1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Brak dostępu do usługi SmartTV

  Opublikowano dnia 2017-08-28

  Sytuacja

  Występuje jedna z poniższych sytuacji:

  • Usługa SmartTV jest niedostępna

  • Widoczna jest ikona ładowania, ale SmartTV się nie ładuje

  • Pojawia się komunikat „Nie znaleziono serwera firmy Philips” (Philips Server Not Found)

  • Pojawia się komunikat „Aby zakończyć logowanie w SmartTV, wyłącz telewizor i włącz go ponownie” (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again)

  • Pojawia się ekran demonstracyjny Smart TV

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Oprogramowanie telewizora jest aktualne

  • Przewodowe lub bezprzewodowe połączenie jest dostępne w telewizorze

  • W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej: siła sygnału sieci bezprzewodowej pomiędzy telewizorem a punktem dostępu sieci musi wynosić co najmniej 80%

  • Telewizor był WŁĄCZONY przez co najmniej 3 minuty przed podjęciem próby uzyskania dostępu do portalu SmartTV

  Uwaga: Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych na portalu SmartTV usługa jest tymczasowo niedostępna (maksymalnie do 6 godzin).

  Odpowiedź

  Różne czynniki mogą spowodować problemy z dostępem do usługi Smart TV. Aby sprawdzić, dlaczego dostęp do portalu Smart TV jest zablokowany i rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przeprowadź cykl wyłączenia i włączenia zasilania

  • Ponownie włącz telewizor w następujący sposób:
  • Wyłącz telewizor
  • Odłącz przewód zasilający telewizora
  • Odczekaj co najmniej minutę (od zgaśnięcia wskaźnika LED) i ponownie podłącz przewód zasilający
  • Ponownie włącz telewizor

  2. Upewnij się, że zegar jest ustawiony prawidłowo

  • Naciśnij przycisk „Ustawienia” (SETTINGS) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:

  [Wszystkie ustawienia] (All Settings) > [Region i język] (Region and language) > Zegar > [Automat. tryb zegara] (Auto clock mode) > Ręczne

  • Ustaw prawidłową godzinę i datę

  3. Sprawdź ustawienia sieciowe telewizora

  • Naciśnij przycisk „Ustawienia” (SETTINGS) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:

  [Wszystkie ustawienia] (All Settings) > Sieć > [Wyświetl ustawienia sieci] (View network settings)

  W tym menu można zdefiniować następujące ustawienia:

  [Tryb sieci] (Network mode): Należy ustawić na [DHCP/automatyczny adres IP] (DHCP/auto IP)

  Ta opcja umożliwia telewizorowi automatyczne aktualizowanie połączenia, jeśli router zmieni adres IP dla telewizora.

  [Adres IP] (IP address):

  Jeśli adres IP zaczyna się od 169 lub 0.0, oznacza to, że router blokuje połączenie lub nie jest połączony z telewizorem. Przejdź do kroku 5.

  4. Czyszczenie pamięci internetowej

  • Naciśnij przycisk „Ustawienia” (SETTINGS) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Sieć > [Wyczyść pamięć Internetu] (Clear Internet memory)

  Usunięte zostaną pliki cookie i historia przeglądania. Potwierdzenie nie zostanie wyświetlone.

  • Powtórz krok 1 i odczekaj 3 minuty, aby telewizor się w pełni uruchomił. Następnie spróbuj uzyskać dostęp do usługi SmartTV. Jeśli telewizor nie łączy się ze Smart TV, przejdź do kroku 5.

  5. Jeśli używane jest połączenie bezprzewodowe, wypróbuj połączenie przewodowe

  Metal, ściany, woda lub inne urządzenia mogą zakłócać sygnał połączenia bezprzewodowego.

  6. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych

  Dostęp do usługi Smart TV może być blokowany przez router sieci domowej. Dostawca usług internetowych może pomóc sprawdzić ustawienia zabezpieczeń routera (np. zapora firewall, system ochrony oparty na infrastrukturze Cloud).

  7. Ponowna instalacja kanałów

  Pamiętaj, że nagrania i informacje o kanałach zostaną utracone podczas ponownej instalacji.

  • Naciśnij przycisk menu głównego (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Ustawienia > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Często zadawane pytania

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.