Artykuły

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Final CEE consent
Ambicí Kurzu

Pierwszy w Europie Środkowej-Wschodniej aparat Zenition 70


Zlokalizowany w Klinice Flebologii aparat Zenition 70 wykorzystywany jest do przyczynowego leczenia chorób żył. Umożliwia lepsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów małoinwacyjnych. Objerzyj całą relację, aby dowiedzieć się więcej. 

Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna kardiologiczna


W niniejszej pracy dr n. med. Piotra Wańczura przedstawiono i omówiono jedną z technik obrazowania naczyń wieńcowych jak jest wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna kardiologiczna, przeanalizowano zalety jak również ograniczenia samej procedury, z uwzględnieniem przeglądu badań naukowych i publikacji. Pod uwagę wzięto informacje wynikające z przeprowadzonych badań klinicznych, a także indywidualne wnioski i doświadczenia operatorów.
Ambicí Kurzu