1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?

  Opublikowano dnia 2019-02-25

  Sytuacja

  Obraz i dźwięk z głośników telewizora nie są zsynchronizowane. Na przykład, ruchy ust wydają się następować w złych momentach.

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

  • Dźwięk z oglądanych materiałów multimedialnych jest prawidłowo zsynchronizowany z obrazem. Na przykład użyj nagrania sprawdzonego na innym urządzeniu, takim jak komputer, smartfon, laptop lub inny telewizor.

  Odpowiedź

  1. Przetestuj z użyciem serwisu YouTube

  Sprawdź, czy dźwięk i obraz są zsynchronizowane z innymi źródłami w telewizorze, na przykład w aplikacji YouTube lub przy użyciu płyty Blu-ray.

  2. Uruchom ponownie telewizor

  Ponowne uruchomienie zresetuje bufor oprogramowania, co może pomóc w synchronizacji dźwięku i obrazu.

  Aby wykonać cykl zasilania, należy wykonać następujące czynności:

  • Wyłącz telewizor.

  • Odłącz wszystkie przewody i akcesoria od telewizora.

  • Odczekaj co najmniej minutę przed podłączeniem wszystkich przewodów do gniazdka elektrycznego.

  • Włącz ponownie telewizor.

  3. Za późno czy za wcześnie?

  Ustal, czy dźwięk pojawia się zbyt wcześnie, czy zbyt późno.

  Jeśli dźwięk pojawia się za późno, przejdź do scenariusza A.

  W przypadku, gdy dźwięk pojawia się za wcześnie, przejdź do scenariusza B.

  Uwaga: należy pamiętać, że nie wszystkie telewizory mają te same funkcje.

  OPCJA A. Dźwięk za późno

  4a. Włączenie trybu gry/komputera

  Włączenie trybu gry/komputera sprawi, że przetwarzanie wideo zajmie telewizorowi dodatkowych kilka milisekund.

  • Naciśnij przycisk „Home” lub „Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Obraz > [Gra lub komputer] (Game or computer) > Wł.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Obraz > Zaawansowane > [(Gra lub) komputer] ((Game or) computer) > [Wł. / Gra / Komputer] (On / Game / Computer)

  5a. Opóźnienie dźwięku

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu dźwiękowego (nie z głośników telewizora), np. z zestawu kina domowego:

  • Zdezaktywuj ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze, wybierając dla nich opcję „Wył.” (Off). Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > [Ustawienia zaawansowane] (Advanced settings) > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out delay) > Wył.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out delay) > Wył.
  • Zmień ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze. Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out offset) i wybierz wartość

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out offset) i wybierz wartość.

  6a. Inny format dźwięku

  Zmień format dźwięku w telewizorze na „Stereo”.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygnału wyj. audio] (Audio Out Format) > [Stereo]

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out format) > [Stereo]

  Uwaga:

  W przypadku korzystania z systemu dźwiękowego

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu, takiego jak kino domowe:

  • Zmień opcje synchronizacji (lub opóźnienia) w systemie dźwiękowym. W niektórych systemach dźwiękowych trzeba wprowadzić wartość ujemną.

  W przypadku korzystania z dekodera

  Podczas oglądania treści z dekodera:

  • Sprawdź ustawienia dekodera i dostosuj odpowiednio synchronizację. Skontaktuj się z dostawcą usług lub poszukaj wskazówek w instrukcji dekodera.

  OPCJA B. Dźwięk za wcześnie

  4b. Opóźnienie dźwięku

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu dźwiękowego (nie z głośników telewizora), np. z zestawu kina domowego:

  • Uaktywnij ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze, wybierając dla nich opcję „Wł.” (On). Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > [Ustawienia zaawansowane] (Advanced settings) > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out delay) > Wł.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie cyfrowe/wyjścia audio] (Digital/Audio Out delay) > Wł.

  • Zmień ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze. Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out offset) i wybierz wartość

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out offset) i wybierz wartość.

  5b. Wyłączenie trybu gry/komputera

  Wyłączenie trybu gry/komputera sprawi, że telewizor w czasie krótszym o kilka milisekund przetwarzać będzie wideo w zakresie poprawy jakości obrazu, z wykorzystaniem takich funkcji jak Natural Motion.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Obraz > [Gra lub komputer] (Game or computer) > Wył.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Obraz > Zaawansowane > [(Gra lub) komputer] ((Game or) computer) > Wył..

  6b. Inny format dźwięku

  Zmień format dźwięku w telewizorze na „Stereo”.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygnału wyj. audio] (Audio Out Format) > [Stereo]

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out format) > [Stereo]

  Uwaga:

  W przypadku korzystania z systemu dźwiękowego

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu, takiego jak kino domowe:

  • Zmień opcje synchronizacji (lub opóźnienia) w systemie dźwiękowym. W niektórych systemach dźwiękowych trzeba wprowadzić wartość ujemną.

  • W przypadku ręcznego ustawiania synchronizacji należy wyłączyć wszelkie opcje automatycznej synchronizacji lub opóźnienia dźwięku. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z synchronizacją.

  W przypadku korzystania z dekodera

  Podczas oglądania treści z dekodera:

  • Sprawdź ustawienia dekodera i dostosuj odpowiednio synchronizację. Skontaktuj się z dostawcą usług lub poszukaj wskazówek w instrukcji dekodera.

  7. Ogólny krok w zakresie rozwiązywania problemów

  W przypadku, gdy dźwięk i obraz nie są synchronizowane podczas oglądania treści, które można zatrzymać, przewinąć itd., należy wstrzymać odtwarzanie treści, przewinąć ją o kilka sekund i niezwłocznie nacisnąć przycisk odtwarzania.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 , 42PFH6309/88 , 42PFK6309/12 , 42PFT6309/12 , 47PFH6309/88 , 47PFK6309/12 , 47PFT6309/12 , 55PFH6309/88 , 55PFK6309/12 , 55PFT6309/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.