Philips Sonicare — zastrzeżenie prywatności


Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 4 grudnia 2018 r.

Philips Sonicare („Aplikacja”) doradza użytkownikom na całym świecie sposoby poprawienia nawyków związanych ze szczotkowaniem i higieną jamy ustnej („Usługi”). Aplikacja wykorzystuje dane osobowe zbierane lub przetwarzane przez interaktywną szczoteczkę Philips Sonicare („Urządzenie”) i/lub Aplikację.

 

Celem niniejszego zastrzeżenia prywatności jest pomoc w zrozumieniu naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym rodzajów zbieranych danych, celów ich zbierania i sposobów ich przetwarzania, jak również praw osobistych użytkownika. Niniejsze zastrzeżenie prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych lub przetwarzanych przez Urządzenie i/lub Aplikację kontrolowaną przez firmę Philips Oral Healthcare, LLC lub jej podmioty stowarzyszone bądź zależne („Philips” lub „my”).

 

Należy również przeczytać nasze Uwagi nt. plików cookie i Zasady korzystania, w których przedstawiono warunki, na których użytkownik korzysta z naszych Usług.

Jakie dane osobowe są zbierane i do jakich celów


Dane osobowe opisane szczegółowo poniżej otrzymujemy lub zbieramy, gdy świadczymy nasze Usługi, w tym wówczas, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje. 
account data

Wrażliwe dane osobowe

Zbieramy następujące dane wrażliwe:

 • Dane Urządzenia dotyczące szczotkowania, o ile zostało ono podłączone przez użytkownika do Aplikacji. Zbieramy te dane, aby w czasie rzeczywistym podawać informacje zwrotne i porady podczas szczotkowania. 
 • Dane dotyczące pielęgnacji jamy ustnej, w tym cele szczotkowania i inne nawyki/czynności związane z pielęgnacją jamy ustnej (takie jak nitkowanie i płukanie), a także odpowiedzi użytkownika podane na naszej stronie Personalizacja w Kwestionariuszu wprowadzającym i sekcji Obszar koncentracji (dotyczące np. płytki nazębnej, krwawiących miejsc, obniżania się dziąseł i ewentualnych ubytków próchniczych). Zbieramy te dane, aby pomóc użytkownikowi poprawić nawyki związane ze szczotkowaniem i higieną jamy ustnej w celu osiągnięcia trwałych zmian stanu zdrowia jamy ustnej. W tym celu mierzymy postępy realizacji celów użytkownika i podajemy stosowne zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej.  

  Wrażliwych danych użytkownika używamy także w celu zapewniania spersonalizowanych Usług, takich jak porady dotyczące szczotkowania i synchronizowanie ze spersonalizowaną trójwymiarową mapą jamy ustnej w Aplikacji; udostępniania użytkownikowi indywidualnego programu w celu natychmiastowego zajęcia się pominiętymi miejscami; śledzenia skuteczności głowicy szczotki; opracowywania nowych produktów i usług dla użytkownika, co opisano dalej w części „Łączone dane”. 

  Przed zebraniem jakichkolwiek danych wrażliwych informujemy o tym i prosimy o jednoznaczną zgodę zgodnie z artykułem 9.2.a. Rozporządzenia (UE) 2016/679. Poza przypadkami wskazanymi powyżej prosimy, aby nie przesyłać ani nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych lub innych, informacji dotyczących stanu zdrowia, pożycia seksualnego lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości przestępczej lub przynależności do związków zawodowych) w Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji ani przy użyciu jakichkolwiek innych środków. 
Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Zbieramy dane osobowe podczas tworzenia konta przez użytkownika. Do Aplikacji można się zalogować za pomocą konta MyPhilips lub profilu w portalu społecznościowym. Zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, płeć, datę urodzenia/wiek, kraj, język i hasło. W przypadku użytkowników z Chin zbieramy numery telefonów.


W razie wybrania opcji zalogowania się za pośrednictwem portalu społecznościowego zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy publiczny profil (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzenia, stronę główną i lokalizację użytkownika) oraz adres e-mail.  W tym wypadku dostawca portalu społecznościowego może zbierać informacje o tym, że korzystasz z Aplikacji i logujesz się za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym. Należy przeczytać zastrzeżenia prywatności dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebooka, Google+), aby zapoznać się z jego praktykami ochrony prywatności, w tym rodzajem zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.

 • Zebrane dane osobowe użytkownika są używane do utworzenia konta i zarządzania nim. Za pomocą konta można bezpiecznie logować się do Aplikacji. W razie utworzenia konta MyPhilips do celów logowania się do Aplikacji wysyłamy powitalną wiadomość e-mail w celu weryfikacji nazwy użytkownika i hasła, komunikowania się w odpowiedzi na zapytania użytkownika, wysyłania informacji ściśle związanych z usługami lub bezpośredniej komunikacji marketingowej w przypadku, gdy użytkownik włączy tę opcję. Konta MyPhilips można również używać do zamawiania produktów lub usług firmy Philips, brania udziału w promocjach lub grach, brania udziału w portalach społecznościowych w aktywnościach związanych z promocją firmy Philips (na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”) oraz brania udziału w testowaniu produktów lub ankietach.

  Jako że używamy danych konta do świadczenia Usług, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
Więcej informacjiMniej informacji
Data filled in by you

Dane Urządzenia

Podczas instalacji, uzyskiwania dostępu lub korzystania z Urządzenia możemy zbierać informacje zależne od urządzenia, takie jak unikalny numer Urządzenia użytkownika oraz dane sesji i użytkowania, które są informacjami na temat korzystania z Urządzenia przez użytkownika.


Urządzenie rejestruje również (i) dane dotyczące korzystania z Urządzenia, takie jak czas użytkowania i poziom naładowania baterii; (ii) dane czujnika, takie jak tryb, położenie, ruch i nacisk szczoteczki; oraz (iii) typ głowicy szczotkującej i sposób korzystania z niej, a następnie przesyła strumieniowo te dane do Aplikacji. 
 

 • Używamy tych danych do synchronizacji z raportem postępów w Aplikacji, śledzenia skuteczności działania głowicy szczotkującej i ostrzegania o konieczności wymiany głowicy szczotkującej.

  Jako że dane Urządzeń są przetwarzane jedynie w celu świadczenia Usług, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1.(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Pliki cookie

W niektórych krajach używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Pliki cookie”) do obsługi, dostarczania, ulepszania, poznawania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne użytkownika i zbierać jego dane osobowe, takie jak unikalny numer urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, typ przeglądarki mobilnej lub systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik, dane dotyczące sesji i użytkowania lub informacje o działaniu usług, które są informacjami dotyczącymi użytkowania Aplikacji przez użytkownika.

 

Zanim użyjemy plików cookie, prosimy o zgodę.  Więcej informacji na temat stosowania Plików cookie w Aplikacji zawierają nasze Uwagi nt. plików cookie, które można znaleźć w ustawieniach prywatności Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji
Location data

Informacje dotyczące transakcji

Gdy użytkownik płaci za nasze Usługi, możemy otrzymywać informacje i potwierdzenia, takie jak pokwitowania płatności, w tym od sklepów z aplikacjami lub innych stron trzecich przetwarzających płatności.

 

Obsługa klienta

Gdy użytkownik żąda obsługi klienta, możemy poprosić o podanie nam informacji związanych z korzystaniem z naszych Usług, w tym interakcji z firmą Philips oraz sposobu kontaktu, abyśmy mogli zapewnić wymaganą pomoc. Obsługujemy i świadczymy nasze Usługi, z obsługą klienta włącznie, oraz doskonalimy, naprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Danych tych używamy również w celu odpowiedzenia kontaktującemu się z nami użytkownikowi.

 

Przetwarzanie danych związanych z obsługą klienta uznajemy za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1.(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Combined data

Łączone dane 

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, dane wrażliwe lub Pliki cookie, z danymi zbieranymi podczas interakcji i korzystania z cyfrowych kanałów firmy Philips, takich jak portale społecznościowe, witryny internetowe, poczta elektroniczna, aplikacje i związane z nimi produkty, takie jak adresy IP, Pliki cookie, informacje o urządzeniach mobilnych, informacje o klikniętych lub naciśniętych na urządzeniu mobilnym materiałach informacyjnych, szczegóły dotyczące lokalizacji oraz odwiedzone witryny internetowe.

 

Używamy łączonych danych w celu poprawiania zawartości, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji, Urządzeń i Usług, a także opracowywania nowych produktów i usług. W tym przypadku uznajemy, że przetwarzanie łączonych danych użytkowników odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.  Możemy również agregować łączone dane użytkowników, usuwając indywidualne dane osobowe w celu tworzenia publikacji, prezentacji, raportów lub innych (marketingowych) materiałów informacyjnych, których możemy używać zarówno do celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących produktów, usług, wydarzeń i promocji firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika, sądząc po jego preferencje i zachowaniu w sieci, możemy wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe i promocyjne pocztą elektroniczną, na telefon i innymi kanałami cyfrowymi, takimi jak aplikacje mobilne i portale społecznościowe. Łączone dane możemy analizować w celu dostosowania materiałów informacyjnych do preferencji i zachowań oraz aby zapewnić użytkownikom bardziej odpowiednią i spersonalizowaną obsługę.   Przed wysłaniem jakichkolwiek promocyjnych materiałów informacyjnych prosimy użytkownika o zgodę. 

Więcej informacjiMniej informacji

Uprawnienia

Gdy Aplikacja wymaga uprawnień w celu uzyskania dostępu do czujników urządzenia mobilnego (np. kamery, sieci Wi-Fi, geolokalizacji lub Bluetooth) lub innych danych (np. zdjęć, planu dnia lub kontaktów) do celów związanych z Usługami, prosimy użytkownika o zgodę.


 • W systemach operacyjnych Android zgrubna lokalizacja geograficzna jest niezbędna w celu nawiązania połączenia z Urządzeniem użytkownika. 
 • W systemach operacyjnych iOS lokalizacja geograficzna jest niezbędna w celu wykrywania, że Urządzenia użytkownika znajdują się w pobliżu Aplikacji. 
 • Zbieranie danych geolokalizacyjnych można w każdej chwili zablokować w ustawieniach Aplikacji lub urządzenia mobilnego.  
 •  Czasami nadanie uprawnienia stanowi konieczny warunek techniczny w systemach operacyjnych urządzenia mobilnego. W takim przypadku Aplikacja może poprosić użytkownika o nadanie uprawnienia dostępu do takich czujników lub danych, jednak nie będziemy zbierać takich danych, chyba że będzie to wymagane do świadczenia Usług i tylko po uzyskaniu zgody użytkownika.
Więcej informacjiMniej informacji
Third parties

Komu są udostępniane dane osobowe?


Firma Philips może ujawnić dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, partnerom biznesowym lub innym stronom trzecim zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem prywatności i/lub obowiązującym prawem.

Usługodawcy

Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi pomagającymi nam w świadczeniu, ulepszaniu, poznawaniu, dostosowywaniu, obsłudze klienta i sprzedawaniu naszych Usług.

 

Dane osobowe możemy udostępnić następującym usługodawcom:

 

 • Dostawcom usług informatycznych i chmury

Usługodawcy ci zapewniają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, sieć, pamięć masową, usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie wymagane do uruchomienia Aplikacji lub świadczenia Usług.

 

 • Płatność

Współpracujemy z WorldPay, usługodawcą obsługującym i przetwarzającym dane finansowe użytkowników w odniesieniu do funkcji płatniczych tej Aplikacji, ze sklepami sprzedającymi aplikacje lub innymi stronami trzecimi przetwarzającymi płatność włącznie.

 

Firma Philips wymaga od swoich usługodawców zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników, podobnego do tego, który zapewniamy my. Od naszych usługodawców wymagamy przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko w określonych celach wskazanych powyżej, uzyskiwania dostępu do minimalnej ilości danych niezbędnych do świadczenia określonych usług oraz ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Inne strony trzecie

Firma Philips może również współpracować ze stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępnia dane osobowe stronom trzecim, które wykorzystują dane osobowe do własnych celów, przed udostępnieniem danych osobowych firma Philips zapewni poinformowanie użytkownika i/lub uzyskanie zgody użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku należy uważnie przeczytać zastrzeżenia prywatności tych stron trzecich, gdyż informują one o ich praktykach ochrony prywatności, w tym o typach zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.

 

Firma Philips czasami sprzedaje oddział biznesowy lub jego część innej firmie. Takie przeniesienie własności może obejmować przekazanie danych osobowych użytkowników bezpośrednio związanych z tym oddziałem biznesowym kupującej go firmie. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z naszego zastrzeżenia prywatności są swobodnie cedowane przez firmę Philips na dowolny z naszych podmiotów stowarzyszonych w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją lub sprzedażą aktywów bądź z mocy prawa albo w inny sposób i możemy przekazywać dane osobowe użytkowników każdemu z naszych podmiotów stowarzyszonych, podmiotom będącym następcami prawnymi lub nowym właścicielom.

 

Na żądanie użytkownika możemy udostępnić dane osobowe następującym stronom trzecim:

 

 • Delta Dental (tylko w USA).
 • ONVZ (tylko w Holandii).
 • Amazon (jeśli usługa Amazon DRS jest dostępna w danym kraju i użytkownik wybrał korzystanie z niej). 

  Te strony trzecie mogą świadczyć użytkownikowi swoje własne usługi. Na żądanie użytkownika i/lub zgodnie z obowiązującym prawem możemy udostępnić dane osobowe następującym stronom trzecim:
Więcej informacjiMniej informacji

Usługi Dash Replenishment Service firmy Amazon
W niektórych krajach obsługujemy nasze usługi zamawiania głowic BrushSync („BrushSync”). W razie subskrybowania usługi BrushSync Aplikacja automatycznie składa zamówienia na głowice szczotkujące za pośrednictwem usługi Dash Replenishment Service („DRS”) firmy Amazon. W tym celu należy zalogować się na swoje konto Amazon, a firma Amazon będzie świadczyć użytkownikowi własne usługi. Należy przeczytać Warunki użytkowania oraz informację o prywatności firmy Amazon, gdyż informują one o jej praktykach ochrony prywatności, w tym typie zbieranych danych osobowych i sposobach ich używania, przetwarzania oraz ochrony.


Podczas konfigurowania subskrypcji BrushSync udostępniamy firmie Amazon następujące dane: numer seryjny Urządzenia, model (numer hx) Urządzenia oraz czas zamawiania nowej głowicy szczotkującej („Dane BrushSync”).  W celu śledzenia subskrypcji przechowujemy identyfikator klienta Amazon użytkownika. W razie cofnięcia subskrypcji BrushSync usuwamy ten identyfikator klienta.  W każdej chwili można (i) wstrzymać lub zmienić zamówienia, korzystając z ustawień zamawiania na stronie Moja głowica szczotkująca w Aplikacji; i/lub (ii) anulować każde zamówienie za pośrednictwem firmy Amazon. 

 

Jako że Dane BrushSync i identyfikator klienta Amazon są przetwarzane jedynie w powyższych celach po subskrybowaniu usługi BrushSync, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1.(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji
Transfer transgraniczny
Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub współpracujemy z usługodawcami, a korzystając z Usług, użytkownik potwierdza świadomość transferu (ewentualnego) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w owych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane do naszych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców w krajach nienależących do EOG, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku transferów z EOG do krajów, które Komisja Europejska uznała za niezapewniające odpowiedniej ochrony danych, takich jak Stany Zjednoczone, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak nasze Wiążące zasady korporacyjne dotyczące danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule kontraktowe przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych. Kopię tych środków można uzyskać, klikając powyższe łącze lub pisząc na adres privacy@philips.com.
Więcej informacjiMniej informacji
Jak długo przechowujemy dane użytkownika?
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w przypadku celów, do których są zbierane. Kryteria, którymi się kierujemy, określając okresy zatrzymywania obejmują: (i) czas korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje zobowiązanie prawne, któremu podlegamy; lub (iii) czy zatrzymanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących ustaw o przedawnieniu, postępowań sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).
Choices and rights

Wybory i prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chce złożyć wniosek o dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewnione przez obowiązujące prawo), może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Wniosek taki rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.


We wniosku użytkownik powinien wskazać dane, których dotyczyć ma dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub sprzeciw wobec przetwarzania. W celu ochrony użytkownika możemy realizować wyłącznie żądania dotyczące danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami o koncie, których użyto w celu wysyłania do nas żądania i możemy wymagać weryfikacji tożsamości użytkownika przed realizacją żądania. Będziemy się starali zastosować się do żądania użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

W przypadku, gdy polegamy na zgodzie na zbieranie i/lub przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na legalność wykonanego przed wycofaniem przetwarzania opartego na zgodzie.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z (niektórych) swoich wyborów i praw, może nie być już w stanie korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Więcej informacjiMniej informacji
We protect your personal data
Chronimy dane osobowe użytkowników

Traktujemy poważnie nasz obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przed przypadkową lub nieautoryzowaną zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips stosuje w celu ochrony danych różne technologie zabezpieczeń, środki techniczne i organizacyjne. W tym celu stosujemy między innymi środki kontroli dostępu, zapory sieciowe i bezpieczne protokoły.

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents
Specjalne informacje dla rodziców

Chociaż Usługi nie są skierowane do dzieci zgodnie z definicją w obowiązującym prawie, zasady firmy Philips nakazują przestrzeganie prawa, gdy do zebrania, użycia lub ujawnienia danych osobowych dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci oraz zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w działaniach i zainteresowaniach swoich dzieci w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez ich zgody, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy te dane z naszego zbioru.

 

Więcej informacjiMniej informacji
Local specific information
Informacje dotyczące określonych lokalizacji: prawa prywatności stanu Kalifornia (tylko w USA)

Część 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia pozwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, zażądać i uzyskać od nas raz w roku, bezpłatnie, informacje na temat danych osobowych, które (ewentualnie) ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te obejmują listę kategorii udostępnionych danych osobowych oraz nazwy lub nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje w ubiegłym roku kalendarzowym. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i chce złożyć taki wniosek, powinien odwiedzić naszą witrynę internetową poświęconą prywatności: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Zmiany w niniejszym zastrzeżeniu prywatności

Nasze Usługi mogą od czasu do czasu ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego zastrzeżenia prywatności od czasu do czasu. Wraz z aktualizacją niniejszego zastrzeżenia prywatności będziemy również aktualizować datę na początku niniejszego zastrzeżenia prywatności.

 

Zachęcamy do regularnego przeglądania najnowszej wersji niniejszego zastrzeżenia prywatności. 

 

Nowe zastrzeżenie prywatności wchodzi w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione zastrzeżenie, powinien zmienić swoje preferencje lub rozważyć zaprzestanie korzystania z naszych Usług. Kontynuując uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie takich zmian, użytkownik potwierdza, że został poinformowany i akceptuje zastrzeżenie prywatności ze zmianami.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego zastrzeżenia prywatności lub sposobów używania danych osobowych przez firmę Philips prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@philips.com. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla jego kraju lub regionu.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell, WA 98021