Future health index reports 2021 poland masthead
2021 logo indeksu
Raport dla Polski​

Z optymizmem w przyszłość: Liderzy ochrony zdrowia wybiegają poza ramy nakreślone przez pandemię

 

Raport Future Health Index, na podstawie przeprowadzonych badań, obrazuje  wyzwania z jakimi mierzą się liderzy ochrony zdrowia, pokazuje także 

w jaki sposób przygotowują się na przyszłość.

Najważniejsze  informacje​

Liderzy ochrony zdrowia w Polsce wyróżniają trzy kluczowe trendy, które kształtują przyszłość opieki

zdrowotnej w naszym kraju.

Numer 1 logo
Ponad 3/4 liderów polskiej ochrony zdrowia jest przekonanych, że krajowy system opieki zdrowotnej jest w stanie zapewnić wysoką jakość opieki nad pacjentami w ciągu najbliższych trzech lat. ​
77 logo procentu
Procent respondentów, którzy są przekonani, że krajowy system opieki zdrowotnej w przyszłości będzie w stanie zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną.
Numer 2 logo
Polscy liderzy ochrony zdrowia nadają inwestycjom w cyfrową dokumentację medyczną większy priorytet niż liderzy opieki zdrowotnej w wielu innych badanych krajach.​
78 logo procentu
Odsetek liderów ochrony zdrowia, którzy twierdzą, że cyfrowa dokumentacja medyczna jest jedną z cyfrowych technologii medycznych, w którą inwestują najmocniej oraz tych, którzy będą w nią inwestować w przyszłości​.
Numer 3 logo

Wdrożenie zrównoważonej opieki zdrowotnej to priorytet dla liderów polskiej ochrony zdrowia, co stanowi znaczącą zmianę w stosunku do poprzedniej edycji.

48 logo procentu
Liderzy ochrony zdrowia, którzy twierdzą, że wdrożenie zrównoważonej opieki zdrowotnej w ich szpitalu lub placówce jest priorytetem.

Chociaż nie możemy w pełni przewidzieć, co przyniosą najbliższe lata, raport Future Health Index 2021 wyraźnie wskazuje, że liderzy służby zdrowia chcą tworzyć systemy opieki zdrowotnej, które potrafią elastycznie dopasowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz odpowiadać na potrzeby pacjentów. Coraz częściej także, spoglądając

w przyszłość, mówią o zrównoważonej ​
i społecznie odpowiedzialnej służbie zdrowia. ​


Michał Grzybowski​, Prezes Philips Polska ​

Wizja zrównoważonej i zorientowanej na pacjenta opieki zdrowotnej, opartej na inteligentnych technologiach​

 

Na podstawie raportu Future Health Index, poniższe obszary mają istotne znaczenie dla liderów służby zdrowia

w świadczeniu wysokiej jakości opieki zdrowotnej i ich wizji przyszłości:

Logo optymizmu
Pozytywne doświadczenia związane
z użytkowaniem 
w ostatnim czasie innowacyjnych technologii
Logo zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia w środowisko
Zrównoważony rozwój i ekologiczne źródła energii dla systemu opieki zdrowotnej​
Logo innowacji
Skupienie na partnerstwie strategicznym jako wiodącym modelu współpracy
w celu wspierania innowacji i dostarczania niezbędnej infrastruktury 
technologicznej
Ikona szpitala
Wzrost znaczenia opieki 
zdrowotnej świadczonej 
poza murami szpitala, 
czy placówek medycznych
Badanie Future Health Index powstało na zlecenie firmy Philips.​

Raport Future Health Index 2021 analizuje doświadczenia prawie 3000 liderów ochrony zdrowia  i ich oczekiwań w stosunku do przyszłości. Badania do raportu Future Health Index 2021 przeprowadzono w 14 krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA i Stany Zjednoczone). Badanie łączy ankietę ilościową i wywiady jakościowe, przeprowadzone od stycznia do marca 2021 r. ​

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.