lip 23, 2020

Nie zapominajmy o onkologii!


W obliczu trwającej pandemii, przycichła na chwilę dyskusja wokół jednego z najbardziej palących wyzwań naszego systemu, czyli narastającego tsunami chorób nowotworowych. Tymczasem te choroby także stanowią ogromne obciążenie dla systemów ochrony na całym świecie. Tylko w 2018 r. globalnie z powodu schorzeń onkologicznych zmarło 9,6 miliona osób. Prognoza ekspertów na następne dwie dekady nie jest optymistyczna. Szacują oni, że liczba nowych zachorowań zwiększy się o około 70 procent.

Spersonalizowana opieka nad pacjentem

Filarami idealnie funkcjonującego systemu jest profilaktyka, czyli zapobieganie rozwojowi nowotworów, a także tzw. badania screeningowe, pozwalające na zidentyfikowanie chorych we wczesnym, bezobjawowym stadium raka. Czas w onkologii odgrywa olbrzymią rolę – istotna jest nie tylko wczesna diagnoza choroby, ale także szybka interwencja medyczna, której podstawą jest wiarygodna i precyzyjna diagnostyka.

 

W Polsce sama organizacja udzielania świadczeń w obszarze onkologii już od momentu podejrzenia choroby nowotworowej wymaga szczególnej uwagi. Dzisiejszy system cechuje duża fragmentaryzacja. W konsekwencji pacjent może mieć  poczucie zagubienia i odczuwać potrzebę wsparcia  kogoś, kto „poprowadziłby go za rękę” przez całą procedurę diagnostyczno-terapeutyczną. Odpowiedzią na to ma być wdrożenie w onkologii opieki koordynowanej i personalizowanej. Na przebieg schorzenia onkologicznego u danego pacjenta wpływa mnóstwo różnorodnych czynników, proces leczenia musi więc być skrojony pod indywidualne potrzeby chorego. Szybka, precyzyjna, bezpieczna i skuteczna – taka powinna być diagnostyka i terapia. To właśnie ma zapewnić pacjentom Krajowa Sieć Onkologiczna, będąca fundamentem Narodowej Strategii Onkologicznej. Jednym z kluczowych elementów KSO jest koordynator leczenia, czyli pracownik medyczny, który skoordynuje całość procesu leczenia i poprowadzi pacjenta przez system.

Informatyka skoordynuje onkologię

Poza procedurami i regulacjami, narzędzi do mobilizowania nas w stronę koordynacji oraz personalizacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dostarcza także technologia. Chory w ramach modelowego procu leczenia powinien znaleść się w zasięgu wiarygodnej i szybko prowadzonej diagnostyki obrazowej, patomorfologicznej i genetycznej. Rozwiązania telemedyczne i informatyczne dają możliwość zebrania tego szerokiego spektrum danych medycznych o pacjencie w jednym miejscu, na jednym ekranie i przekazania go koordynatorowi leczenia, który zdecyduje o dalszym sposobie postępowania. Systemem integracji danych klinicznych, który jest przykładem takiego skutecznego narzędzia dla onkologii jest Philips IntellispacePrecision Medicine Platform, gdzie ścieżki terapeutyczne zostały opracowane przez Instytut Onkologii Dana Faber w Bostonie, USA. Platforma ta może wpłynąć nie tylko na polepszenie jakości leczenia, ale także przyczynić się do redukcji związanych z nim kosztów. Na podstawie zebranych danych o pacjencie oraz przy dostępie do dużych zbiorów danych porównawczych i wspomagających, lekarz prowadzący podejmuje decyzje kliniczne, proponuje plan leczenia czy kontynuację ścieżki diagnostycznej.

Dane migrujące za pacjentem

Ważnym elementem wspierającym koordynację procesu leczenia są migrujące za pacjentem dane dot. stanu jego zdrowia przed i w trakcie choroby oraz rozwiązania służące  zaawansowanej analityce, pozwalającej z tych danych wyciągać odpowiednie wnioski. Aby  przepływ informacji był niezaburzony i stały, konieczne jest zapewnienie aby systemy generujące dane „rozmawiały” ze sobą, czyli żeby środowisko było otwarte i interoperacyjne. Przykładem takiego wielkoskalowego projektu, który umożliwia bezproblemową komunikację pomiędzy sieciami szpitali jest  projekt FORCARE Philips, wdrożony m.in. w kanadyjskim regionie Ontario. Dzięki tej platformie udało się skutecznie zintegrować systemy różnych dostawców, funkcjonujące w ponad 140 szpitalach i zagwarantować możliwość sprawnego przepływu danych medycznych dla 14-milionowej populacji ww. regionu.

Decyzje kliniczne wspomagane nowymi technologiami 

Sprawnie działające systemy szpitalne, oparte na Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), to kolejne ważne ogniowo w tworzeniu niezbędnych zasobów informacji. Pozwalają one na szybki i bezpieczny dostęp do różnych danych, w tym m.in. do listy pacjentów, informacji o przyjęciu do placówki, możliwościach umówienia badań w  czasie rzeczywistym oraz otrzymania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, zastosowanego leczenia, przyjmowanych leków oraz środków żywieniowych. Tego typu funkcjonalności zawiera  system Philips TASY, dedykowany szpitalom. Wyposażony w System Wspomagania Decyzji Klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) pomaga dokonywać lekarzowi trafnych wyborów, m.in. poprzez porównywanie bieżących parametrów pacjentów z rozległym repozytorium dostępnych decyzji klinicznych.

 

Zapewnienie sprawnej wymiany danych medycznych pomiędzy różnymi systemami i rozwiązaniami jest podstawą do dostarczenia realnej wartości z danych gromadzonych przez różnych użytkowników opieki zdrowotnej, pozwala także zbudować silny fundament dla  wdrożenia  wysokiej jakości standardów leczenia. Natomiast wprowadzenie modelu opieki koordynowanej, aktywnie wspieranej nowymi i dobrze skonfigurowanymi z podejściem procesowym technologiami, wydaje się stanowić odpowiedź na wyzwanie jakim jest chęć poprawy  statystyk onkologicznych. Taka koncepcja ma szansę zwiększyć jakość i skuteczność leczenia przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnie ponoszonych kosztów, a co najważniejsze przedłużyć nam życie.

 

Tekst ukazał się na stronie www.pulsmedycyny.pl  23 lipca 2020 roku.

About Royal Philips  


Philips to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa zdrowia osiągana poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie, analizy kliniczne oraz doświadczenia swoich partnerów, aby dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej, a także w dziedzinie zdrowia konsumentów i opieki domowej. Firma w 2019 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 19,5 miliarda dolarów, a obecnie zatrudnia ok. 80 000 pracowników w ponad 100 krajach. Informacje na temat firmy Philips można znaleźć na www.philips.pl
Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Autor:

Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare

W Philips Michał Kępowicz odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami. Wcześniej zatrudniony był jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia i główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Ekspert od zarządzania złożonymi projektami międzynarodowymi i negocjator programów UE.

Więcej informacjiMniej informacji

Kontakt

Kamila Kozbial

Kamila Koźbiał

Communications Manager - obszar komunikacji korporacyjnej oraz systemów ochrony zdrowia 

Tel: +48 665 553 569

Udostępnij w mediach społecznościowych

Zasoby multimedialne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.