mar 18, 2020

Oświadczenie Fransa van Houtena, CEO Philips w sprawie pandemii COVID-19

Estimated reading time: 5-7 minutes

Wraz z przeniesieniem epicentrum choroby wywołanej koronawirusem (COVID-19) z Chin na Zachód, chciałbym przedstawić najnowsze informacje, dotyczące reakcji Philips na obecną sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała COVID-19 jako pandemię, podkreślając jednocześnie, że jest to sytuacja, którą nadal można kontrolować. Chociaż jestem ogromnie zaniepokojony jej rozwojem, podzielam jednocześnie stanowisko WHO, że dzięki odpowiedniemu podejściu i podjęciu ścisłej współpracy na poziomie globalnym, świat może zapanować nad tą pandemią.
 

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 jest dla nas największym priorytetem. Zmobilizowaliśmy całą organizację i wszystkie jej zasoby, aby jak najskuteczniej odpowiedzieć na nasze potrójne zobowiązanie: względem naszych klientów, by w dalszym ciągu zaspokajać ich kluczowe potrzeby; względem naszych pracowników, by dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz względem naszych interesariuszy, by zapewnić ciągłość biznesu Philips. 

Potrzeby klientów

Philips powołał globalną grupę zadaniową, która we współpracy z lokalnymi zespołami, codziennie monitoruje i aktywnie wspomaga realizację działań firmy. Zespół ponadto pozostaje w  ścisłym kontakcie z naszymi klientami, aby zapewnić im stałe i terminowe wsparcie, zgodnie z  aktualnymi rekomendacjami organów ochrony zdrowia. Wdrożyliśmy także rygorystyczne środki ostrożności i protokoły mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników Działu Serwisu Philips, wykonujących swoją pracę w placówkach medycznych. Pracujemy też intensywnie, by zapewnić naszym klientom na bieżąco zaktualizowane wytyczne kliniczne, dotyczące korzystania
z naszych produktów i rozwiązań medycznych. 

Bezpieczeństwo naszych pracowników

W całej organizacji wdrożyliśmy zalecane reguły ochrony zdrowia z użyciem środków  ochrony osobistej. Wprowadziliśmy także ograniczenia dotyczące podróży służbowych, zwłaszcza do obszarów wysokiego ryzyka. Ponadto wszystkich pracowników, których obowiązki służbowe można wykonywać zdalnie, obowiązuje globalny protokół „pracy zdalnej (home office)”. To rozwiązanie pomoże w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy dla tych osób, które wykonują kluczowe dla firmy czynności, a które można wykonać jedynie w siedzibie firmy, czyli prace związane z produkcją, łańcuchem dostaw oraz niektórymi działaniami badawczo-rozwojowymi.

Ciągłość biznesu

Philips posiada System Zarządzania Ciągłością Biznesu, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 22301: 2012. Ponadto, nieustannie dokonujemy przeglądu i wdrażamy środki ostrożności na podstawie wytycznych WHO oraz władz krajowych.
 

Pomimo pandemii COVID-19, kontynuujemy działalność na całym świecie. Zgodnie
z przewidywaniami, obserwujemy spadek popytu na produkty konsumenckie z naszego portfolio w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem oraz wzrost popytu na produkty z obszaru ochrony zdrowia.
 

Philips ma zrównoważony udział w produkcji na całym świecie, nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Ameryce Północnej, Europie i Azji, w tym kilka w Chinach. Zgodnie z Systemem Zarządzania Ciągłością Biznesu, wdrożyliśmy odpowiednie protokoły bezpieczeństwa we wszystkich naszych zakładach na całym świecie.
 

Od ponownego uruchomienia zakładu produkcyjnego w Chinach w lutym 2020 roku, stale zwiększamy w nim produkcję sprzętu medycznego, przekraczając obecnie 80 proc. wykorzystania mocy produkcyjnych. Wychodząc na przeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na dostawy sprzętu medycznego, w szczególności na diagnostyczne systemy obrazowania i monitorowania pacjenta oraz respiratory, podjęliśmy kroki w kierunku usprawnienia produkcji. Mobilizujemy również światową sieć dostawców, by zapewnić płynność w łańcuchach dostaw.

Rozwiązania i działania podjęte przez Philips

Jestem dumny, że pracownicy Philips na całym świecie wspierają zarówno lekarzy, jak i pacjentów w walce z COVID-19. Nasze produkty i rozwiązania medyczne stanowią wsparcie w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak COVID-19. Są to między innymi:
 

  • rozwiązania służące do monitorowania parametrów życiowych pacjenta i wykrywania wszelkich zmian, a także respiratory i materiały medyczne do inwazyjnej, nieinwazyjnej i mieszanej wentylacji w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń oddechowych;
  • systemy i usługi diagnostyki obrazowej, w tym tomografia komputerowa, mobilne RTG oraz aparaty USG, stosowane w celu diagnozowania nieprawidłowych stanów oddechowych;
  • systemy pozwalające na wirtualny kontakt lekarzy z pacjentami przebywającymi w domu.
     

Fundacja Philips także pomaga w zwalczaniu pandemii COVID-19, stanowiąc centralną platformę naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Funkcjonowanie Fundacji opieramy na przekonaniu, że dzięki innowacjom i współpracy możemy rozwiązać nawet najtrudniejsze wyzwania i wywierać wpływ tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W styczniu Fundacja Philips przekazała szereg urządzeń do diagnostyki obrazowej, monitorowania pacjentów i terapii oddechowej oraz zaopatrzenia dla górskiego szpitala Thunder God w Wuhan w Chinach. Fundacja obecnie ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami naszej firmy w Kenii, Sudanie Południowym i we Włoszech, aby wspierać krajowe systemy opieki zdrowotnej, które zostały głęboko dotknięte skutkami COVID-19.
 

Nasza misja poprawy jakości życia jest obecnie bardziej istotna niż kiedykolwiek. Chciałbym szczerze podziękować wszystkim naszym pracownikom, klientom i partnerom za pełną koncentrację na wspólnych celach oraz współpracę w momencie próby. Razem możemy wiele zmienić.

Z poważaniem,

Alt-text image

Frans van Houten

CEO Royal Philips

Share on social media

Topics

Contact

Kamila Kozbial

Kamila Koźbiał

Communications Manager - obszar komunikacji korporacyjnej oraz systemów ochrony zdrowia 

Tel: +48 665 553 569

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

More related news

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.