0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?

  Opublikowano dnia 2019-02-25

  Sytuacja

  Obraz i dźwięk z głośników telewizora nie są zsynchronizowane. Na przykład, ruchy ust wydają się następować w złych momentach.

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

  • Dźwięk z oglądanych materiałów multimedialnych jest prawidłowo zsynchronizowany z obrazem. Na przykład użyj nagrania sprawdzonego na innym urządzeniu, takim jak komputer, smartfon, laptop lub inny telewizor.

  Odpowiedź

  1. Przetestuj z użyciem serwisu YouTube

  Sprawdź, czy dźwięk i obraz są zsynchronizowane z innymi źródłami w telewizorze, na przykład w aplikacji YouTube lub przy użyciu płyty Blu-ray.

  2. Uruchom ponownie telewizor

  Ponowne uruchomienie zresetuje bufor oprogramowania, co może pomóc w synchronizacji dźwięku i obrazu.

  Aby wykonać cykl zasilania, należy wykonać następujące czynności:

  • Wyłącz telewizor.

  • Odłącz wszystkie przewody i akcesoria od telewizora.

  • Odczekaj co najmniej minutę przed podłączeniem wszystkich przewodów do gniazdka elektrycznego.

  • Włącz ponownie telewizor.

  3. Za późno czy za wcześnie?

  Ustal, czy dźwięk pojawia się zbyt wcześnie, czy zbyt późno.

  Jeśli dźwięk pojawia się za późno, przejdź do scenariusza A.

  W przypadku, gdy dźwięk pojawia się za wcześnie, przejdź do scenariusza B.

  Uwaga: należy pamiętać, że nie wszystkie telewizory mają te same funkcje.

  OPCJA A. Dźwięk za późno

  4a. Włączenie trybu gry/komputera

  Włączenie trybu gry/komputera sprawi, że przetwarzanie wideo zajmie telewizorowi dodatkowych kilka milisekund.

  • Naciśnij przycisk „Home” lub „Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Obraz > [Gra lub komputer] (Game or computer) > Wł.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Obraz > Zaawansowane > [(Gra lub) komputer] ((Game or) computer) > [Wł. / Gra / Komputer] (On / Game / Computer)

  5a. Opóźnienie dźwięku

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu dźwiękowego (nie z głośników telewizora), np. z zestawu kina domowego:

  • Zdezaktywuj ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze, wybierając dla nich opcję „Wył.” (Off). Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > [Ustawienia zaawansowane] (Advanced settings) > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out delay) > Wył.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out delay) > Wył.
  • Zmień ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze. Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out offset) i wybierz wartość

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out offset) i wybierz wartość.

  6a. Inny format dźwięku

  Zmień format dźwięku w telewizorze na „Stereo”.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygnału wyj. audio] (Audio Out Format) > [Stereo]

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out format) > [Stereo]

  Uwaga:

  W przypadku korzystania z systemu dźwiękowego

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu, takiego jak kino domowe:

  • Zmień opcje synchronizacji (lub opóźnienia) w systemie dźwiękowym. W niektórych systemach dźwiękowych trzeba wprowadzić wartość ujemną.

  W przypadku korzystania z dekodera

  Podczas oglądania treści z dekodera:

  • Sprawdź ustawienia dekodera i dostosuj odpowiednio synchronizację. Skontaktuj się z dostawcą usług lub poszukaj wskazówek w instrukcji dekodera.

  OPCJA B. Dźwięk za wcześnie

  4b. Opóźnienie dźwięku

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu dźwiękowego (nie z głośników telewizora), np. z zestawu kina domowego:

  • Uaktywnij ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze, wybierając dla nich opcję „Wł.” (On). Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > [Ustawienia zaawansowane] (Advanced settings) > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out delay) > Wł.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie cyfrowe/wyjścia audio] (Digital/Audio Out delay) > Wł.

  • Zmień ustawienia opóźnienia dźwięku w telewizorze. Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie wyjścia audio] (Audio Out offset) i wybierz wartość

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Opóźnienie sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out offset) i wybierz wartość.

  5b. Wyłączenie trybu gry/komputera

  Wyłączenie trybu gry/komputera sprawi, że telewizor w czasie krótszym o kilka milisekund przetwarzać będzie wideo w zakresie poprawy jakości obrazu, z wykorzystaniem takich funkcji jak Natural Motion.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Obraz > [Gra lub komputer] (Game or computer) > Wył.

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Obraz > Zaawansowane > [(Gra lub) komputer] ((Game or) computer) > Wył..

  6b. Inny format dźwięku

  Zmień format dźwięku w telewizorze na „Stereo”.

  • Naciśnij przycisk „Home”/„Settings” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygnału wyj. audio] (Audio Out Format) > [Stereo]

  lub

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Dźwięk > Zaawansowane > [Format sygn. cyfrowego/wyj. audio] (Digital/Audio Out format) > [Stereo]

  Uwaga:

  W przypadku korzystania z systemu dźwiękowego

  W przypadku, gdy dźwięk pochodzi z zewnętrznego systemu, takiego jak kino domowe:

  • Zmień opcje synchronizacji (lub opóźnienia) w systemie dźwiękowym. W niektórych systemach dźwiękowych trzeba wprowadzić wartość ujemną.

  • W przypadku ręcznego ustawiania synchronizacji należy wyłączyć wszelkie opcje automatycznej synchronizacji lub opóźnienia dźwięku. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z synchronizacją.

  W przypadku korzystania z dekodera

  Podczas oglądania treści z dekodera:

  • Sprawdź ustawienia dekodera i dostosuj odpowiednio synchronizację. Skontaktuj się z dostawcą usług lub poszukaj wskazówek w instrukcji dekodera.

  7. Ogólny krok w zakresie rozwiązywania problemów

  W przypadku, gdy dźwięk i obraz nie są synchronizowane podczas oglądania treści, które można zatrzymać, przewinąć itd., należy wstrzymać odtwarzanie treści, przewinąć ją o kilka sekund i niezwłocznie nacisnąć przycisk odtwarzania.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 , 42PFH6309/88 , 42PFK6309/12 , 42PFT6309/12 , 47PFH6309/88 , 47PFK6309/12 , 47PFT6309/12 , 55PFH6309/88 , 55PFK6309/12 , 55PFT6309/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.