1
Wsparcie TV

Wsparcie TV

  Znajdź instrukcje obsługi, najczęściej zadawana pytania i aktualizacje oprogramowania do Twojego telewizora:

  Filmy instruktażowe - Składanie i konfiguracja

  Aby wyświetlić napisy w języku polskim, otwórz wideo, przejdź do Ustawień, napisów i wybierz język.

  Jak rozpakować swój Philips OLED 973

  Jak rozpakować swój Philips OLED 873

  Jak skonfigurować telewizor Philips

  Jak podłączyć urządzenia zewnętrzne z telewizorem Philips Saphi Smart TV

  Filmy instruktażowe - Kanały i obraz

  Aby wyświetlić napisy w języku polskim, otwórz wideo, przejdź do Ustawień, napisów i wybierz język.

  Jak zainstalować kanały w telewizorze Philips

  Jak sortować kanały w telewizorze Philips Linux

  Jak sortować kanały w telewizorze Philips

  Jak skonfigurować style obrazu w telewizorze Philips

  Filmy instruktażowe - Aktualizacje oprogramowania

  Aby wyświetlić napisy w języku polskim, otwórz wideo, przejdź do Ustawień, napisów i wybierz język.

  Jak aktualizować oprogramowanie przez Internet - Philips Linux Smart TV

  Jak zaktualizować oprogramowanie Philips TV przez USB

  Filmy instruktażowe - Pilot do telewizora  

  Aby wyświetlić napisy w języku polskim, otwórz wideo, przejdź do Ustawień, napisów i wybierz język.

  Jak powiązać pilot z telewizorem Philipsa

  Jak zaktualizować oprogramowanie do zdalnego sterowania

  Jak korzystać z Easy Remote

  Jak sparować łatwy pilot z telewizorem Philipsa

  Warranty Policy  

  Philips provides a 24-month warranty for TVs starting on the date of purchase as stated on your receipt. Additional information can be found in the Philips Product Warranty document.
  Warranty Icon

  Out of Warranty

  If the warranty period of your set has expired and you require a set repair, please contact your closest MIK repair center.
  OoO Repair Icon

  Polityka gwarancyjna

  Philips zapewnia dla telewizorów 24-miesięczną gwarancję, liczoną od daty sprzedaży urządzenia, podanej na dokumencie zakupu.

  Dodatkowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są w karcie gwarancyjnej telewizora.

  Warranty Icon

  Po gwarancji

  Jeśli okres gwarancji Twojego telewizora już upłynął i konieczna jest naprawa, prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym punktem serwisowym CS Mik.

   

   

  Repair locator

  Znajdź nowy 
  telewizor Philips

  Połącz się z firmą Philips