Centrum prasowe | Polska
Odpowiedzi prawie 3000 młodszych pracowników służby zdrowia

Jako pierwszy tego typu globalny raport, Future Health Index 2020 zawiera istotne dane dotyczące przedstawicieli młodego pokolenia pracowników służby zdrowia na świecie. Respondenci, których wypowiedzi uwzględniono
w raporcie, to osoby mieszkające w 15 krajach w wieku poniżej 40 roku życia. Podczas najbliższych 20 lat grupa ta będzie stanowić większość personelu medycznego. Raport przedstawia ich oczekiwania wobec nowych technologii, szkoleń oraz satysfakcji z pracy, jak również opisuje ich rzeczywiste doświadczenia jako personelu medycznego.

Jako pierwszy tego typu globalny raport, Future Health Index 2020 zawiera istotne dane dotyczące przedstawicieli młodego pokolenia pracowników służby zdrowia na świecie. Respondenci, których wypowiedzi uwzględniono 
w raporcie, to osoby mieszkające w 15 krajach w wieku poniżej 40 roku życia. Podczas najbliższych 20 lat grupa ta będzie stanowić większość personelu medycznego. Raport przedstawia ich oczekiwania wobec nowych technologii, szkoleń oraz satysfakcji z pracy, jak również opisuje ich rzeczywiste doświadczenia jako personelu medycznego.

Etykieta motywu 1

Luki w systemie edukacji i szkoleń

Młodzi pracownicy służby zdrowia na świecie dostrzegają cztery najważniejsze luki w swojej karierze zawodowej. Są one
związane z: umiejętnościami, wiedzą, danymi oraz oczekiwaniami.

Umiejętności

Wielu ankietowanych uważa, że zdobyte wykształcenie medyczne
nie przygotowało ich wystarczająco do radzenia sobie z pewnymi aspektami kariery zawodowej

Ultrasound Image

44%

respondentów twierdzi,
że wykształcenie medyczne wcale nie przygotowało ich do wykonywania zadań administracyjnych związnych
z ich pracą

Wiedza

Ile młodzi pracownicy służby zdrowia na świecie wiedzą o systemie ochrony zdrowia opartym na wartościach?

Whitepaper Image

78%

z nich jedynie słyszało to określenie/wie trochę/nie wie nic

W ujęciu globalnym, niektórzy młodzi pracownicy służby zdrowia przyznają, że czują się przytłoczeni ilością cyfrowych danych medycznych. Wielu twierdzi, że rzeczywistość pracy zawodowej nie spełnia ich oczekiwań
i pokładanych nadziei.

Dane

Wykres danych zielony

35%

badanych na świecie nie wie, w jaki sposób wykorzystać cyfrowe dane medyczne do podejmowania decyzji zawiązanych z opieką nad pacjentem

Wykres danych żółty

35%

z nich jest przytłoczonych ilością cyfrowych danych medycznych

Oczekiwania

Natural Image

41%

respondentów nie jest w stanie określić, czy zgadza się, czy nie ze stwierdzeniem,
że rzeczywistość zawodowa spełnia ich nadzieje
i oczekiwania

W ujęciu globalnym, pokolenie młodych pracowników służby zdrowia twierdzi,
że największą potrzebą, niezbędną do właściwego wykorzystania danych medycznych, jest rozwiązanie tych problemów, które zakłócają sprawne działanie cyfrowych technologii medycznych - m.in. interoperacyjność, dokładność danych czy ich bezpieczeństwo.

Koło zębate

58%

badanych mówi o konieczności poprawy interoperacyjności pomiędzy platformami wymiany danych 

Wykres

57%

z nich zwraca uwagę na kwestię dokładności danych medycznych

Zamek

54%

młodych pracowników służby zdrowia uważa,
że bezpieczeństwo danych powinno ulec poprawie

Etykieta motywu 3

Tworzenie idealnego środowiska pracy w służbie zdrowia

Według respondentów uczestniczących
w badaniu globalnym, stworzenie bardziej elastycznego środowiska pracy jest kluczowe, aby przyciągać młode talenty.

Przy wyborze miejsca pracy, poza wynagrodzeniem, młodzi pracownicy ochrony zdrowia z krajów objętych badaniem, zwracają uwagę na kwestie dot. współpracy, autonomii oraz poziomu zaawansowania technologicznego placówki

Kultura miejsca pracy

89%

respondentów wskazuje na wagę kultury organizacyjnej w miejscu pracy

Najnowszy sprzęt i technologie

88%

z nich uważa najnowsze rozwiązania technologiczne za istotne

Related Image

79%

badanych zwraca uwagę na reputację placówki

Równowaga praca / życie

75%

wskazuje jako ważny aspekt work-life balance

Dane netto
Podstawa (nieważona): Łącznie młodzi pracownicy służby zdrowia, z wyłączeniem tych, którzy wybrali „wynagrodzenie - ważne dla ciebie” (n = 663)

Jak usunąć luki?


Z perspektywy globalnej, wyniki badania dają wyraźny sygnał liderom ochrony zdrowia, w jakich obszarach należy szczególnie reagować na obawy młodego pokolenia pracowników służby zdrowia. Trzy podstawowe obszary,
na które należy zwrócić uwagę to:

Edukacja i trening

Edukacja i szkolenia

 • Zarządzanie i administracja w ochronie zdrowia
 • Wykorzystywanie i analiza danych cyfrowych
 • Kluczowe zasady opieki opartej na wartościach

Tealights Image

Technologia

 • Inwestowanie w technologie umożliwiające wymianę i dzielenie się danymi
 • Poprawa równowagi między życiem zawodowym
  a prywatnym oraz efektywności pracy
 • Wyższy poziom interoperacyjności

Kontodaten Image

Kultura organizacyjna

 • Uznanie społeczne
 • Zaangażowanie w działalność biznesową 
 • Elastyczny czas pracy

Future Health Index 2020 powstał na zlecenie firmy Philips


Future Health Index 2020 obejmuje oryginalne badania przeprowadzone wśród 2 867 pracowników służby zdrowia w wieku poniżej 40 lat w 15 krajach: Australii, Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Japonii, Holandii, Polsce, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.