, „my”, „nasz”, „nas”).
 

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania, które opisują warunki, na jakich można korzystać z naszych Usług.

 

Jakie Dane Osobowe są gromadzone i w jakich Celach


Otrzymujemy lub gromadzimy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, pobiera lub instaluje ją lub korzysta z Usług. Możemy używać takich danych osobowych do świadczenia Usług żądanych przez użytkownika jako umownej konieczności, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili lub przetwarzali dane osobowe użytkownika, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.
 

Poufne Dane Osobowe
 

Zanim rozpoczniemy gromadzenie wrażliwych danych osobowych, powiadomimy o tym użytkownika i wystosujemy prośbę o jego wyraźną zgodę. Dane te obejmują kolor włosów i odcień skóry. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, którego dokonano, zanim użytkownik wycofał zgodę.
 

Poufne Dane Osobowe
 

Prosimy nie wysyłać do nas ani nie ujawniać żadnych poufnych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznawanej religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub dotyczących cech genetycznych, karalności lub uczestnictwa w związkach zawodowych) w ramach Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób.
 

Dane konta
 

Kiedy użytkownik zakłada konto, nasza firma gromadzi jego dane osobowe. Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta MyPhilips lub za pomocą profilu na portalu społecznościowym. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, datę urodzenia/wiek, kraj, język, ostatni tweet, profil URL, profil na portalu społecznościowym, lokalizację i hasło.
 

 • Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane do tworzenia konta użytkownika i zarządzania nim. Użytkownik może skorzystać z konta MyPhilips w celu bezpiecznego zalogowania się do aplikacji. Jeśli użytkownik założy konto MyPhilips w celu zalogowania się do aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto MyPhilips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez polubienie lub udostępnienie), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.
   

Facebook
 

Korzystamy z funkcji logowania przez Facebooka. Umożliwia to użytkownikowi logowanie się do naszej Aplikacji przy użyciu danych logowania do serwisu Facebook. Firma Philips będzie gromadzić dane logowania do serwisu Facebook, imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie powiązane z kontem użytkownika w serwisie Facebook. Serwis Facebook również gromadzi pewne informacje podczas korzystania z funkcji logowania przez Facebooka:
 

 • Dane konfiguracyjne: po zalogowaniu się użytkownika zestaw SDK generuje okresowe żądania w tle, które umożliwiają automatyczne zarządzanie okresem istnienia tokenu dostępu.
 • Informacje o błędzie: zestaw SDK przechwytuje informacje o błędach, również podczas inicjalizacji zestawu, które mogą zawierać identyfikatory użytkowników zalogowanych do serwisu Facebook.
 • Dane krótkoterminowe: zestaw SDK mierzy aktywność niektórych użytkowników w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Dane te są przechowywane przez bardzo krótki czas w przypadku osób niezalogowanych w serwisie Facebook.
   

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania informacji przez serwis Facebook można znaleźć w zasadach ochrony prywatności serwisu (dostępnych w Internecie pod następującym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/).
 

Inne dostarczone dane
 

Dane te obejmują kolor włosów, odcień skóry, ustawienia powiadomień, historię zabiegów, cele, korzystanie z urządzenia Lumea i odpowiedzi udzielane w ankietach.
 

 • Zebrane dane są wykorzystywane, by pomóc Ci ustalić harmonogram zabiegów oraz cele, aby otrzymywać przypomnienia o planowanych zabiegach, a także spersonalizowane wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia oparte na postępach, oraz aby śledzić postępy i użycie urządzenia Lumea. Robimy to, wysyłając do Ciebie powiadomienia typu push poprzez Aplikację lub wiadomości e-mail.
   

Pliki cookie
 

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne używane przez użytkownika i gromadzić dane osobowe, w tym unikalny numer Urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika.
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii stosowanych w tej Aplikacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.
 

Dane dotyczące lokalizacji
 

W przypadku gdy użytkownik zezwoli na dostęp do danych o lokalizacji, możemy zbierać dane dotyczące położenia geograficznego urządzenia przenośnego. Użytkownik może w każdym momencie zablokować zbieranie danych dotyczących położenia geograficznego w ustawieniach Aplikacji lub urządzenia przenośnego.
 

 • W przypadku korzystania z funkcji „Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips” na stronie pomocy technicznej użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie firmie Philips danych dotyczących lokalizacji. Jeśli użytkownik korzysta z naszych funkcji w zakresie lokalizacji, zostanie przekierowany do najbliższego punktu lub do danych kontaktowych centrum obsługi klienta w danym kraju w oparciu o dane dotyczące lokalizacji.
   

Informacje transakcyjne
 

Jeśli użytkownik płaci za nasze Usługi, możemy otrzymywać informacje i potwierdzenia, jak np. potwierdzenia płatności, w tym ze sklepów z aplikacjami lub od osób trzecich przetwarzających płatności.
 

Pomoc techniczna
 

Użytkownik może przekazać nam informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips i tym, jak skontaktować się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić obsługę klienta. Zarządzamy naszymi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.
 

Połączone dane
 

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane kont i inne dane podane przez użytkownika, pliki cookie, dane o lokalizacji, dane zebrane w trakcie interakcji i wykorzystania kanałów cyfrowych Philips, takich jak portale społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty, adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu, komunikaty, jakie użytkownik klika lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i stron, które użytkownik odwiedza.
 

Tak połączone dane są analizowane i wykorzystywane do świadczenia na rzecz użytkownika Usług, takich jak pomoc w ustaleniu harmonogramu zabiegów oraz celów, a także aby umożliwić otrzymywanie przypomnień o planowanych zabiegach i spersonalizowanych wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia opartych na postępach oraz śledzenie postępów i użycia urządzenia Lumea. Korzystamy z nich także w celu ulepszania treści, funkcji i użyteczności Aplikacji, Urządzenia i Usług, jak również w celu tworzenia nowych produktów i usług.
 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika, w oparciu o preferencje i zachowania użytkownika w Internecie, możemy przesłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje przenośne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualnie dopasowane usługi, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji.
 

Pozwolenia
 

Aplikacja może zażądać od użytkownika pozwolenia na dostęp do telefonu lub czujników (np. kamery, Wi-Fi, lokalizacji geograficznej lub Bluetooth) bądź innych danych (np. zdjęć, harmonogramu lub kontaktów) na urządzeniu przenośnym.
 

 • Używamy tych danych tylko wtedy, gdy są one potrzebne do świadczenia Usług i dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
 • Czasem pozwolenie jest technicznym warunkiem systemów operacyjnych na urządzeniu mobilnym użytkownika. W takim przypadku Aplikacja może zażądać zgody użytkownika na dostęp do takich czujników lub danych, jednak nie będziemy gromadzić takich danych, chyba że jest to konieczne do dostarczenia użytkownikowi Usługi Aplikacji i dopiero wówczas, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

Komu są udostępniane dane osobowe?


Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.
 

Usługodawcy
 

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.
 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:
 

 • Usługodawcy IT i usług w chmurze
   

Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.
 

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewnili odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonania danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.
 

Inne osoby trzecie
 

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Proszę uważnie zapoznać z ich oświadczeniami o prywatności, które informują stosowanych praktykach dotyczących prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzą, jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.
 

Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe stronie trzeciej, która wykorzystuje dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe.
 

Firma Philips może sprzedać swoje przedsiębiorstwo lub jego część na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub nowego właściciela.
 

Przekazywanie informacji do innych krajów
 

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj. W przypadku przekazywania danych z krajów EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów (np. Stanów Zjednoczonych), stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze Wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopie tych dokumentów pod poniższym linkiem lub pod adresem: privacy@philips.com.

 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?


Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są zbierane. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy przechowywanie jest słuszne w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

 

Prawa użytkownika


Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć żądanie w zakresie uzyskania kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodne z obowiązującym prawem.
 

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie; zanim przystąpimy do realizacji żądania, może być konieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.
 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

 

Chronimy dane osobowe użytkownika


Traktujemy poważnie obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przez użytkownika przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi działaniami: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem, środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.
 

Informacje specjalne dla rodziców


Jakkolwiek niniejsze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Jesteśmy zaangażowani na rzecz ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody takiego rodzica lub opiekuna prawnego, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

 

Informacje lokalne: przepisy o prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych)


Zgodnie z rozdziałem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, nasi klienci będący mieszkańcami stanu Kalifornia mogą raz w roku żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat informacji osobowych ujawnionych przez nas osobom trzecim w celach marketingowych (jeśli takie dane zostały ujawnione) w poprzedzającym roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować wykaz kategorii informacji osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwy, imiona, nazwiska i adresy wszystkich osób trzecich, które uzyskały od nas takie informacje w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chce złożyć wniosek o przekazanie takich informacji, należy odwiedzić naszą stronę internetową dotyczącą prywatności: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

 

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności


Nasze Usługi mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.
 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.
 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za potwierdzenie, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowanym Oświadczeniem o prywatności i akceptuje je.

 

Kontakt


W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobów, w jaki firma Philips korzysta z danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: privacy@philips.com. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holandia

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.