Centrum prasowe | Polska

maj 16, 2023

Realizacja celów związanych z ESG to nadal priorytet Philips


Royal Philips, globalny lider w dziedzinie technologii medycznych, kontynuuje realizację działań  i raportuje znaczne postępy w kierunku osiągnięcia kluczowych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju (ang.
 Environmental, Social, and Governance - ESG). W 2022 roku Philips dotarł ze swoimi produktami i usługami do 1,81 miliarda ludzi i dzięki współpracy z dostawcami udało się zredukować emisje operacyjne oraz pośrednie na wszystkich etapach opieki zdrowotnej.

 

Sukcesy Philips w zakresie ESG to m.in.:
- Poprawa życia 1,81 miliarda ludzi rocznie dzięki produktom, usługom i rozwiązaniom firmy Philips z zakresu technologii medycznych [1]
 - Philips pierwszą firmą z branży technologii medycznych, której cele w zakresie redukcji CO2 zostały w pełni zatwierdzone w inicjatywie Science Based Targets (SBTi) [2]
 - Pozycja lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - otrzymanie oceny "A List" CDP przez 10 rok z rzędu [3]
 - Aktywna współpraca z dostawcami i klientami w celu zmniejszenia emisji pochodzących z systemu opieki zdrowotnej
 - Dzięki 77% wykorzystaniu energii odnawialnej firma Philips znacznie wyprzedza swój cel na rok 2025

"Przybliżamy się do naszego celu, jakim jest poprawa jakości życia 2 miliardów osób rocznie do 2025 roku, jednocześnie intensyfikując nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez podejmowane działania i wartości jakimi się kierujemy" - powiedział Marnix van Ginneken, Chief ESG & Legal Officer w Royal Philips. "Wzrost dynamiki wśród klientów i w całej branży opieki zdrowotnej, mający na celu zmniejszenie śladu węglowego, motywuje nas każdego dzienia do kontynuowania wysiłków na rzeczzmniejszenia emisji na wszystkich etapach opieki zdrowotnej i przejścia na gospodarkę cyrkularną."

meeting esg goals asset

Większy wpływ społeczny

 

Produkty, usługi i rozwiązania Philips z zakresu technologii medycznych poprawiły jakość życia 1,81 mld osób (1,67 mld w 2021 r.), z czego 202 miliony w wykluczonych społecznościach. Przybliża to firmę do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest poprawa jakości życia 2 miliardów ludzi rocznie do 2025 roku, z czego 300 milionów w społecznościach wykluczonych. Wielopłaszczyznowa współpraca między partnerami w 2022 roku pozwoliła na poprawę dostępu do opieki dzięki skalowalnym rozwiązaniom biznesowym i finansowym, które jednocześnie wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

 

Zmiany Philips w wymiarze społecznym dotyczą również struktury zatrudnienia i warunków pracy. W 2022 roku co trzecie wyższe stanowisko kierownicze zajmowane było przez kobietę. W codzienniej pracy również pojawił się większy nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) oraz stałe wsparcie w zapewnieniu bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu miejsca pracy. Zrównoważone innowacje

 

W 2022 roku odsetek przychodów z obiegu cyrkularnego wzrósł do 18% sprzedaży w stosunku do 16% w 2021 roku. Philips zamknął również obieg w ponad 3400 systemach medycznych, co stanowi dalszy rozwój gospodarki cyrkularnej w porównaniu z 2021 r. W ramach zrównoważonych innowacji, została uruchomiona usługa wypożyczenia laktatora Philips Avent oraz urządzenia do usuwania włosów IPL Lumea.

 

Produkty z wykorzystaniem EcoDesign w dalszym ciągu zwiększają swój udział w przychodach firmy (2022: 71,7%; 2021: 70,5%). Składają się na to systemy medyczne, produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne, zawierające ponad 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz Oral Healthcare z pierwszymi końcówkami do szczoteczek do zębów zawierającymi 75% materiałów pochodzenia naturalnego.

 

Przełomowym wsparciem zrównoważonego rozwoju w opiece zdrowotnej jest rezonans magnetyczny MR 5300 z wiodącym w branży magnesem BlueSeal, zmniejszający zapotrzebowanie na deficytowy gaz jakim jest hel.

 

Na arenie międzynarodowej, Philips Royal po raz jedenasty został wyróżniony na liście Clarivate Top 100 Global Innovator. Coroczna lista od Clarivate™, mierzy działania o wysokiej skuteczności skupione na wyjątkowej spójności i skali  innowacyjności [4]. Za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce Philips został wyróżniony nagrodą Wizjonerzy Zdrowia w kategorii Wizjonerskie Technologie w Medycynie. Dostrzeżony został wkład Philips w rozwój innowacyjnych rozwiązań w medycynie, nakierowanych zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentem, jak i wsparcie systemu ochrony zdrowia. Kapituła konkursu doceniła również zaangażowanie Philips w ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję użytych do produkcji surowców oraz wdrożenie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Jak mówi Michał Szczechula, General Manager Health Systems Philips Polska, jest to szczególne wyróżnienie: „Cieszymy się, że nasze działa doceniane są nie tylko na poziomie globalnym, ale również lokalnie, gdzie bezpośrednio współpracujemy z liderami ochrony zdrowia na rzecz zrównoważonej przyszłości ochrony zdrowia w Polsce”.

Ograniczenie emisji operacyjnych i odpadów

 

Oprócz zachowania neutralności węglowej w swojej działalności od 2020 r., firma Philips w 77% korzysta z   energii odnawialnej, przekraczając cel 75% na rok 2025. Zmniejszono również o 22% emisję CO₂ związaną z transportem i dystrybucją, dzięki bardziej rygorystycznej polityce frachtu lotniczego i optymalizacji lokalizacji magazynów.

 

Philips zwiększył cyrkularność odpadów do 91% (2021: 87%), coraz częściej poddając odpady recyklingowi, ponownie wykorzystując je lub ograniczając. Przykładem jest zastąpienie plastiku jednorazowego użytku w opakowaniach dla dostawców pudełkami, które mogą być używane wielokrotnie. W rezultacie mniej niż 0,1% pozostałych odpadów operacyjnych trafia na wysypiska, zgodnie z ambicją firmy dotyczącą zerowej ilości odpadów na składowiskach.

 

Philips został wyróżniony, już po raz dziesiąty przez globalną organizację pozarządową CDP, która ocenia wyniki firm z zakresie emisji CO2 Philips znalazł się na liście "A" CDP Climate Change, dzięki ciągłym wynikom firmy w zakresie klimatu i przejrzystości.

Postępy w kierunku niskoemisyjnych operacji i łańcucha wartości

 

W 2022 r. firma Philips stała się pierwszą firmą z branży technologii medycznych z zatwierdzeniem inicjatywy Science Based Targets (SBTi) dla celów redukcji emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości, w tym w zakresie 1-3. Ponadto 41% dostawców (na podstawie wydatków) zobowiązało się obecnie do realizacji celów opartych na nauce (2021: 28%) - celem Philipsa jest osiągnięcie 50% do 2025 r.

Postępy w zarządzaniu

 

Zobowiązanie firmy Philips do odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania ilustruje publikacja Raportu Praw Człowieka Philips 2022 [5], w którym Philips przedstawił interesariuszom postępy w adresowaniu praw człowieka w ciągu ostatniego roku, wraz z dalszymi planami.Philips przyjmuje aktywną pozycję w zakresie ewolucji standardowych globalnych ram sprawozdawczości ESG , m.in. współpracując z globalnymi instytucjami, takimi jak Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) i Unia Europejska .

 

Pełen przegląd osiągnięć firmy Philips w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania, dostępny jest w rozdziale 5 Raportu Rocznego Philips 2022 [6].

[1] The calculation of lives improved by Philips is a factor of how many of the company’s active products and solutions are in the market and the application of statistical data from experts and market intelligence on the number of people touched in a given year by products and solutions that contribute to the social or ecological dimension. After elimination of double counts – multiple different product and solutions touches per individual are only counted once – the number of lives improved by Philips is calculated. https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2019/20190328-philips-re-aligns-its-lives-improved-target-with-the-un-2030-sustainable-development-agenda.html

[2] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2023/20230112-philips-becomes-the-first-health-technology-company-to-have-its-entire-value-chain-co2-emissions-reduction-targets-approved-by-the-science-based-targets-initiative.html

[3] https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

[4] https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/02/XBU975564118_Top-100-Innovators_Report_V7.2_singlepages.pdf

[5] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2022/20221209-human-rights-report-2022-upholding-human-rights-across-philips-and-throughout-the-value-chain.html

[6] https://www.results.philips.com/?_ga=2.170970659.2063195265.1681370147-1251044295.1674034650

O Philips  


Philips to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa zdrowia osiągana poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie, analizy kliniczne oraz doświadczenia swoich partnerów, aby dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej, a także w dziedzinie zdrowia konsumentów i opieki domowej. Informacje na temat firmy Philips można znaleźć na www.philips.pl
Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Kontakt

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Udostępnij w mediach społecznościowych

Zasoby multimedialne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?