Centrum prasowe | Polska
green coalition for health

kwi 11, 2024

Philips partnerem „Zielonej Koalicji dla Zdrowia”

Tiempo de lectura: 2-4 minutos

Promowanie założeń i edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju w ochronie zdrowia, optymalizacja procesów w jednostkach leczniczych oraz zapobieganie zdrowotnym skutkom zagrożeń środowiskowych – to tylko niektóre cele Zielonej Koalicji dla Zdrowia, platformy współpracy, która powstała, by zminimalizować szkody środowiskowe i wspierać innowacyjne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia. Inauguracja Koalicji miała miejsce 26 marca 2024 roku w siedzibie PAP w Warszawie. Philips, globalny lider w dziedzinie technologii medycznych, jest jednym z partnerów inicjatywy powstałej dzięki współpracy Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).


Chociaż zrównoważony rozwój w instytucjach ochrony zdrowia wciąż jest stosunkowo nowym podejściem, coraz więcej placówek idzie w kierunku „zieloności” i wdraża kolejne rozwiązania prośrodowiskowe, jak np. wymiana klimatyzatorów, oświetlenia, elektroniczny obieg dokumentów, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy wreszcie inwestycje w nowoczesny, niskoemisyjny sprzęt, który jak najdłużej spełnia swoje funkcje dzięki zastosowaniu rozwiązań sprzyjających obiegowi zamkniętemu.

 

Swój wpływ na środowisko, w którym żyjemy, dostrzegają też m.in. liderzy w dziedzinie technologii medycznych, technologii budowlanych, firmy farmaceutyczne, wdrażając w swoich przedsiębiorstwach konkretne kroki wspierające zieloną transformację. Koalicja skupia w swoich szeregach wielodyscyplinarne grono interesariuszy ze świata nauki, biznesu, medycyny, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Wszystkie podmioty łączy troska o środowisko, w myśl koncepcji „jednego zdrowia” (ang. one health), która zakłada, że zdrowie ludzi i zdrowe środowisko są ze sobą ściśle powiązane i współzależne. 

- Jako Philips z radością przystąpiliśmy do Zielonej Koalicji dla Zdrowia, bo jej cele są zgodne z naszą strategiczną wizją tworzenia wartości o zrównoważonym wpływie. Od 2020 r. nasza firma jest neutralna dla klimatu w swojej działalności operacyjnej. Od ponad 20 lat projektujemy rozwiązania w oparciu o model EcoDesign . Spełnienie określonych warunków prośrodowiskowych jest jednym z elementów, które precyzujemy już na samym początku pracy nad produktem – na etapie planowania – mówi Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access, Philips.

 

Philips, podobnie jak każda z organizacji partnerskich zrzeszonych w Koalicji, dzięki doświadczeniom własnym i pracy, jaką wkłada w projektowanie i produkcje nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii medycznych, dokłada własną cegiełkę do działalności Zielonej Koalicji i zahamowania negatywnych trendów klimatycznych, do pogłębienia których w dużym stopniu przyczynia się sektor opieki zdrowotnej.

 

- Powoli przestajemy postrzegać szpitale jedynie przez pryzmat ich działalności medycznej i dostrzegamy, że podobnie jak inne przedsiębiorstwa mogą także negatywnie wpływać na otaczające nas środowisko, a tym samym – zdrowie człowieka. Nasze doświadczenia dowodzą, że jeśli inwestycja w infrastrukturę medyczną jest od samego początku dobrze przemyślana, to nie musi być ona droższa od tzw. rozwiązania standardowego. Wierzę, że wspólnie podjęte prace pomogą wypracować rozwiązania w trosce o ludzi i planetę – dodaje Kępowicz.

 

Koalicjanci oczekują, że poprzez szereg działań, takich jak np. wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami, dzielenie się dobrymi praktykami, budowanie bazy wiedzy, opracowanie kryteriów certyfikacji, wypracowanie mechanizmów finansowania zielonej transformacji, możliwe będzie m.in. rozpowszechnienie modelu zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie konkretnych zielonych rozwiązań w ochronie zdrowia.

 

Więcej informacji na temat działalności „Zielonej Koalicji dla Zdrowia” dostępnych jest pod linkiem .

 

[1] WHO, One Health, https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1, ( dostęp: marzec 2024 r.)

[2] Demystifying EcoDesign – and the impact when we get it right - Blog | Philips

Udostępnij w mediach społecznościowych

Tematy

Kontakty

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.