0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips

  Opublikowano dnia 2021-06-20

  Sytuacja

  Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

  • Podczas pierwszej instalacji telewizora

  • Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

  • Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

  • Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

  Odpowiedź

  Aby zainstalować kanały telewizyjne bezpośrednio w telewizorze, kliknij tutaj i obejrzyj samouczek wideo lub wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij przycisk Ustawienia na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  • [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Rozpocznij teraz] (Start now) > [Ponownie zainstaluj wszystkie kanały] (Reinstall all channels) > [Wybierz kraj] (Select the country)

  • Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania.

  • Wybierz dostawcę usług telewizji kablowej i naciśnij przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania.

  • Wybierz tylko kanały cyfrowe lub kanały cyfrowe i analogowe, a następnie naciśnij przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania.

  • Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów
  lub:

  Wybierz opcję [Ustawienia] (Settings), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów (opcjonalnie)

  1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

  Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

  [Wyszukiwanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.

  [Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)

  [Tryb częstotliwości sieci] (Network frequency mode)

  [Częstotliwość sieci] (Network frequency)

  Wolne/kodowane

  Resetuj

  2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

  Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk WSTECZ na pilocie zdalnego sterowania.
  Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

  Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

  Ręczne wyszukiwanie kanału

  Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne, wybierz opcję [Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) i naciśnij przycisk „OK”.

  Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) jest podświetlona, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 50PFS5503/12 , 50PFT5503/12 , 43PFS5503/12 , 43PFT5503/12 , 32PHS4503/12 , 32PHT4503/12 , 24PFS5703/12 , 22PFS5303/12 , 24PFT5303/12 , 24PFS5303/12 , 22PFT5303/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 50PUT6162/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 50PUT6262/12 , 43PUT6262/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 49PUT6262/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.