Lumea IPL App — warunki użytkowania

Dziękujemy za zainteresowanie Aplikacją Lumea IPL App! Aplikację Philips Lumea IPL App dostarcza firma Philips International B.V. (Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia). Zachęcamy do korzystania z Aplikacji jako pomocy przy użytkowaniu urządzenia Lumea — należy tylko pamiętać o kilku zasadach i ograniczeniach.
 

Co robi Aplikacja:
 

  1. Udostępnia informacje na temat produktów Lumea firmy Philips
  2. Umożliwia komunikację z firmą Philips w sprawach dotyczących urządzenia Lumea
  3. Pomaga odpowiednio skonfigurować urządzenie — zgodnie z odcieniem skóry i kolorem włosów użytkownika
  4. Zapisuje informacje o przeprowadzonych i zaplanowanych zabiegach, prezentowane w przejrzystym harmonogramie zabiegów
  5. Przypomina o zaplanowanych zabiegach, wysyłając powiadomienia

Zachęcamy do przeczytania dalszej części. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki.
 

Inne ważne informacje o Aplikacji:
 

Prywatność: należy pamiętać, że istnieje odrębne oświadczenie dotyczące prywatności przynależne do niniejszej Aplikacji. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie tego oświadczenia.
 

Licencja: z niniejszej Aplikacji można korzystać w celach wymienionych powyżej.
 

Strony trzecie: istnieje możliwość, że podczas korzystania z niniejszej Aplikacji użytkownik (także) skorzysta z usługi, pobierze element oprogramowania lub zakupi towary dostarczane przez stronę trzecią. Takie usługi i produkty stron trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i ograniczeniom, nieujętym w niniejszych warunkach użytkowania.
 

Gwarancje: naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi atrakcyjnej aplikacji o wysokiej jakości obsługi. Należy pamiętać, że możemy jedynie dostarczyć Aplikację w stanie takim, w jakim jest. Niestety nie możemy udzielić żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji ani jej zawartości.
 

Odpowiedzialność: mimo że wierzymy w prawidłowe działanie naszej Aplikacji, zawsze istnieje możliwość, że coś nie zadziała tak, jak powinno. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia Aplikacja nie działa lub jakakolwiek treść została utracona, prosimy o przyjęcie naszych szczerych przeprosin. Rozumiemy, że jest to sytuacja niepożądana i niekomfortowa. Niestety nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji. W ŻADNEJ SYTUACJI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWOTY PRZEKRACZAJĄCE OPŁATY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI.
 

Treści dotyczące użytkownika: użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swojego odcienia skóry i koloru włosów. Na tej podstawie Aplikacja wybierze najodpowiedniejsze ustawienia urządzenia. Aplikacja będzie zapisywać informacje o przeprowadzonych i zaplanowanych zabiegach w oparciu o dostarczone informacje. Te treści dotyczące użytkownika nie będą udostępniane publicznie.
 

Urządzenia typu jailbreak: Ta aplikacja nie jest przeznaczona do użytkowania na urządzeniach, w których system operacyjny nie jest zgodny z domyślnym standardem („urządzenia typu jailbreak”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmował prób zainstalowania ani korzystania z niniejszej aplikacji na żadnym urządzeniu typu jailbreak. Jakakolwiek próba zainstalowania lub korzystania z tej aplikacji na urządzeniu typu jailbreak będzie stanowiła naruszenie obowiązujących warunków i może prowadzić do zamknięcia konta bez możliwości zwrotu kosztów wedle własnego uznania firmy Philips. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z urządzeń typu jailbreak.
 

Jurysdykcja: niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane, interpretowane i podległe przepisom prawa Holandii bez uwzględnienia jego przepisów prawa kolizyjnego.
 

Dobrej zabawy!

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.