Polska

Aplikacja Philips Lumea IPL Oświadczenie o prywatności


Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 27 października 2021 r.

Aplikacja Philips Lumea IPL ułatwia zarządzanie zabiegami i celami depilacji przy użyciu urządzenia Lumea IPL („Urządzenie”) oraz zapewnia spersonalizowane porady dotyczące usuwania włosów i urody („Usługi”).

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć nasze praktyki w zakresie prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym jakie dane gromadzimy, dlaczego to robimy, co z nimi robimy, a także indywidualne prawa użytkownika.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Aplikację, kontrolowanych przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V. lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych („Philips”, „my”, „nasz”, „nas”).

Jakie Informacje i Dane Osobowe gromadzimy i w jakich celach?

Przetwarzamy informacje i dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje. Możemy przetwarzać takie dane osobowe na podstawie zgody użytkownika lub wg żądań użytkownika w ramach realizacji naszych obowiązków umownych, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.

Wrażliwe dane osobowe

Zanim rozpoczniemy gromadzenie wrażliwych danych osobowych, powiadomimy o tym użytkownika i wystosujemy prośbę o jego wyraźną zgodę. W zależności od decyzji użytkownika, możemy bezpiecznie przechowywać na koncie użytkownika dane dotyczące urody i depilacji, aby można je było łatwo przywrócić po zainstalowaniu aplikacji na innym urządzeniu. Dane użytkownika są również wykorzystywane do zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia w zakresie urody i depilacji, na przykład poprzez dostosowane programy treningowe, przypomnienia i inne usługi. Przetwarzane dane obejmują:

 • Preferencje i odpowiedzi na pytania dotyczące personalizacji.
 • Szczegóły urządzenia do depilacji, w tym unikalne identyfikatory i dane dotyczące użytkowania.
 • Szczegóły zabiegów, w tym harmonogramy, postęp i stan zabiegów.
 • Odcień skóry i szczegóły włosów, w tym kolor i typ skóry i włosów, a także procedura depilacji i problemy z nią związane.
 • Zdjęcia, w tym zdjęcia części ciała, włosów i skóry, gdy jest to wymagane do korzystania z niektórych funkcji aplikacji.
 • Szczegóły dotyczące stylu życia i samopoczucia wprowadzane w aplikacji, w tym rutynowe czynności, stres, cykl snu i czynniki środowiskowe.
 • Wzorce korzystania z aplikacji i dane urządzenia mobilnego.
   

Na podstawie ustawień użytkownika wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia push oraz treści i wiadomości w aplikacji. Możemy również łączyć, pseudonimizować, anonimizować lub agregować dane użytkownika w celu personalizacji.
 

Dane konta
 

Kiedy użytkownik zakłada konto, gromadzimy jego dane osobowe. Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta Philips lub profilu na portalu społecznościowym, w tym również konta Apple.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, język, hasło i dane demograficzne, takie jak płeć (opcjonalnie). Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym informacje o sesji, logowaniu i uwierzytelnianiu, których używamy do zarządzania kontem.
 

Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować za pośrednictwem mediów społecznościowych, gromadzone przez nas dane osobowe w celu uwierzytelnienia mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzin, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail. W takim przypadku dostawca mediów społecznościowych może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się przy użyciu konta mediów społecznościowych. Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o prywatności dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook, Google, Apple), aby dowiedzieć się o stosowanych przez niego praktykach ochrony prywatności.
 

Wcześniejsze wersje aplikacji umożliwiały logowanie przez SDK Facebook, który umożliwia serwisowi Facebook przetwarzanie następujących informacji:

 • Dane konfiguracyjne: Po zalogowaniu się użytkownika SDK Facebook generuje okresowe żądania w tle, które umożliwiają automatyczne zarządzanie okresem istnienia tokenu dostępu.
 • Informacje o błędach: Facebook przechwytuje informacje o błędach, również podczas inicjalizacji logowania, które mogą zawierać identyfikatory użytkowników zalogowanych do Facebooka.
 • Dane krótkoterminowe: Facebook mierzy niektóre działania użytkowników w celu eliminacji oszustw i nadużyć. Dane te są przechowywane przez bardzo krótki czas tylko w przypadku osób, które nie są zalogowane do Facebooka.
   

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania informacji o użytkowniku przez Facebooka można znaleźć w Zasadach prywatności Facebooka. Facebook może przetwarzać takie informacje w krajach poza krajem zamieszkania użytkownika, co może nie zapewniać odpowiedniej ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Dane konta użytkownika są wykorzystywane do tworzenia konta i zarządzania nim oraz świadczenia spersonalizowanych Usług. Użytkownik może skorzystać z konta MyPhilips w celu bezpiecznego zalogowania się do aplikacji. Jeśli użytkownik utworzy konto w celu zalogowania się do Aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził zgodę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto, aby zamówić produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi  firmy Philips (np. przez „polubienie” lub „udostępnienie”), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.

Dane analityczne

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, pomoże nam w ulepszaniu aplikacji i naszych połączonych produktów (a także w opracowaniu nowych osobistych rozwiązań zdrowotnych dla użytkowników!) w oparciu o dane, które obserwujemy i gromadzimy podczas korzystania z naszych usług. Możemy również wykorzystać te spostrzeżenia do dalszego personalizowania naszych usług. Przetwarzane dane obejmują dane przesyłane podczas korzystania z aplikacji, identyfikatory urządzeń mobilnych, dane sesji i użytkowania, system operacyjny, model, informacje o sieci i (zamaskowane) adresy IP oraz informacje o aplikacji, takie jak nazwa aplikacji, wersja, użytkowanie i zdarzenia, odwiedzone strony i informacje o sesji. Możemy używać plików cookie, tagów i/lub podobnych technologii oraz korzystać z usług dostawców, którzy przetwarzają dane użytkownika w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji. Możemy łączyć, pseudonimizować, anonimizować lub agregować dane użytkownika do celów statystycznych, analitycznych i personalizacji. Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach aplikacji.

Dane plików cookies

Przetwarzamy informacje z urządzenia mobilnego i korzystamy z plików cookies, znaczników, pikseli lub podobnych technologii („pliki cookie”) w celu świadczenia naszych usług. Nasze pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie urządzenia mobilnego i zbieranie informacji oraz danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. Przetwarzane przez nas informacje mogą obejmować dane urządzenia mobilnego (takie jak unikalne identyfikatory, dane sesji i użytkowania, system operacyjny, model, operator, informacje o sieci i adresy IP) oraz informacje o aplikacji (takie jak nazwa aplikacji, wersja, użytkowanie i zdarzenia, odwiedzone strony i informacje o sesji). Możemy również wykorzystywać te informacje do pokazywania treści dotyczących danego kraju (w tym informacji w języku lokalnym).

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie promocyjnych informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być dla niego istotne w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualne doświadczenie, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Dane z badań i ankiet

Możemy zaprosić użytkownika do udziału w ankietach lub badaniach. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują odpowiedzi użytkownika, które mogą odnosić się do jego opinii i doświadczenia podczas korzystania z naszych usług lub usług innych firm, a także informacje dotyczące procedur dotyczących czynności związanych z codzienną pielęgnacją urody i depilacją oraz innych tematów związanych ze zdrowiem osobistym. Możemy przetwarzać dane ankiety w połączeniu z danymi analitycznymi, które zbieramy podczas korzystania z aplikacji. Wykorzystujemy te dane w celu poznania naszych użytkowników i ulepszania naszych aplikacji oraz usług firmy Philips związanych z pielęgnacją urody. W tym celu analizujemy i agregujemy informacje i odpowiedzi użytkowników. Niektóre z tych projektów możemy prowadzić anonimowo, w takim przypadku nie będziemy zbierać żadnych danych osobowych. W każdym przypadku, gdy użytkownik dołączy do tych projektów, otrzyma on dodatkowe informacje na temat sposobu obsługi danych.

Opinie użytkowników

Możemy poprosić o opinię na temat korzystania z urządzenia Lumea. W niektórych przypadkach prosimy o pozwolenie na opublikowanie imienia i nazwiska oraz opinii w aplikacji, aby pomóc innym użytkownikom. Jeżeli nie poinformujemy o takiej potrzebie, prosimy, aby użytkownik nie przesyłał ani nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych osobowych np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, filozoficznymi lub innymi, informacji o zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości kryminalnej lub informacji dotyczących członkostwa w związkach zawodowych. W każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia opinii.

Dane centrum obsługi klienta

Użytkownik może przekazać nam informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips i tym, jak skontaktować się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić obsługę klienta. Zarządzamy swoimi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane kont i inne dane podane przez użytkownika, dane Urządzenia, pliki cookie, dane o lokalizacji, dane zebrane w trakcie interakcji i wykorzystania kanałów cyfrowych Philips, takich jak portale społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty, adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu, komunikaty, jakie użytkownik klika lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i stron, które użytkownik odwiedza. W zależności od decyzji użytkownika możemy analizować połączone dane użytkownika w celu zapewnienia mu usług, takich jak spostrzeżenia na temat zabiegów depilacyjnych oraz dostarczanie spersonalizowanej zawartości, wiadomości i wskazówek zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. Możemy również używać danych użytkownika w celu doskonalenia zawartości, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji i Usług, a także w celu opracowywania nowych produktów i usług do pielęgnacji urody.

Ocena i analiza danych

Jeśli użytkownik pisze recenzję lub ocenia Aplikację w sklepach z aplikacjami, możemy przetwarzać takie informacje, aby odpowiadać na komentarze i pytania użytkownika, zrozumieć, jakie są wrażenia użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, poznać ogólne postrzeganie Aplikacji i naszej marki, a także aby wykorzystywać te spostrzeżenia do doskonalenia Aplikacji. Możemy zobaczyć tylko nazwę użytkownika w sklepie z aplikacjami, oceny, komentarze i wszelkie inne szczegóły, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić lub upublicznić. O ile nie jest to wymagane, nie łączymy tych informacji z danymi konta ani innymi informacjami, które uzyskaliśmy od użytkownika. Jeśli użytkownik potrzebuje wsparcia technicznego, możemy wykorzystać jego dane do pracy nad sprawą i przeprowadzenia go przez proces obsługi klienta zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

Pozwolenia

Aplikacja może poprosić użytkownika o zezwolenie na dostęp do pamięci masowej urządzenia mobilnego, czujników lub innych funkcji. Wymagamy dostępu, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia Usług zgodnie z poniższym opisem.

 • Aparat lub Galeria zdjęć. Jeśli użytkownik doda zdjęcia do aplikacji, aby korzystać z naszych usług, aplikacja będzie wymagać zgody użytkownika. Aplikacja będzie również wymagać zgody na zeskanowanie kodu kreskowego Urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie. Nie przechowujemy żadnych danych kodów kreskowych.
 • Wykonywanie połączeń Jeśli użytkownik zdecyduje się zadzwonić do działu obsługi klienta firmy Philips za pośrednictwem aplikacji, aplikacja wymaga zgody na dostęp do funkcji połączeń telefonicznych urządzenia mobilnego.
 • Pliki Aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki, z których korzysta Aplikacja podczas działania (np. instrukcje obsługi, grafiki, pliki multimedialne lub inne duże zasoby programowe), Aplikacja wymaga dostępu do plików urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik usunie Aplikację, Pliki zostaną usunięte z urządzenia mobilnego.
 • Mikrofon lub nagrywanie dźwięku. Użytkownik może korzystać z niektórych funkcji aplikacji lub brać udział w projektach badawczych, które pozwalają aplikacji na liczenie liczby błysków flesza Urządzenia w oparciu o dźwięki, które wykonuje podczas jego użycia. W takich przypadkach aplikacja będzie wymagać zgody na dostęp do mikrofonu Urządzenia lub możliwości nagrywania. Jeśli nie uzyskamy wyraźnej zgody użytkownika, nie będziemy przechowywać ani uzyskiwać dostępu do żadnych nagrań dźwiękowych. Dane zostaną przetworzone i pozostaną w urządzeniu mobilnym.
 • Wi-Fi. Aby połączyć się z Internetem, aplikacja wymaga połączenia Wi-Fi.   Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować połączenia Wi-Fi w ustawieniach urządzenia mobilnego.
   

W niektórych przypadkach system operacyjny może wymagać uprawnień wymaganych przez urządzenie przenośne ze względów technicznych, które nie są kontrolowane lub wykorzystywane przez firmę Philips. Nie będziemy gromadzić żadnych danych związanych z takimi uprawnieniami, chyba że będzie to wymagane do świadczenia naszych usług zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

Uprawnienia te można zablokować lub cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień systemu operacyjnego.

Udostępnianie danych osobowych innym stronom

Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

Podmioty stowarzyszone

Dane użytkownika mogą zostać udostępnione innym podmiotom firmy Philips, które należą do Grupy Philips. Na przykład niektóre podmioty firmy Philips mogą pomagać nam w zarządzaniu infrastrukturą aplikacji lub w zarządzaniu zapytaniami. Dane będą przetwarzane tylko przez osoby, które wymagają do nich dostępu w celu wykonania swoich obowiązków służbowych.

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać naszą Aplikację. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:
 

 • Dostawcy usług IT, ankietowych i w chmurze. Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.
 • Dostawcy usług analitycznych. Powyżsi dostawcy usług zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do przeprowadzenia analiz i świadczenia Usług.
   

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do świadczenia danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają informacje lub dane osobowe użytkownika do własnych celów. Prosimy uważnie zapoznać z ich oświadczeniami o prywatności, które informują o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą, jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.

Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe stronie trzeciej, która wykorzystuje dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe.

Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.

Jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych praw, możemy udostępniać dane użytkownika władzom publicznym i rządowym.

Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy infrastrukturę lub w którym angażujemy dostawców usług. Korzystając z usług, użytkownik potwierdza przekazanie informacji do krajów spoza kraju zamieszkania użytkownika, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż obowiązujące w jego kraju. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj)

W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami tutaj.

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są gromadzone. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) słuszność przechowywania w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

Prawa i wybory użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o uzyskanie kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami tutaj. Odpowiemy na żądanie respondenta zgodne z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy być w stanie zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie, a także może zaistnieć konieczność zweryfikowania przez nas tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku przetwarzania danych użytkownika w celu świadczenia naszych usług na podstawie naszych warunków, możemy nie być w stanie świadczyć tych usług, jeśli dane użytkownika nie zostaną przez nas przetwarzane. W przypadku, gdy polegamy na naszych uzasadnionych interesach, zapewniamy, że przetwarzanie danych nie jest ważniejsze od praw i interesów użytkownika w zakresie prywatności. W przypadku, gdy nasza firma polega na wyrażonej zgodzie, użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeśli użytkownik będzie korzystać z (niektórych) swoich wyborów i praw, może nie być w stanie korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Chronimy dane osobowe użytkownika

Poważnie traktujemy obowiązek ochrony danych powierzonych przez użytkownika firmie Philips przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Nasze mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności. Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie nowej wersji oświadczenia o prywatności oznacza zapoznanie się ze zaktualizowanym Oświadczeniem.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu wykorzystywania danych osobowych przez firmę Philips można skontaktować się z nami (jak również naszym inspektorem lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych) tutaj. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego dla jego kraju lub regionu

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.