1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?

  Opublikowano dnia 2019-03-18

  Sytuacja

  Po uruchomieniu funkcji Smart TV wyświetlany jest komunikat „Nie znaleziono serwera Philips”

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:
  • Telewizor jest podłączony do sieci domowej za pomocą przewodu lub sieci Wi-Fi (patrz instrukcja obsługi telewizora)
  • Oprogramowanie telewizora jest aktualne

  Odpowiedź

  Komunikat „Nie znaleziono serwera Philips” oznacza, że należy sprawdzić połączenie pomiędzy telewizorem a portalem Smart TV.

  Poniższe dwie czynności mogą osobno zapewnić rozwiązanie. Spróbuj ponownie połączyć się z portalem SmartTV po każdym kroku.

  1. Uruchom ponownie telewizor

  Spowoduje to odświeżenie połączenia funkcji SmartTV z Internetem
  • Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka na co najmniej 1 minutę.
  • Po ponownym włączeniu telewizora odczekaj co najmniej dwie minuty, aby dać routerowi i funkcji SmartTV czas na nawiązanie nowego połączenia.

  2. Wyczyść pamięć Smart TV

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyczyść pamięć aplikacji] (Clear Apps memory)

  Uwaga: w przypadku modeli telewizorów sprzed 2013 r. to menu może mieć nazwę: [Wyczyść pamięć Internetu] (Clear Internet Memory), [Wyczyść pamięć aplikacji] (Clear Apps Memory) lub [Wyczyść pamięć NetTV] (Clear NetTV memory). Po zakończeniu tej procedury nie zostanie wyświetlone potwierdzenie.

  3. Sprawdź połączenie z Internetem

  • Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Ustawienia > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyświetl ustawienia sieci] (View network settings) > [Adres IP] (IP Address)

  Adres IP zaczyna się od 169 lub 0.0:
  Należy sprawdzić połączenie pomiędzy telewizorem i routerem. Przejdź do artykułu „Co zrobić w przypadku trudności z nawiązaniem połączenia bezprzewodowego?”

  Adres IP zaczyna się od 192, 10 lub czegoś innego:
  Prosimy o kontynuowanie zgodnie z krokami poniżej

  4. Sprawdź ustawienia daty

  Jeśli data ustawiona w telewizorze jest niewłaściwa, Smart TV nie może nawiązać połączenia z serwerem i pojawia się komunikat „Nie znaleziono serwera Philips”.
  Aby zmienić datę w telewizorze, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Preferencje > Zegar > Ręcznie
  • Szczególnie data musi być poprawna; czas może się różnić o kilka minut

  Uwaga: w Holandii ustawienia daty i godziny nie są dostępne w menu. Wykonaj czynności opisane w punkcie 6 i tymczasowo wybierz inny kraj instalacji

  5. Sprawdź siłę sygnału bezprzewodowego Internetu

  Telewizor potrzebuje silnego sygnału Wi-Fi. Należy pamiętać, że zasięg Wi-Fi telewizora może się różnić od zasięgu mniejszych urządzeń, takich jak komputery. Aby sprawdzić sygnał sieci Wi-Fi:
  • Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyświetl ustawienia sieci bezprzewodowej] (View Wireless Settings)
  • Siła sygnału powinna być większa niż 3 kreski z 5 (60%).

  Zmniejsz odległość pomiędzy telewizorem i routerem, a najlepiej zastosuj połączenie przewodowe, które jest bardziej stabilne.

  6. Ponowna instalacja TV

  Pamiętaj, że nagrania, ustawienia i informacje o kanałach zostaną utracone podczas ponownej instalacji.
  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 22PFS4232/12 , 43PUS6412/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 49PUS6581/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.