Centrum prasowe | Polska

Dowiedz się więcej o oczekiwaniach młodego pokolenia przedstawicieli służby zdrowia wobec technologii,
szkoleń i satysfakcji zawodowej oraz ich rzeczywistych doświadczeniach jako personelu medycznego. 

Jak zmienią się priorytety liderów ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasu?
Zapoznaj się z najnowszym raportem Future Health Index 2021 i dowiedz się więcej.

Śledź wiadomości o firmie Philips w mediach społecznościowych