0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB? (telewizory bez systemu Android)

  Opublikowano dnia 2021-06-20

  Sytuacja

  Aktualizacja oprogramowania jest zalecana:

  • do zainstalowania najnowszych funkcji

  • w celu usprawnienia działania telewizora

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • dostępny jest laptop lub komputer PC z portem USB

  • dostępny jest pusty nośnik pamięci flash USB

  Odpowiedź

  Aby zaktualizować oprogramowanie telewizora, wykonaj poniższe czynności:

  1. Sprawdź wersję oprogramowania zainstalowanego obecnie w telewizorze.

  Aby sprawdzić oprogramowanie telewizora, naciśnij przycisk menu głównego [Home] na pilocie zdalnego sterowania i wybierz jedną z opcji:

  Konfiguracja > [Ustawienia oprogramowania] (Software Settings) > [Inform. o zainstal. oprogramowaniu] (Current software info)

  lub

  [Szybkie ustawienia] (Quick Settings) > [Aktualizacja oprogramowania] (Update software) > [Inform. o zainstal. oprogramowaniu] (Current software info)

  lub

  Ustawienia > [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Aktualizacja oprogramowania] (Update software) > [Inform. o zainstal. oprogramowaniu] (Current software info)

  2. Otwórz przeglądarkę internetową.

  Przejdź na stronę internetową firmy Philips i przejdź do strony pomocy technicznej posiadanego produktu (np. podczas czytania niniejszej sekcji Często zadawane pytania kliknij przycisk „Pomoc” na znajdującym się powyżej panelu nawigacyjnym).

  Uwaga: upewnij się, że wybrany został prawidłowy model telewizora.

  3. Sprawdź oprogramowanie na stronie internetowej.

  • Na stronie wybierz opcję „Aktualizacje oprogramowania” (Software updates).
  • Zostanie wyświetlone oprogramowanie przeznaczone dla tego modelu telewizora z numerem wersji.

  4. Sprawdź, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania do telewizora.

  Aktualizację oprogramowania telewizora można przeprowadzić, jeśli wersja oprogramowania na stronie internetowej różni się od wersji oprogramowania zainstalowanego w telewizorze. Nowsza wersja oprogramowania ma „wyższy” numer.

  Na przykład:

  Wersja 002.155.000 jest nowsza od wersji 002.128.000

  Wersja 003.110.000 jest nowsza od wersji 002.128.000

  Uwaga: w telewizorze nie można zainstalować starszej wersji oprogramowania.

  5. Pobierz oprogramowanie (plik .zip) do komputera PC lub laptopa.

  • Zapoznaj się z warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Kliknij przycisk [Akceptuję] (I Accept), aby kontynuować pobieranie, lub przycisk [Nie Akceptuję] (I do not accept), aby powrócić do poprzedniej strony.

  Po zaakceptowaniu zasad korzystania automatycznie rozpocznie się pobieranie. Poczekaj na zakończenie pobierania.

  6. Podłącz pusty nośnik pamięci flash USB do komputera.

  7. „Rozpakuj” pobrany plik oprogramowania do nośnika pamięci USB.

  Wyodrębnianie (rozpakowywanie) pobranych plików może nieznacznie różnić się w przypadku różnych laptopów lub komputerów PC.

  Na przykład:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „xx_xx.zip” i wybierz opcję [wypakuj do] (extract to) lub [wypakuj wszystkie pliki] (extract all). Wymagane jest wówczas określenie miejsca docelowego do zapisania rozpakowywanego pliku. Pamiętaj, aby podczas zapisu plików wybrać nośnik pamięci flash USB.

  Uwaga: Jedynym plikiem znajdującym się na przenośnym dysku USB będzie wówczas „autorun_xxx.xxx.xxx.xxx.upg”.

  9. Ponownie włącz telewizor.

  Ekran aktualizacji oprogramowania pojawi się automatycznie.

  10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie.

  Po wykonaniu przez użytkownika wyświetlanych na ekranie instrukcji telewizor pobierze i zainstaluje oprogramowanie.

  Uwaga: Nie wyłączaj telewizora podczas trwania procesu aktualizacji.

  Telewizor nie zresetuje się podczas aktualizacji oprogramowania. Proces ten nie wpłynie na ustawienia i łączność.

  Jeżeli po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora wystąpi błąd, będzie można zainstalować je ponownie.

  Uwaga: Wszystkie zaprogramowane wcześniej kanały, wybrane ustawienia i nagrane programy zostaną utracone.

  Aby zresetować wszystkie ustawienia telewizora, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk menu głównego [Home] na pilocie zdalnego sterowania i w zależności od modelu telewizora wybierz jedną z poniższych opcji:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  lub

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  lub

  Ustawienia > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  1. Aby rozpocząć pierwszy proces instalacji, potwierdź wybór, klikając przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania.

  2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 70PUS6504/12 , 65OLED754/12 , 55OLED754/12 , 65PUS6814/12 , 50PUS6814/12 , 75PUS6754/12 , 43PUS6814/12 , 55PUS6814/12 , 70PUS6704/12 , 55PUS6804/12 , 65PUS6804/12 , 50PUS6754/12 , 65PUS6554/12 , 55PUS6754/12 , 55PUS6554/12 , 50PUS6804/12 , 65PUS6754/12 , 65PUS6504/12 , 43PUS6554/12 , 58PUS6504/12 , 50PUS6554/12 , 43PUS6804/12 , 55PUS6704/12 , 65PUS6704/12 , 50PUS6704/12 , 43PUS6504/12 , 50PUS6504/12 , 43PUS6754/12 , 43PUS6704/12 , 24PHS4304/12 , 24PHS4354/12 , 24PFS5863/12 , 32PHS4203/12 , 49PUS6803/12 , 50PFS5823/12 , 55PUS6803/12 , 50PUS6753/12 , 65PUS6753/12 , 43PUS6753/12 , 55PUS6753/12 , 50PFS5503/12 , 65PUS6523/12 , 50PFT5503/12 , 50PFS5803/12 , 43PFS5503/12 , 50PUS6523/12 , 43PFT5503/12 , 43PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 43PUS6523/12 , 55PUS6523/12 , 32PFS5803/12 , 32PHT4503/12 , 32PHS4503/12 , 32PFS5823/12 , 24PFS5703/12 , 65PUS6703/12 , 65PUS6503/12 , 22PFS5303/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 43PUS6703/12 , 24PFT5303/12 , 24PFS5303/12 , 22PFT5303/12 , 43PUS6503/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 50PUT6262/12 , 43PUT6262/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 49PFS5302/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFK4101/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 40PFT4111/12 , 48PFH4101/88 , 48PFK4101/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 55PFK6949/12 , 55PFK6989/12 , 55PFK6959/12 , 40PFK6909/12 , 65PFK5909/12 , 55PFS6909/12 , 55PFK6909/12 , 48PFS6909/12 , 48PFK6909/12 , 40PFS6909/12 , 40PUK6809/12 , 58PUS6809/12 , 58PUK6809/12 , 50PUS6809/12 , 50PUK6809/12 , 40PUS6809/12 , 40PFK6949/12 , 48PFK6989/12 , 48PFK6959/12 , 48PFK6949/12 , 40PFK6989/12 , 40PFK6959/12 , 24PHK5619/12 , 55PFT5609/12 , 55PFH5609/88 , 47PFT5609/12 , 42PFT5609/12 , 42PFK5609/12 , 42PFH5609/88 , 40PFH5509/88 , 40PFT5509/12 , 40PFK5509/12 , 47PFH5609/88 , 32PFK5709/12 , 65PFS7559/12 , 65PFS6659/12 , 55PFT6309/12 , 55PFS5709/12 , 55PFK6589/12 , 55PFK6559/12 , 55PFK6549/12 , 55PFK6309/12 , 55PFK5709/12 , 55PFH6309/88 , 48PFS5709/12 , 48PFK5709/12 , 47PFT6309/12 , 47PFK6309/12 , 47PFH6309/88 , 42PFT6309/12 , 42PFK6309/12 , 42PFH6309/88 , 40PFT4509/12 , 40PFS6409/12 , 40PFS5709/12 , 40PFK6409/12 , 40PFK5709/12 , 40PFK4509/12 , 32PFS5709/12 , 32PFK5509/12 , 55PFT5509/12 , 55PFK5509/12 , 55PFH5509/88 , 47PFK6589/12 , 47PFK6559/12 , 47PFK6549/12 , 32PFT5509/12 , 32PFK6509/12 , 42PFK6549/12 , 55PFS6609/12 , 55PFS6409/12 , 55PFK6609/12 , 48PFT5509/12 , 48PFS6719/12 , 48PFS6609/12 , 48PFS6409/12 , 48PFK6719/12 , 48PFK6609/12 , 48PFK5509/12 , 48PFH5509/88 , 42PFK6589/12 , 42PFK6559/12 , 55PFK7109/12 , 55PFS7199/12 , 55PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFK7199/12 , 55PFK7189/12 , 55PFK7179/12 , 32PHH4509/88 , 32PHT4509/12 , 32PHK4509/12 , 40PFH4509/88 , 32PFH5509/88 , 40PFK6609/12 , 50PFT4509/12 , 50PFK4509/12 , 42PFT6109/12 , 42PFS7509/12 , 42PFK7509/12 , 40PFK6719/12 , 40PFS6609/12 , 40PFS6719/12 , 42PFH6109/88 , 42PFK7109/12 , 55PFS7509/12 , 55PFK7509/12 , 47PFT6109/12 , 42PFK7179/12 , 42PFK7189/12 , 42PFK7199/12 , 42PFS7109/12 , 42PFS7189/12 , 42PFS7199/12 , 47PFH6109/88 , 47PFK6109/12 , 47PFK7509/12 , 47PFS7509/12 , 47PFS7199/12 , 47PFS7189/12 , 47PFK7109/12 , 47PFK7179/12 , 47PFK7189/12 , 47PFK7199/12 , 47PFS7109/12 , 48PFK6409/12 , 55PFH6109/88 , 55PFK6109/12 , 55PFK6409/12 , 55PFT6109/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.