Centrum prasowe | Polska

lip 17, 2023

Ekologia w zamówieniach publicznych.
Pięć priorytetów, dzięki którym zamówienia na technologie medyczne w Europie mogą stać się bardziej zrównoważone.

Od dawna wiadomo, że zdrowie człowieka i czyste środowisko są ze sobą nierozerwalnie związane [1]. Ironią jest to, że sektor opieki zdrowotnej, zbudowany na idei "po pierwsze nie szkodzić" i zajmujący się leczeniem, sam w sobie jest jednym z głównych emitentów dwutlenku węgla, mającego tak negatywny wpływ na dobrostan populacji. Jako przedstawiciel branży technologii medycznych i część systemu opieki zdrowotnej, czujemy się w obowiązku by działać tu i teraz.

green public procurement

- Szerokie spojrzenie na łańcuch wartości ochrony zdrowia jest kluczowe w ograniczeniu śladu węglowego całego sektora – mówi Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska. – Wykorzystując globalne doświadczenia Philips wspieramy zieloną transformację, dostarczając rynkowi gotowych rozwiązań czy dzieląc się wiedzą i zielonymi praktykami. Dopiero, gdy systemowo będziemy podchodzić do realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, którego realizacja pozwoliłaby na obniżenie wzrostu emisji          z opieki zdrowotnej aż o 70 proc., będziemy mogli mówić o realnej zielonej transformacji.

 

W firmie Philips wierzymy, że współpracując z naszymi partnerami, współpracownikami i klientami, możemy wspólnie zbudować bardziej zrównoważony łańcuch wartości w każdym jego aspekcie (operacyjnym, w zakresie innowacji, świadczenia usług itp.). Zaczynamy od początku, czyli od procesów zakupowych.

Wspieramy nabywców w zadawaniu właściwych pytań

Uważamy, że użytkownicy technologii medycznych mają do odegrania istotną rolę w napędzaniu reform ekologicznych, a narzędziem służącym zmianom  jest odpowiednio kształtowana polityka zakupowa. Podnosząc minimalne standardy środowiskowe w zamówieniach publicznych wpływa się na dostawców i ich zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Zielone zamówienia publiczne (ang. Green Public Procurement - GPP) pełnią zatem strategiczną funkcję we wsparciu decydentów i nabywców na drodze zielonej transformacji. Philips, jako lider w zakresie działań na rzecz klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i EcoDesignu , zidentyfikował pięć priorytetowych obszarów i zalecane kryteria oceny dla kupujących z sektora publicznego. Mają one za zadanie wspierać realizację postępowań przetargowych na zakup sprzętu medycznego i rozwiązań          w zakresie technologii medycznych w nurcie zrównoważonego rozwoju. Zalecenia te opierają się na istniejących standardach i najlepszych praktykach zakupowych, które firma Philips obserwuje jako dostawca rozwiązań dla szpitali i podmiotów medycznych na całym świecie.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nie istnieje wspólny standard zielonych zamówień publicznych. Wierzymy jednak, że przedstawiając partnerom i dostawcom wypracowane rynkowo wytyczne, przyczyniamy się do bardziej zrównoważonego rozwoju produktów i dokonywanych operacji oraz wspieramy zmiany systemowe, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze i społeczne.

Czas na działanie

Realizacja Porozumienia paryskiego z 2015 r. oraz celów związanych z osiągnięciem zerowej emisyjności netto do 2050 r. wymaga zaangażowania rządów, podmiotów dokonujących zakupów i organizacji kupujących grupowo. Dlatego też, aby sektor opieki zdrowotnej mógł wnieść znaczący wkład w spełnienie jego założeń, namawiamy do:

  1. Sprawdzania czy dostawcy zgłaszają swój wpływ na środowisko (w tym emisje) i czy mają wdrożony plan redukcji emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gas emission - GHG).
  2. Kładzenia nacisku na obieg zamknięty produktów i rozwiązań z zakresu technologii medycznych.
  3. Wymagania od  dostawców przejrzystości w zakresie wydajności produktów i EcoDesignu dla produktów i sprzętu.
  4. Postawienia wymagań wobec dostawców wykazania, w jaki sposób oferta cyfrowa wspiera dekarbonizację i dematerializację poprzez optymalizację zasobów i wydajności przepływu pracy.
  5. Wymagania od dostawców publicznego raportowania ich wpływu społecznego.


Dowiedz się więcej o pięciu kluczowych obszarach i działaniach, które możesz podjąć, pobierając wytyczne dla europejskich zamawiających.

Silne wsparcie dla dekarbonizacji

Wierzymy, że zrównoważone zamówienia publiczne są jedną z kluczowych strategii, które systemy opieki zdrowotnej i rządy mogą przyjąć już teraz, aby zmniejszyć swój ślad środowiskowy - a tym samym pomóc w dekarbonizacji opieki zdrowotnej.Udostępniając wytyczne Philips, pragniemy wspierać naukę   i dialog między zainteresowanymi stronami i cieszymy się z głębszego zaangażowania w zrównoważone zamówienia i szersze inicjatywy zielonych szpitali.

 

[1] The Lancet, October 2017, https://gahp.net/the-lancet-report-2/

O Philips


Royal Philips jest wiodącym dostawcą w obszarze technologii medycznych, która koncentruje się na poprawie zdrowia i samopoczucia ludzi poprzez znaczące innowacje. Innowacje firmy Philips skoncentrowane na pacjentach i wykorzystują zaawansowaną technologię oraz dogłębną wiedzę kliniczną i konsumencką w celu dostarczania produktów konsumenckich oraz profesjonalnych rozwiązań zdrowotnych dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej i ich pacjentów, zarówno w placówce medycznej, jak i w środowisku domowym. Firma z siedzibą w Holandii, jest liderem w diagnostyce obrazowej, ultrasonografii, terapii obrazowej, monitorowaniu i informatyce medycznej, a także w zdrowiu konsumenckim (pielęgnacji damskiej i męskiej, szczoteczek sonicznych oraz opieki nad mamą i dzieckiem). Philips wygenerował w 2022 r. sprzedaż w wysokości 17,8 mld EUR i zatrudnia około 77 000 pracowników, prowadząc sprzedaż i świadcząc usługi w ponad 100 krajach.
Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Kontakt

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Udostępnij w mediach społecznościowych

Zasoby multimedialne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?