FHI Raport dla Polski​ 2022 masthead
2022 Index logo

Raport dla Polski​

Przemodelowanie opieki zdrowotnej​

 

Nowe priorytety na miarę nowej rzeczywistości​ ​

W miarę wychodzenia z pandemii liderzy ochrony zdrowia w Polsce wskazują na trzy główne wyzwania na 2022 rok i kolejne lata


Raport z 2022 roku przedstawia obraz opieki zdrowotnej, który przewartościowuje priorytety, dążąc do zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami​.

W miarę wychodzenia
z pandemii liderzy ochrony zdrowia
w Polsce wskazują na trzy główne wyzwania na 2022 rok
i kolejne lata


Raport z 2022 roku przedstawia obraz opieki zdrowotnej, który przewartościowuje priorytety, dążąc do zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami​.

Technologie cyfrowe w centrum uwagi

Głównym priorytetem dla liderów jest rozwój infrastruktury technologicznej

 

Inwestycje w technologie cyfrowe wciąż są kluczowe dla liderów ochrony zdrowia, jednak
w nieco mniejszym stopniu niż w roku poprzednim. Można zaobserwować wyraźne przesunięcie punktu ciężkości w zakresie inwestycji, od cyfrowej dokumentacji medycznej w 2021 r. do narzędzi związanych
z rozpoznawaniem głosu w 2022 r.

Technologie cyfrowe w centrum uwagi

Głównym priorytetem dla liderów jest rozwój infrastruktury technologicznej

 

Inwestycje w technologie cyfrowe wciąż są kluczowe dla liderów ochrony zdrowia, jednak w nieco mniejszym stopniu niż w roku poprzednim. Można zaobserwować wyraźne przesunięcie punktu ciężkości w zakresie inwestycji, od cyfrowej dokumentacji medycznej w 2021 r. do narzędzi związanych z rozpoznawaniem głosu w 2022 r.

Inwestycje w technologie cyfrowe wciąż pozostają priorytetem​:

Technologie cyfrowe w centrum uwagi

Obecnie Polska znajduje się w czołówce państw przykładających największą wagę do inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju:

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój na szczycie listy priorytetów liderów ochrony zdrowia

 

Zrównoważony rozwój w 2022 r. błyskawicznie wspiął się na szczyty listy priorytetów polskich liderów ochrony zdrowia. Choć w ubiegłym roku wielu respondentów spodziewało się, że zyska on na znaczeniu, to zaledwie 2% wskazywało kwestie środowiskowe jako jeden z głównych priorytetów. Obecnie odsetek ten wzrósł do 30%, znacznie przewyższając średnią globalną, która wynosi 24%.

Obecnie Polska znajduje się w czołówce państw przykładających największą wagę do inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju:

Zrównoważony rozwój

Analityka predykcyjna

Technologia predykcyjna ułatwia realizację najważniejszych celów

 

Na całym świecie liderzy opieki zdrowotnej zgodnie dostrzegają potencjał analityki predykcyjnej w zakresie poprawy wyników leczenia i realizacji innych priorytetów. Ponad dwie trzecie (68%) jest zdania, że pozwoli ona poprawić doświadczenia pacjentów i obniżyć koszty leczenia, natomiast 64% uważa, że jej wdrożenie przyczyni się do poprawy wyników leczenia, a 63% - że zmniejszy nierówności
w obszarze ochrony zdrowia.

Liderzy uważają, że analityka predykcyjna ma pozytywny wpływ na wiele aspektów opieki zdrowotnej:

Analityka predykcyjna
Liderzy ochrony zdrowia w Polsce przewartościowują priorytety koncentrując się na rozwiązaniach związanych z niedoborem personelu medycznego, wykorzystaniu analityki predykcyjnej oraz uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju
w codziennej pracy. Jesteśmy częścią zmienionego świata, który wymaga nowej wizji opieki zdrowotnej!

- Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska

Liderzy ochrony zdrowia
w Polsce przewartościowują priorytety koncentrując się na rozwiązaniach związanych
z niedoborem personelu medycznego, wykorzystaniu analityki predykcyjnej oraz uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju
w codziennej pracy. Jesteśmy częścią zmienionego świata, który wymaga nowej wizji opieki zdrowotnej!

- Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska

W raporcie wskazano trzy obszary, które są kluczowe, aby sprostać wyzwaniom stawianym przed ochroną zdrowia​

Poprawa doświadczeń pracowników

Poprawa doświadczeń pracowników

Zrównoważony rozwój jako priorytet

Zrównoważony rozwój jako priorytet

Technologia predykcyjna ułatwia realizację najważniejszych celów

Technologia predykcyjna ułatwia realizację najważniejszych celów

Pobierz raport dla Polski

Pobierz raport dla Polski

Zapoznaj się z wnioskami z raportów
Future Health Index

Zapoznaj się z wnioskami
z raportów Future Health Index

Badanie Future Health Index powstało na zlecenie firmy Philips.​

Raport Future Health Index 2022 analizuje doświadczenia prawie 3000 liderów ochrony zdrowia  i ich oczekiwań
w stosunku do przyszłości. Badania do raportu Future Health Index 2022 przeprowadzono w 15 krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA
i Stany Zjednoczone). Badanie łączy ankietę ilościową i wywiady jakościowe, przeprowadzone od grudnia 2021 do marca 2022 r.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.