Politechnika Śląska i Philips Polska podpisali umowę o współpracy przy Śląskim Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu


Philips Polska jest partnerem strategicznym Politechniki Śląskiej w projekcie tworzenia Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Dziś podpisano umowę, w której Philips Polska deklaruje wkład własny na poziomie 20% wartości projektu, na który składają się nowoczesne technologie oraz środki pieniężne.

 

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu to sieć nowoczesnych laboratoriów, które zostaną utworzone na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wspólnie z firmą Philips. Będą tu prowadzone badania dotyczące innowacyjnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej – powiedział prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

 

Centrum powstanie w oparciu o projekt Assist Med Sport Silesia, który znalazł się na liście kluczowych projektów województwa śląskiego. Projekt, na kwotę 90 mln zł, ma zostać realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny do projektu w wysokości 20% zapewnia firma Philips Polska. Philips jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznej i koncentruje się na poprawie zdrowia ludzi umożliwiając im lepsze wyniki zdrowotne. W ramach jego działalności prowadzone będą prace naukowo-badawcze ukierunkowane na opracowanie nowych technologii i wyrobów medycznych.

 

Największą szansą rozwoju medycyny są innowacje zarówno związane ze sprzętem służącym do diagnostyki chorób, jak i technologiami służącymi efektywnemu prowadzeniu pacjentów. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem tak ważnej instytucji i mieć wkład w rozwój polskich badań. Ich celem jest usprawnienie opieki nad pacjentem poprzez wdrażanie nowoczesnych aplikacji służących do monitorowania jego stanu zdrowia i procesów leczniczych – powiedział Reinier Schlatmann, Philips Central Eastern Europe.
Zależy nam na rozwoju współpracy polsko-holenderskiej, dzięki której możliwy jest transfer know-how, co niewątpliwie jest ogromną wartością dla polskich studentów i młodych naukowców. Poza tym Politechnika Śląska to uczelnia, której pracownicy posiadają unikalną wiedzę techniczną, szczególnie w zakresie inżynierii biomedycznej. Jestem przekonany, że ta wiedza w połączeniu z naszym potencjałem w zakresie innowacji technologicznych w ochronie zdrowia przyczyni się do stworzenia wyspecjalizowanego systemu opieki zdrowotnej, na którym skorzystają przede wszystkim pacjenci
 – dodał Schlatmann.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

13 marca 2017

Pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz holenderskim Nyenrode Business University w Breukelen został również podpisany list intencyjny
o współpracy. Umowę osobiście w imieniu najlepszego uniwersytetu ekonomicznego
w Holandii podpisał rektor Prof. Dr. Miša Džoljić. Celem tej inicjatywy jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy obydwiema jednostkami w obszarze wsparcia biznesowego, aktywności dydaktycznej i badawczej z elementami zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz prowadzenia projektów Bio-IT. W ramach tej inicjatywy przewiduje się przygotowanie i prowadzenie wspólnych studiów, wymianę studentów oraz wykładowców, a także rozwijanie aktywności związanej z efektywnym, nowoczesnym zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

 

Docelowo na współpracy pomiędzy Politechniką Śląska i Philips Polska mają skorzystać pacjenci. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, ograniczoną ilość miejsc w szpitalach, a także ograniczoną ilość lekarzy specjalistów, konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań, które usprawnią proces leczenia od diagnostyki, poprzez hospitalizacje, na opiece nad pacjentem w domu kończąc.  

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Vice Marszałkiem Kazimierzem Karolczakiem na czele, miasta Zabrze z Prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik, dyrektorzy szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego oraz dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych prowadzących działalność badawczą w obszarze inżynierii biomedycznej.

 

Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowych informacji udziela:

 

dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska
Tel: +48 606 446 713

Email: marcin.kaczmarek@polsl.pl

 

Anna Żur

Communication Manager

Philips CEE

Tel: +48 692 293 441

Email: anna.zur@philips.com

 

Adriana Misiewicz

Starszy konsultant ds. PR, ExpertPR Consultancy

Tel: +48 607 404 160

Email: adriana.misiewicz@expertpr.pl

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa ludzkiego zdrowia i umożliwienie osiągania lepszych wyników na każdym etapie podróży pacjenta – od zdrowego stylu życia i profilaktyki po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie oraz szeroką wiedzę konsumencką i medyczną w opracowywaniu i dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla medycyny. Firma jest liderem w dziedzinie diagnostyki obrazowej, zabiegów monitorowanych obrazowo, systemów monitorowania pacjentów i informatyki medycznej, jak również zdrowia konsumentów i opieki domowej. W 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów Philips w segmencie technologii medycznych wyniosły 17.4 miliardów euro. Firma zatrudnia około 71 000 pracowników w sprzedaży i usługach w ponad 100 krajach na całym świecie. Główna siedziba spółki mieści się w Holandii. Szczegółowe informacje na temat firmy Philips znajdują się pod adresem: www.philips.pl/healthcare