Centrum prasowe | Polska

cze 11, 2024

Jak połączyć troskę o ludzi z troską o planetę?

Kryzys klimatyczny i rosnąca liczba osób cierpiących na schorzenia cywilizacyjne, takie jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe czy choroby płuc to sygnały alarmowe, które dostrzega coraz większa liczba państw na świecie. Działając na rzecz minimalizacji skutków zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie naszej planety, często zapomina się jednak o tym, że to właśnie sektor opieki zdrowotnej w dużej mierze przyczynia się do tego stanu. Philips, globalny lider w dziedzinie technologii medycznych podpowiada rozwiązania, które pozwolą na zachowanie lub poprawę zdrowia ludzi i planety.


Szacuje się, że zanieczyszczenia odpowiadają za około 9 milionów przedwczesnych zgonów na świecie, z czego w 2019 r. aż 6,7 milionów była związana z zanieczyszczeniami powietrza [1]. Chociaż sektor zdrowotny nie jest pierwszym, który przychodzi na myśl, kiedy mowa o ilości emitowanego dwutlenku węgla, to należy pamiętać, że negatywny wpływ branży na środowisko to znaczenie więcej elementów niż sama obsługa szpitali. Za największą część, bo aż za 50% emisji, odpowiada łańcuch dostaw, a szeroko rozumiany transport pacjentów i ich rodzin generuje <10% emisji, a obszar R&D - <5%. [2]

 

Problem negatywnego wpływu sektora medycznego na planetę coraz częściej wybija się w dyskusjach dotyczących ochrony środowiska. Dzięki temu coraz większa liczba przedsiębiorstw i podmiotów działających w sektorze zdrowotnym za cel stawia sobie osiągnięcie zeroemisyjności. Do realnych i odczuwalnych zmian konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków i dostrzeżenie swojej roli w kształtowaniu środowiska, w jakim żyjemy, przez wszystkich interesariuszy – przemysł, świadczeniodawców i świadczeniobiorców, polityków oraz rząd.

 

Część działań mających na celu przekształcenie sektora ochrony zdrowia w bardziej zrównoważony może być wdrożona już dziś. Świadczeniodawcy mogą wdrożyć plany redukcji emisji związanych z funkcjonowaniem swoich placówek poprzez np. o przejście na energię odnawialną czy optymalizację procesów i zużycie leków oraz wyrobów medycznych, co pozwoli na ograniczenie zużycia plastiku. Zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i pacjenci mogą częściej wykorzystywać opiekę wirtualną w procesie leczenia. Ograniczenie konieczności transportu i dostarczania papierowej dokumentacji zmniejsza ślad węglowy placówek i pomaga chronić planetę, a dla pacjentów oznacza możliwość powrotu do zdrowia w bardziej przyjaznym, domowym środowisku.

 

Wiele do zrobienia mają firmy farmaceutyczne oraz tzw. medtech. Mogą redukować emisyjność poprzez dekarbonizację swoich budynków, czy dobierać dostawców w taki sposób, by ich działania spełniały określone „zielone” standardy.

 

Innym sposobem jest inwestycja w profilaktykę i wczesną diagnostykę, które będą miały pozytywny wpływ na polepszenie jakości opieki oraz zdrowie jednostki i społeczeństwa, zmniejszając zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną [3]. Dzięki wykorzystaniu w całej ścieżce pacjenta wyrobów medycznych spełniających warunki EcoDesign świadczeniodawcy nie muszą wybierać między opieką zdrowotną wysokiej jakości i ochroną planety. Projektując swoje urządzenia, Philips dąży do redukcji zużycia materiałów, w tym tych najbardziej cennych, czyli nieodnawialnych surowców naturalnych. Sprzęt medyczny ma być trwały i łatwy do naprawy, by maksymalnie wydłużyć jego żywotność i zminimalizować ilość odpadów. Ważne, by był również energooszczędny, bo to pozwala z jednej strony na redukcję emisji CO2, z drugiej na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Istotną kwestią jest też minimalizacja emisji szkodliwych substancji chemicznych.

 

Już na etapie projektowania firma myśli o całym cyklu życia produktu, aż po jego utylizację.  Decyduje się na wybór łatwych do recyklingu części, określa metody odnawiania produktu i odzyskiwania podzespołów.  Zmniejszają też wykorzystanie niepotrzebnych opakowań [4].

 

- Widzimy, że rośnie liczba świadomych i odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy zrównoważonego rozwoju nie traktują już jako opcję, ale konieczność. To podejście jest spójne z wizją Philips, który projektując swoje urządzenia łączy troskę o pacjenta z troską o środowisko - mówi Michał Kępowicz, dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access Leader w Philips Polska.

Innowacje bez kosztów dla planety

 

Przykładem łączenia sił w trosce o dobro planety i pacjenta może być partnerstwo  firmy Philips z Champalimaud Clinical Center w Lizbonie. Współpraca między podmiotami opiera się na wspólnym zaangażowaniu w działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu, w oparciu o wykorzystanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego i usprawnienie procesów poprzez cyfryzację. Jej efektem ma być 50% redukcja śladu węglowego szpitala, pochodzącego z użytkowania sprzętu do obrazowania medycznego do 2028 roku. Realizacja celu będzie możliwa dzięki wdrożeniu szeregu praktycznych innowacji i rozwiązań, w tym m.in. modernizacji sprzętu medycznego, przedłużeniu jego okresu eksploatacji czy cyfryzacji procesów. W planach jest wymiana rozwiązań na bardziej energooszczędne, które zużywają nawet o 62,5% mniej energii czy też uniezależnienie się placówki od zasobów naturalnych poprzez instalację rezonansu z obsługą bezhelową. Stosowany sprzęt zostanie odebrany ze szpitala i zutylizowany w taki sposób, by uniknąć składowania odpadów na wysypiskach. Działania takie umożliwią klinice polepszenie jakości świadczonej opieki, czyniąc ją bardziej zrównoważoną [6].

 

Philips kontynuuje prace nad poszerzaniem portfolio o jeszcze bardziej nowoczesne i pro środowiskowe rozwiązania i usługi. Do takich należy wspomniany wcześniej rezonans z obsługą bezhelową, który zrewolucjonizował myślenie o tego typu technologiach. Standardowe rezonanse wykorzystują skroplony hel do chłodzenia cewek wytwarzających pole magnetyczne. Przeciętny skaner do działania potrzebuje aż 1500 litrów surowca. Rezonans z obsługą bezhelową pozwala na ograniczenie zużycia helu do jedynie 7 litrów. Philips szacuje, że wdrożenie rozwiązania pozwoliło od 2018 r. zaoszczędzić ponad 1,9 miliona litrów helu [7]. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że hel jest nieodnawialnym zasobem naturalnym, a konsekwencje jego wykorzystania mogą być bardzo dotkliwe. Warto zaznaczyć, że mieszanka helu z tlenem jest stosowana m.in. w leczeniu wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania [8].

 

Philips wierzy, że osiągnięcie zerowej emisji netto przez szpitale i przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez zmiany podejścia do myślenia o cyklu życia produktu. Firma do 2025 roku stawia sobie ambitny cel: wygenerowanie 25% sprzedaży z produktów i rozwiązań stworzonych w ramach cyrkularnego modelu biznesowego, a także wdrożenie praktyk obiegu zamkniętego do zakładów, w tym nieprodukcyjnych [9]. Dzięki programom odbioru i wymiany sprzętu, w ubiegłym roku firma ponownie wykorzystała 79% materiałów ze zwróconych w ramach renowacji rozwiązań, unikając w ten sposób 400 ton odpadów i zmniejszając zapotrzebowanie na materiały pierwotne. Biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii 10% gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działań publicznej opieki zdrowotnej pochodzi z zakupu nowego sprzętu medycznego, możliwość przedłużenia jego żywotności, modernizacji i renowacji może mieć realne przełożenie na wpływ tej organizacji na środowisko [10].

 

Więcej informacji o działaniach Philips dostępnych jest na platformie: Care means the world | Philips 

[1] Pollution and health: a progress update - The Lancet Planetary Health (archive.org)

[2] Wayback Machine (archive.org)

[3] Wayback Machine (archive.org)

[4] EcoDesign | Philips

[5] Philips and Champalimaud Foundation partnership - News | Philips

[6] Philips and Champalimaud Foundation partnership - News | Philips

[7] Helium-free MRI Magnet | BlueSeal Technology | Philips Healthcare

[8] Tomasz Szczapa et al. Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem helioxu w leczeniu wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania. Ginekolo Pol. 2014, 85, 939-943

[9] https://www.philips.com/a-w/about/environmental-social-governance/environmental/circular-economy.html

[10] The Guardian: Ecodesign in healthcare: from MRI to ultrasound, the picture is changing

O Royal Philips

Royal Philips jest wiodącym dostawcą w obszarze technologii medycznych, która koncentruje się na poprawie zdrowia i samopoczucia ludzi poprzez znaczące innowacje. Innowacje firmy Philips skoncentrowane na pacjentach i wykorzystują zaawansowaną technologię oraz dogłębną wiedzę kliniczną i konsumencką w celu dostarczania produktów konsumenckich oraz profesjonalnych rozwiązań zdrowotnych dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej i ich pacjentów, zarówno w placówce medycznej, jak i w środowisku domowym. Firma z siedzibą w Holandii, jest liderem w diagnostyce obrazowej, ultrasonografii, terapii obrazowej, monitorowaniu i informatyce medycznej, a także w zdrowiu konsumenckim (pielęgnacji damskiej i męskiej, szczoteczek sonicznych oraz opieki nad mamą i dzieckiem). Philips wygenerował w 2022 r. sprzedaż w wysokości 17,8 mld EUR i zatrudnia około 77 000 pracowników, prowadząc sprzedaż i świadcząc usługi w ponad 100 krajach.

Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Kontakty

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Zasoby multimedialne

Udostępnij w mediach społecznościowych

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?