0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Brak dźwięku z głośników telewizora Philips

  Opublikowano dnia 2019-02-25

  Sytuacja

  Podczas oglądania kanału w telewizorze nie wydobywa się z głośników żaden dźwięk.

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Oprogramowanie telewizora jest aktualne.

  • Poziom głośności w telewizorze jest ustawiony na co najmniej 20 i nie jest aktywna funkcja wyciszenia dźwięku.

  • Wyjście dźwięku nie jest ustawione na zewnętrzny system dźwiękowy.

  Odpowiedź

  Aby uzyskać dźwięk z głośników telewizora, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź inne nośniki

  Spróbuj słuchać telewizora oglądając różne materiały źródłowe, na przykład podczas oglądania płyty BluRay, DVD, kanałów telewizyjnych, klipu w aplikacji YouTube lub filmu demonstracyjnego HD.

  2. Głośniki telewizora są aktywne

  Upewnij się, że w menu dźwięku wybrano głośniki telewizora.

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Konfiguracja/szybkie ustawienia] (Setup/quick settings) >Dźwięk > Zaawansowane > [Głośniki telewizora] (TV speakers) >Wł. i naciśnij „OK”.

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  Głośniki > Wł. i naciśnij przycisk „OK”.

  3. Lokalizacja telewizora

  Upewnij się, że wybrano właściwą lokalizację telewizora.

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (Television settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Umieszczenie telewizora] (TV placement) > [Na podstawie] (On a stand) i naciśnij przycisk „OK”.

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Umieszczenie telewizora] (TV placement) > [Na podstawie] (On a stand) i naciśnij przycisk „OK”.

  4. Uruchom ponownie

  • Wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego.

  • Odłącz wszystkie urządzenia od telewizora.

  • Po upływie co najmniej dwóch minut ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilania, nadal bez podłączania innych urządzeń.

  • Za pomocą przycisku zasilania przełącz telewizor z trybu gotowości w tryb pracy.

  • W razie potrzeby ponownie podłącz urządzenia zewnętrzne.

  5. Film demonstracyjny HD*

  Odtwórz demonstracyjny film HD, aby posłuchać, czy głośnik telewizora odtwarza dźwięk, gdy nie są do telewizora podłączone żadne inne urządzenia. Demonstracyjny film HD to krótki film zapisany w telewizorze. Aby go wyświetlić:

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:

  Konfiguracja > [Oglądaj prezentacje] (Watch Demos) > [Klip demonstracyjny HD] (HD demo clip) > Uruchom*

  • Uwaga: w przypadku niektórych telewizorów opcja [Oglądaj prezentacje] (Watch Demos) znajduje się na drugiej stronie Konfiguracji

  lub

  Dla telewizorów z systemem Android telewizory, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania, a w sekcji aplikacji wybierz opcję [Prezentacja] (Demo me)

  Uwaga: Niektóre telewizory nie posiadają filmu demonstracyjnego HD w menu „Oglądaj prezentacje” (Watch Demos). W takim przypadku należy pominąć krok 5 i przejść do kroku 6.

  Jeśli dźwięk jest słyszalny podczas odtwarzania filmu demonstracyjnego HD:

  W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem urządzenia zewnętrznego lub dostawcą kanałów. Niektóre zalecane przez nich kroki to:

  • W stosownych przypadkach zmień poziom głośności na podłączonych urządzeniach.

  • Podłącz urządzenie do innego złącza telewizora (np. HDMI, scart).

  • Sprawdź przewody biegnące od urządzenia do telewizora.

  6. Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

  Naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania i w zależności od modelu telewizora wybierz opcję:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > Resetuj

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory Settings) > Resetuj

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Ustawienia ogólne] (General Settings) > [Ustawienia fabryczne] (Factory settings), a następnie naciśnij przycisk „OK”.

  Uwaga: Ta opcja jest często ostatnią opcją w menu. Jeśli nie jest widoczna, przejdź w dół.

  7. Ponowna instalacja kanałów

  Aby zainstalować ponownie wszystkie funkcje telewizora, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz jedną z następujących opcji w zależności od modelu:

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  lub

  W przypadku telewizorów z systemem Android naciśnij przycisk „Settings” na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

  [Wszystkie ustawienia] (All Settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

  8. Skontaktuj się z dedykowanym zespołem wsparcia technicznego firmy Philips z zakresu telewizorów

  Jeśli powyższe kroki nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie telewizora.

  9. Przewody sceny dźwiękowej

  Ten krok odnosi się tylko do telewizorów serii 8xx6 i 9xx6 z 2011 roku oraz 7xx7, 8xx7 i 9xx7 od roku 2012

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 49PUS6581/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.