1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Brak dźwięku z głośników telewizora Philips

  Opublikowano dnia 2019-02-25

  Sytuacja

  Podczas oglądania kanału w telewizorze nie wydobywa się z głośników żaden dźwięk.

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Oprogramowanie telewizora jest aktualne.

  • Poziom głośności w telewizorze jest ustawiony na co najmniej 20 i nie jest aktywna funkcja wyciszenia dźwięku.

  • Wyjście dźwięku nie jest ustawione na zewnętrzny system dźwiękowy.

  Odpowiedź

  Aby uzyskać dźwięk z głośników telewizora, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź inne nośniki

  Spróbuj słuchać telewizora oglądając różne materiały źródłowe, na przykład podczas oglądania płyty BluRay, DVD, kanałów telewizyjnych, klipu w aplikacji YouTube lub filmu demonstracyjnego HD.

  2. Głośniki telewizora są aktywne

  Upewnij się, że w menu dźwięku wybrano głośniki telewizora.

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Konfiguracja/szybkie ustawienia] (Setup/quick settings) >Dźwięk > Zaawansowane > [Głośniki telewizora] (TV speakers) >Wł. i naciśnij „OK”.

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  Głośniki > Wł. i naciśnij przycisk „OK”.

  3. Lokalizacja telewizora

  Upewnij się, że wybrano właściwą lokalizację telewizora.

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (Television settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Umieszczenie telewizora] (TV placement) > [Na podstawie] (On a stand) i naciśnij przycisk „OK”.

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Umieszczenie telewizora] (TV placement) > [Na podstawie] (On a stand) i naciśnij przycisk „OK”.

  4. Uruchom ponownie

  • Wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego.

  • Odłącz wszystkie urządzenia od telewizora.

  • Po upływie co najmniej dwóch minut ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilania, nadal bez podłączania innych urządzeń.

  • Za pomocą przycisku zasilania przełącz telewizor z trybu gotowości w tryb pracy.

  • W razie potrzeby ponownie podłącz urządzenia zewnętrzne.

  5. Film demonstracyjny HD*

  Odtwórz demonstracyjny film HD, aby posłuchać, czy głośnik telewizora odtwarza dźwięk, gdy nie są do telewizora podłączone żadne inne urządzenia. Demonstracyjny film HD to krótki film zapisany w telewizorze. Aby go wyświetlić:

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Oglądaj prezentacje] (Watch Demos) > [Klip demonstracyjny HD] (HD demo clip) > Uruchom*

  • Uwaga: w przypadku niektórych telewizorów opcja [Oglądaj prezentacje] (Watch Demos) znajduje się na drugiej stronie Konfiguracji

  lub

  Dla telewizorów z systemem Android telewizory, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania, a w sekcji aplikacji wybierz opcję [Prezentacja] (Demo me)

  Uwaga: Niektóre telewizory nie posiadają filmu demonstracyjnego HD w menu „Oglądaj prezentacje” (Watch Demos). W takim przypadku należy pominąć krok 5 i przejść do kroku 6.

  Jeśli dźwięk jest słyszalny podczas odtwarzania filmu demonstracyjnego HD:

  W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem urządzenia zewnętrznego lub dostawcą kanałów. Niektóre zalecane przez nich kroki to:

  • W stosownych przypadkach zmień poziom głośności na podłączonych urządzeniach.

  • Podłącz urządzenie do innego złącza telewizora (np. HDMI, scart).

  • Sprawdź przewody biegnące od urządzenia do telewizora.

  6. Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania i w zależności od modelu telewizora wybierz opcję:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Resetuj

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings) > Resetuj

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Ustawienia ogólne] (General Settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory settings), a następnie naciśnij przycisk „OK”.

  Uwaga: Ta opcja jest często ostatnią opcją w menu. Jeśli nie jest widoczna, przejdź w dół.

  7. Ponowna instalacja kanałów

  Aby zainstalować ponownie wszystkie funkcje telewizora, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz jedną z następujących opcji w zależności od modelu:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All Settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  8. Skontaktuj się z dedykowanym zespołem wsparcia technicznego firmy Philips z zakresu telewizorów

  Jeśli powyższe kroki nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie telewizora.

  9. Przewody sceny dźwiękowej

  Ten krok odnosi się tylko do telewizorów serii 8xx6 i 9xx6 z 2011 roku oraz 7xx7, 8xx7 i 9xx7 od roku 2012

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 49PUS6581/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.