1
Wsparcie TV

Wsparcie TV

  Znajdź instrukcje obsługi, najczęściej zadawana pytania i aktualizacje oprogramowania do Twojego telewizora:

  Warranty Policy  

  Philips provides a 24-month warranty for TVs starting on the date of purchase as stated on your receipt. Additional information can be found in the Philips Product Warranty document.
  Warranty Icon

  Out of Warranty

  If the warranty period of your set has expired and you require a set repair, please contact your closest MIK repair center.
  OoO Repair Icon

  Polityka gwarancyjna

  Philips zapewnia dla telewizorów 24-miesięczną gwarancję, liczoną od daty sprzedaży urządzenia, podanej na dokumencie zakupu.

  Dodatkowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są w karcie gwarancyjnej telewizora.

  Warranty Icon

  Po gwarancji

  Jeśli okres gwarancji Twojego telewizora już upłynął i konieczna jest naprawa, prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym punktem serwisowym CS Mik.

   

   

  Repair locator

  Znajdź nowy 
  telewizor Philips

  Połącz się z firmą Philips