Centrum prasowe | Polska

maj 22, 2023

Raport roczny Fundacji Philips za 2022 rok – współpraca w celu zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej ponad 26 milionom osób ze społeczności wykluczonych


Amsterdam, Holandia – 15. maja Fundacja Philips, której misją jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla 100 milionów osób rocznie do 2030 roku, udostępniła Raport Roczny za rok 2022. Fundacja Philips i jej partnerzy zapewnili w ubiegłym roku dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla ponad 26 milionów osób ze społeczności wykluczonych.

Roczny raport Fundacji Philips oraz Philips Foundation Impact Investments B.V. opisuje w sumie 21 projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami rządowymi, uniwersytetami i przedsiębiorstwami społecznymi. W oparciu o wiedzę i doświadczenie Philips w zakresie technologii medycznych w 2022 r. zainicjowano 18 nowych programów, wśród których znalazły się inicjatywy wspierające mieszkańców Ukrainy.

 

"Nasza praca mająca na celu umożliwienie długoterminowej, trwałej zmiany systemowej w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla społeczności wykluczonych, jak również zapewnienie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, nigdy nie była bardziej istotna” – mówi  Ronald de Jong, prezes Fundacji Philips. „Wysiłki Fundacji Philips i Philips Foundation Impact Investments B.V. oraz naszych partnerów pomogły zapewnić w 2022 roku dostęp do opieki zdrowotnej 26,6 mln osób, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z rokiem 2021.”

 

Opierając się na dostepnych techhnologiach, Fundacja Philips rozszerza dostęp do wysokiej jakości opieki, wzmacnia rolę lokalnych pracowników medycznych i wspiera modele świadczenia opieki zdrowotnej, które wykazują skalowalność, zrównoważone finansowanie i przystępność cenową. Fundacja przyczynia się do poprawy zdrowia ogółu społeczności poprzez przeciwdziałanie rozwojowi chorób niezakaźnych, takich jak nowotwory i choroby układu krążenia; poprawę opieki nad matką i dzieckiem; oraz poprawę dostępu do opieki medycznej w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych. Przykłady działań fundacji obejmują:

  • Przeciwdziałanie wzrostowi zachorowań na choroby niezakaźne: ponad 75% zgonów związanych z chorobami niezakaźnymi występuje w krajach o niskich i średnio niskich dochodach [1]. Koncentrując się na chorobach układu krążenia, we współpracy z Heart Healers International, Fundacja Philips pomogła przebadać ponad 100 000 dzieci w Ugandzie pod kątem choroby reumatycznej serca – schorzenia, które jest łatwe do zdiagnozowania i leczenia, ale może prowadzić do śmierci w młodych populacjach, jeśli nie zostanie wykryte i leczone w odpowiednim czasie [2].
  • Poprawa opieki nad matką i dzieckiem: 94% wszystkich zgonów okołoporodowych kobiet ma miejsce w krajach o niskim i średnio niskim dochodzie [3]. W 2022 roku Fundacja Philips rozpoczęła współpracę z RAD-AID w celu promowania dostępu do diagnostycznych usług ultrasonograficznych, dążąc do zapewnienia niezbędnej opieki prenatalnej kobietom w ciąży w dziesięciu krajach na trzech kontynentach.
  • Przyspieszenie skutecznej opieki nad pacjentami w stanie ostrym i nagłym: zapewnienie terminowej opieki nad pacjentami rannymi i w stanie ostrym  jest uważane za jedną z interwencji zdrowotnych, które mogą znacznie zmniejszyć śmiertelność i obniżyć koszty opieki zdrowotnej w krajach o niskich i średnich dochodach [4]. W Kolumbii Fundacja Philips połączyła siły z Global Neuro, aby opracować skalowalne modele szkoleniowe w zakresie diagnozowania i monitorowania urazowego uszkodzenia mózgu, które są jedną z głównych przyczyn zgonów w Ameryce Łacińskiej [5].

philips foundation icon asset

Philips Foundation Impact Investments B.V.

 

Utworzony pod koniec 2021 roku instrument inwestycji społecznych Fundacji Philips, zwany Philips Foundation Impact Investments B.V., stosuje strategię kompleksowej oceny skalowalności przedsiębiorstw z branży technologii medycznych poprzez inwestycje oraz badanie ich wpływu na systemy opieki zdrowotnej. W oparciu o te analizy Fundacja Philips w 2022 roku zapewniła wsparcie w początkowej fazie rozwoju ośmiu przedsiębiorstwom społecznym z Afryki Wschodniej, Indii i Ameryki Łacińskiej. Inwestycje te, wspierane przez wiedzę ekspercką firmy Philips w zakresie technologii medycznych, umożliwiły przedsiębiorstwom wykorzystanie ich potencjału w zakresie zapewnienia trwałego dostępu do opieki zdrowotnej wykluczonym społecznością.

 

„Przedsiębiorcy pracujący nad świadczeniem usług opieki zdrowotnej dla zaniedbanych społeczności ucieleśniają istotę naszego zaangażowania, kierując się misją pomocy w zniwelowaniu ogromnych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na całym świecie” – mówi Margot Cooijmans, dyrektor Fundacji  Philips i Philips Foundation Impact Investments B.V. „W obliczu przeciwności losu i ograniczonych zasobów podmioty te wykorzystują technologie cyfrowe, przeprowadzają wczesne badania przesiewowe i testy, zapewniają podstawowe leczenie oraz napędzają innowacje w opiece zdrowotnej dla zaniedbanych populacji.”

Dzielenie się wiedzą i inspirowanie innych do działania

 

W ciągu ośmiu lat Fundacja Philips zgromadziła bogate doświadczenie i wiedzę na temat skutecznych strategii, technologii i usług wspierających społeczności wykluczonych pod względem dostępu do opieki medycznej, w których poszczególne jednostki często nie mają ubezpieczenia i mają ograniczone dochody. Aby dzielić się swoją wiedzą i wspierać współpracę, Fundacja Philips utworzyła Centrum Wiedzy, które oferuje repozytorium wniosków i pomysłów z bieżących i przeszłych projektów, raportów, publikacji i innych zasobów. W 2022 roku udostępniono publicznie 16 projektów, w których przedstawiono modele świadczenia opieki zdrowotnej mające na celu pomoc tym, którzy chcą oferować usługi opieki zdrowotnej na obszarach o niedostatecznych zasobach, odległych i zaniedbanych, w różnych częściach świata.

 

Raport odnosi się  również do wyzwań i trudności, przed którymi stoi naród ukraiński, oraz ludzkiego cierpienia, które doprowadziło do pilnej potrzeby pomocy medycznej w 2022 roku. Fundacja Philips we współpracy z firmą Philips oraz lokalnymi partnerami nadal wspiera mieszkańców Ukrainy.

[1] WHO (2022). Non-communicable diseases

[2] World Heart Federation (2022). Rheumatic heart disease (RHD)

[3] WHO (2023). Maternal mortality

[4] WHO (2023). Advocating for emergency care: a guide for non-governmental organizations

[5] Brain Injury Association (2022). Traumatic brain injury in Latin America

O Fundacji Philips


Fundacja Philips jest zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego założoną w 2014 roku, kierująca się misją zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla społeczności wykluczonych na całym świecie. Wykorzystując możliwości firmy Philips i łącząc je z doświadczeniem i wiedzą organizacji pozarządowych oraz innych przedsiębiorstw zorientowanych społecznie, Philips Foundation pomaga tworzyć innowacyjne ścieżki dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej dla najbardziej potrzebujących społeczności. Poprzez współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorcami społecznymi zakorzenionymi w lokalnym ekosystemie, Fundacja Philips dąży do zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej dla 100 milionów ludzi rocznie do 2030 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips-foundation.com
Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Kontakt

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Udostępnij w mediach społecznościowych

Zasoby multimedialne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?