PN banner image

Aplikacja Philips GroomTribe

Oświadczenie o prywatności

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 28 lutego 2023 r.

Aplikacja Philips GroomTribe („Aplikacja”) zapewnia usługi rutynowego oczyszczania i golenia skóry, osobiste porady dotyczące skóry i/lub programy golenia, porady dotyczące stylu i golenia, spersonalizowane porady dotyczące najlepszych stylów twarzy, porady dotyczące golenia i stylizacji oraz inne usługi („Usługi”). Aplikacja wykorzystuje dane osobowe zgromadzone lub przetworzone za pośrednictwem aplikacji, w tym dane osobowe przetworzone przez dowolną kwalifikującą się golarkę elektryczną firmy Philips, którą użytkownik zdecyduje się sparować z aplikacją („Urządzenie”).

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć nasze praktyki w zakresie prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym jakie informacje i dane gromadzimy, dlaczego to robimy, co z nimi robimy, a także indywidualne prawa użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez Aplikację,

kontrolowanych przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V. lub pozostających pod jej kontrolą lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych („Philips”, „my”, „nasz”, „nas”).

 

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania, które opisują warunki, na jakich można korzystać z naszych Usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakich celach?

Otrzymujemy lub gromadzimy informacje i dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Urządzenia lub Aplikacji, pobiera, instaluje Urządzenie lub Aplikację lub korzysta z naszych Usług. Możemy używać takich danych osobowych do świadczenia Usług żądanych przez użytkownika w ramach realizacji naszych obowiązków umownych, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Dane osobowe użytkownika są kojarzenie z unikalnymi identyfikatorami. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili lub przetwarzali jego dane osobowe, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.

Dane dotyczące konta

Wrażliwe dane osobowe

Zanim zaczniemy gromadzić wrażliwe dane osobowe, powiadomimy o tym użytkownika i poprosimy go o jednoznaczną zgodę zgodnie z art. 9.2 (a) Rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane te mogą obejmować:

 

 • zdjęcie skóry lub twarzy; cechy fizyczne, takie jak kształt twarzy, kolor włosów i wzrost owłosienia;
 • informacje dotyczące golarki i procedury pielęgnacji skóry (w tym numer seryjny i model golarki, użycie płynu CleanPod, częstotliwość i czas trwania, dane dotyczące sesji i użytkowania, czas, ustawienia szybkości, poziom naładowania akumulatora oraz postęp golenia, przycinania i szczotkowania);
 • dane dotyczące skóry (kolor i typ); wartości pomiaru skóry, problemy lub kwestie dotyczące skóry i golenia; rutynowe informacje dotyczące oczyszczania skóry; dane dotyczące brody (typ, owłosienie);
 • informacje na temat stylu życia i dobrego samopoczucia (rutyna, sen, stres i środowisko);
 • odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

 

Dane te są wykorzystywane do świadczenia naszych Usług, w tym do zapewniania spersonalizowanych porad dotyczących stylu i golenia. Aby to osiągnąć, wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia push oraz treści i wiadomości w aplikacji. Zapewniamy również spersonalizowane ustawienia urządzenia.

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, dane te pozostaną na urządzeniu mobilnym, na którym firma Philips nie będzie mogła ich poznać. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z urządzenia SkinAnalyst (do telefonu iPhone) telefon iPhone rejestruje szczegółowy obraz skóry i przesyła go do Aplikacji. To zdjęcie zostanie zapisane na telefonie iPhone.

 

W urządzeniach obsługujących tę funkcję aplikacja wykorzystuje kamerę TrueDepth w celu umożliwienia korzystania z funkcji śledzenia twarzy. Ta aplikacja wykorzystuje funkcję śledzenia twarzy do podglądu różnych stylów brody na twarzy. Informacje z kamery TrueDepth są wykorzystywane w czasie rzeczywistym - nie przechowujemy tych informacji na naszych serwerach ani nie udostępniamy ich osobom trzecim.

 

Prosimy, aby użytkownik nie przesyłał ani nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych osobowych poza przedstawionymi powyżej (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, filozoficznymi lub innymi, informacji o zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości kryminalnej lub informacji dotyczących członkostwa w związkach zawodowych) w Aplikacji lub za jej pośrednictwem ani w jakikolwiek inny sposób.

Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Kiedy użytkownik zakłada konto, gromadzimy jego dane osobowe. Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta MyPhilips lub profilu na portalu społecznościowym, w tym również konta Apple.

 • Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, język i hasło. Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym informacje o sesji, logowaniu i uwierzytelnianiu, których używamy do zarządzania kontem.

 

 • Podczas logowania się za pośrednictwem mediów społecznościowych gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. pełne imię i nazwisko lub skróconą nazwę, zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzin, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail użytkownika wykorzystywany przez nas na potrzeby uwierzytelniania. W takim przypadku dostawca mediów społecznościowych może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się przy użyciu konta mediów społecznościowych. Prosimy zapoznać się z Oświadczeniem o prywatności swojego dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook, Google lub Apple), aby uzyskać informacje o stosowanych przez niego zasadach ochrony prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi, jak będzie je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.

 

 • Dane konta użytkownika są wykorzystywane do tworzenia konta i zarządzania nim oraz świadczenia spersonalizowanych Usług. Użytkownik może skorzystać z konta w celu bezpiecznego zalogowania się do Aplikacji. Jeśli użytkownik założy konto MyPhilips w celu zalogowania się do Aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto MyPhilips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez „polubienie” lub „udostępnienie”), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.

 

Ponieważ wykorzystujemy Dane konta użytkownika do świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1 (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

Pliki cookie

Pliki cookie i dane analityczne

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Plików cookie”) w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne używane przez użytkownika oraz gromadzić informacje i dane osobowe, w tym unikalny numer urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika. Możemy również wyświetlić zawartość dla danego kraju (w tym informacje w języku lokalnym), w oparciu o adres IP urządzenia mobilnego i dane operatora karty SIM.

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na udostępnianie danych Aplikacji w celu jej ulepszania i uzyskiwania spersonalizowanych usług gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące korzystania z Aplikacji zgodnie z poniższymi zasadami. W tym celu możemy korzystać z usług wielu dostawców, którzy przetwarzają dane Aplikacji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Nasi usługodawcy używają plików cookie, aby pomóc nam w gromadzeniu informacji o użytkowniku:

 

 • Adobe Analytics (usługa analityczna)
 • Adjust (usługa analityczna)
 • Apptentive (usługa informacji zwrotnej i komunikacji)
 • Branch Metrics (usługa do analizy dostępu i wykorzystania użytkowników)
 • Google Firebase (usługa poprawiająca wydajność Aplikacji)

 

W każdej chwili użytkownik może odmówić gromadzenia danych plików cookie w Aplikacji.

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania Plików cookie w tej Aplikacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, które można znaleźć w menu ustawień prywatności w Aplikacji. Informujemy, że w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego korzystania możemy przetwarzać dane analityczne, aby przekazywać odpowiednie treści oraz wysyłać rekomendacje, wiadomości w aplikacji i powiadomienia push. Wykorzystujemy również pliki cookie i dane analityczne do zadawania pytań lub zapraszania do udziału w ankietach bądź projektach badawczych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na udział, będziemy przetwarzać jego dane konta, odpowiedzi, opinie i doświadczenia. Wykorzystujemy dane osobowe i informacje użytkownika w celu ulepszania Usług oraz opracowywania nowych produktów w dziedzinie urządzeń do męskiej toalety. Należy pamiętać, że dane analityczne użytkownika są przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody zgodnie z art. 6.1 (a) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

Dane wprowadzane przez użytkownika

Ocena i analiza danych

Jeżeli użytkownik napisze recenzję w sklepach z aplikacjami, zapoznamy się z komentarzami i przetworzymy je w celu ulepszenia produktu. O ile nie jest to wymagane, nie łączymy tych informacji z danymi konta ani innymi informacjami, które uzyskaliśmy od użytkownika. Możemy zobaczyć tylko nazwę użytkownika sklepu z aplikacjami i komentarze. W takiej sytuacji uważamy, że przetwarzanie danych centrum obsługi klienta opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1 (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeśli potrzebna jest pomoc, poprowadzimy użytkownika przez nasz proces w centrum obsługi klienta zgodnie z poniższym punktem Dane centrum obsługi klienta.

Dane dotyczące lokalizacji

Dane centrum obsługi klienta

Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy technicznej, może przekazać nam informacje związane z korzystaniem przez siebie z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips oraz o możliwościach kontaktu, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić wymaganą pomoc. Zarządzamy swoimi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje. Uznajemy, że przetwarzanie danych klienta jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z art. 6.1 (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679. W niektórych przypadkach uważamy, że przetwarzanie danych centrum obsługi klienta opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1 (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane dotyczące urządzeń

Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, pliki cookie itd., z danymi zgromadzonymi w trakcie interakcji w ramach następujących kanałów cyfrowych Philips i ich wykorzystania: media społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty. Dane te mogą obejmować: adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu mobilnym, komunikaty, które użytkownik kliknie lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i strony, które użytkownik odwiedza.

 

Możemy analizować połączone dane, aby dostarczyć usługi takie jak spersonalizowane zabiegi oczyszczania skóry i golenie, osobiste porady dotyczące skóry i/lub programy golenia, porady na temat stylu i golenia, spersonalizowane porady dotyczące najlepszego stylu na twarzy; podpowiedzi dotyczące golenia i stylizowania. Pomagają nam one też w ulepszeniu treści, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji, Urządzenia i Usług, jak również w celu tworzenia nowych produktów i usług w dziedzinie męskiej toalety. W tym przypadku uważamy, że przetwarzanie połączonych danych opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1 (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie promocyjnych informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być dla niego istotne w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesyłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualne doświadczenie, możemy analizować Połączone dane użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Pozwolenia

Aplikacja może poprosić użytkownika o pozwolenie na dostęp do pamięci masowej urządzenia mobilnego, czujników lub innych funkcji (np. zdjęć, terminarza, kontaktów, aparatu, sieci Wi-Fi, geolokalizacji lub Bluetooth). Wymagamy dostępu, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia Usług zgodnie z poniższym opisem.

 

 • Bluetooth i WIFI. Aby połączyć się z Internetem, aplikacja wymaga połączenia Wi-Fi. Aplikacja wymaga również połączenia Bluetooth/Wi-Fi, aby połączyć urządzenia z Aplikacją. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować połączenia Bluetooth/Wi-Fi w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

 • Lokalizacja. W przypadku niektórych modeli Urządzeń systemy operacyjne Android wymagają do połączenia z Urządzeniem do ogólnej lokalizacji geograficznej. Systemy operacyjne iOS wymagają również geolokalizacji, aby rozpoznać, kiedy Aplikacja i Urządzenie znajdują się w pobliżu. Firma Philips nie będzie jednak przetwarzać takich danych w żaden sposób. Dane te pozostaną na urządzeniu mobilnym i firma Philips nie będzie miała do nich dostępu. Użytkownik może w każdym momencie zablokować gromadzenie danych z geolokalizacji w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

 • Pliki Aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki, z których korzysta Aplikacja podczas działania (np. instrukcje obsługi, grafiki, pliki multimedialne lub inne duże zasoby programowe), Aplikacja wymaga dostępu do plików urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik usunie Aplikację, Pliki zostaną usunięte z urządzenia mobilnego.

 

 • Zdjęcia i multimedia. Aby użytkownik mógł dodać zdjęcie profilowe do swojego profilu, Aplikacja wymaga uprawnień dostępu do aparatu lub galerii zdjęć na urządzeniu mobilnym. Systemy operacyjne Android mogą zażądać uprawnienia do filmów, jednak Aplikacja będzie korzystać z tego uprawnienia tylko w celu umożliwienia przesłania zdjęcia.

 

 • Czasem uprawnienie jest technicznym warunkiem działania systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym użytkownika. W takim przypadku Aplikacja może poprosić użytkownika o pozwolenie na dostęp do niektórych czujników lub danych, jednak nie będziemy gromadzić takich danych, chyba że jest to wymagane do świadczenia Usług.
Więcej informacjiMniej informacji

Połączone dane

Komu udostępniamy dane osobowe?

Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

 

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:

 

 

 • Dostawcy usług IT i w chmurze. Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.

 

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do świadczenia danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

 

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe osobom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe. W takim wypadku prosimy uważnie zapoznać z oświadczeniami o prywatności osób trzecich, które zawierają informacje o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą oraz jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.

 

Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.

 

Na życzenie użytkownika możemy udostępniać jego dane osobowe następującym stronom trzecim: Amazon (jeśli usługa Amazon DRS jest dostępna w danym kraju ‒ więcej szczegółów poniżej). Te strony trzecie mogą świadczyć usługi na rzecz użytkownika. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika tym stronom trzecim na jego życzenie i/lub zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Należy pamiętać, że logując się do Aplikacji za pomocą SDK Facebooka, użytkownik zezwala Facebookowi na gromadzenie następujących informacji za pośrednictwem SDK:

 

 • Zdarzenia w aplikacji: Dotyczy to ogólnych zdarzeń w Aplikacji (np. instalacja Aplikacji, uruchamianie Aplikacji) oraz innych standardowych rejestrów dotyczących wskaźników produktu (np. ładowanie SDK i wydajność SDK).
 • Dane konfiguracyjne: po zalogowaniu się użytkownika SDK generuje okresowe żądania w tle, które umożliwiają automatyczne zarządzanie okresem istnienia tokenu dostępu.
 • Informacje o błędach: SDK przechwytuje informacje o błędach, również podczas inicjalizacji SDK, które mogą zawierać identyfikatory użytkowników zalogowanych do Facebooka.
 • Dane krótkoterminowe: SDK mierzy niektóre działania użytkowników w celu eliminacji oszustw i nadużyć. Dane te są przechowywane przez bardzo krótki czas tylko w przypadku osób, które nie są zalogowane do Facebooka.

 

Facebook może również gromadzić dane analityczne dotyczące korzystania przez użytkownika z SDK, informacje o nazwie używanej Aplikacji, datę uprawnienia do logowania oraz adres URL powiązany z loginem. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania informacji o użytkowniku przez Facebooka można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebooka. Należy pamiętać, że funkcja logowania do Facebooka jest całkowicie opcjonalna, zawsze umożliwiamy logowanie za pomocą konta MyPhilips.

 

Usługi Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Umiejętność Philips Shaver Cleaning Cartridge („Umiejętność”) umożliwia połączenie konta Philips z kontem Amazon i korzystanie z usług Amazon Dash Replenishment Services (DRS), świadczonych przez Amazon.

 

Podczas łączenia kont firmy Philips i Amazon niezależnie dostosowują środki techniczne w celu weryfikacji tożsamości. Firma Philips udostępnia identyfikatory konta, ale nie udostępnia firmie Amazon danych konta, w tym nazwy i adresu e-mail. Firma Amazon nie gromadzi, nie przetwarza ani nie udostępnia żadnych informacji głosowych.

 

Po aktywowaniu usług DRS firma Philips umożliwi użytkownikowi udostępnianie informacji o golarce firmie Amazon (numer seryjny i model golarki oraz codzienne zbiorcze zużycie płynu CleanPod), dzięki czemu firma Amazon może automatycznie składać zamówienia na wkłady czyszczące do golarki Philips w imieniu użytkownika. W dowolnym momencie można wstrzymać, zmienić lub anulować dowolne zamówienie za pośrednictwem firmy Amazon.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane dotyczące golarki są danymi osobowymi. Użytkownik rozumie również, że firma Amazon świadczy mu własne usługi, a udzielając zgody, umożliwia nam udostępnianie swoich danych osobowych firmie Amazon. Firma Amazon może przetwarzać dane osobowe użytkownika w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika, które mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony danych osobowych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, wyłączając Umiejętność. Więcej informacji znajduje się w Zasadach ochrony prywatności i Regulaminie firmy Amazon.

 

Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik przebywa na terenie EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj).

 

W przypadku przekazów z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami tutaj.

Więcej informacjiMniej informacji

Połączone dane

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są gromadzone. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) słuszność przechowywania w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

Więcej informacjiMniej informacji

Możliwości i prawa

Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o uzyskanie kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami tutaj.

 

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy być w stanie zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie, a także może zaistnieć konieczność zweryfikowania przez nas tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

 

Należy pamiętać, że:

 

 • W przypadku gdy wymagamy zgody użytkownika na gromadzenie i/lub przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik może wycofać ją w każdej chwili, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

 

 • Przetwarzając dane osobowe użytkownika w oparciu o prawny obowiązek, któremu podlega firma Philips (uwzględniając interakcję użytkownika, w której korzysta on ze swoich praw), przetwarzanie przez nas danych jest uznawane za zgodne z prawem na podstawie art. 6.1 (c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
 • W przypadku, gdy polegamy na wykonaniu umowy w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika do potrzeb związanych z Usługami, możemy nie być w stanie świadczyć Usług, jeśli nie otrzymamy informacji o użytkowniku.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w zakresie prawnie uzasadnionego interesu firmy Philips, jeżeli stwierdzimy, że przetwarzanie nie będzie miało charakteru nadrzędnego nad prawami prywatności i interesami użytkownika.
 • Jeśli użytkownik będzie korzystać z (niektórych) swoich wyborów i praw, może nie być w stanie korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.
Więcej informacjiMniej informacji

Chronimy dane osobowe użytkownika

Chronimy dane osobowe użytkownika

 

Poważnie traktujemy obowiązek ochrony danych powierzonych przez użytkownika firmie Philips przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Więcej informacjiMniej informacji

Informacje specjalne dla rodziców

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji

Zmiany w Oświadczeniu o prywatności

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Nasze mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie nowej wersji oświadczenia o prywatności oznacza zapoznanie się ze zaktualizowanym Oświadczeniem i zgodę na nowe postanowienia.

Więcej informacjiMniej informacji

Knowledge Image

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu wykorzystywania danych osobowych przez firmę Philips, można skontaktować się z firmą Philips i/lub inspektorem ds. ochrony danych tutaj. Respondent ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.