0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?

  Opublikowano dnia 2019-03-18

  Sytuacja

  Po uruchomieniu funkcji Smart TV wyświetlany jest komunikat „Nie znaleziono serwera Philips”

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:
  • Telewizor jest podłączony do sieci domowej za pomocą przewodu lub sieci Wi-Fi (patrz instrukcja obsługi telewizora)
  • Oprogramowanie telewizora jest aktualne

  Odpowiedź

  Komunikat „Nie znaleziono serwera Philips” oznacza, że należy sprawdzić połączenie pomiędzy telewizorem a portalem Smart TV.

  Poniższe dwie czynności mogą osobno zapewnić rozwiązanie. Spróbuj ponownie połączyć się z portalem SmartTV po każdym kroku.

  1. Uruchom ponownie telewizor

  Spowoduje to odświeżenie połączenia funkcji SmartTV z Internetem
  • Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka na co najmniej 1 minutę.
  • Po ponownym włączeniu telewizora odczekaj co najmniej dwie minuty, aby dać routerowi i funkcji SmartTV czas na nawiązanie nowego połączenia.

  2. Wyczyść pamięć Smart TV

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyczyść pamięć aplikacji] (Clear Apps memory)

  Uwaga: w przypadku modeli telewizorów sprzed 2013 r. to menu może mieć nazwę: [Wyczyść pamięć Internetu] (Clear Internet Memory), [Wyczyść pamięć aplikacji] (Clear Apps Memory) lub [Wyczyść pamięć NetTV] (Clear NetTV memory). Po zakończeniu tej procedury nie zostanie wyświetlone potwierdzenie.

  3. Sprawdź połączenie z Internetem

  • Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Ustawienia > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyświetl ustawienia sieci] (View network settings) > [Adres IP] (IP Address)

  Adres IP zaczyna się od 169 lub 0.0:
  Należy sprawdzić połączenie pomiędzy telewizorem i routerem. Przejdź do artykułu „Co zrobić w przypadku trudności z nawiązaniem połączenia bezprzewodowego?”

  Adres IP zaczyna się od 192, 10 lub czegoś innego:
  Prosimy o kontynuowanie zgodnie z krokami poniżej

  4. Sprawdź ustawienia daty

  Jeśli data ustawiona w telewizorze jest niewłaściwa, Smart TV nie może nawiązać połączenia z serwerem i pojawia się komunikat „Nie znaleziono serwera Philips”.
  Aby zmienić datę w telewizorze, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Preferencje > Zegar > Ręcznie
  • Szczególnie data musi być poprawna; czas może się różnić o kilka minut

  Uwaga: w Holandii ustawienia daty i godziny nie są dostępne w menu. Wykonaj czynności opisane w punkcie 6 i tymczasowo wybierz inny kraj instalacji

  5. Sprawdź siłę sygnału bezprzewodowego Internetu

  Telewizor potrzebuje silnego sygnału Wi-Fi. Należy pamiętać, że zasięg Wi-Fi telewizora może się różnić od zasięgu mniejszych urządzeń, takich jak komputery. Aby sprawdzić sygnał sieci Wi-Fi:
  • Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyświetl ustawienia sieci bezprzewodowej] (View Wireless Settings)
  • Siła sygnału powinna być większa niż 3 kreski z 5 (60%).

  Zmniejsz odległość pomiędzy telewizorem i routerem, a najlepiej zastosuj połączenie przewodowe, które jest bardziej stabilne.

  6. Ponowna instalacja TV

  Pamiętaj, że nagrania, ustawienia i informacje o kanałach zostaną utracone podczas ponownej instalacji.
  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 22PFS4232/12 , 43PUS6412/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 49PUS6581/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.