0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Czy istnieje związek pomiędzy zespołem bezdechu sennego a ADHD u dzieci?

   

  Według badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Journal of Clinical Sleep Medicine[1] związek pomiędzy bezdechem sennym a ADHD u dzieci istnieje, lecz ich wzajemny wpływ nie jest do końca jasny. Nie wiadomo, czy ta zależność występuje tylko przy niektórych podtypach ADHD czy wszystkich, ale bez wątpienia zagadnienie to wymaga dalszego przebadania przez specjalistów.

   

  Co dzisiaj może zrobić rodzic? Powinien wiedzieć, że objawy obu z tych zaburzeń mogą nakładać się na siebie na wiele sposobów i w różnych zależnościach. Ważne jest więc, żeby rodzic dziecka
  z podejrzeniem występowania ADHD lub zespołu bezdechu sennego skontaktował się ze specjalistą, który wykona badanie snu.

  Jakie są objawy ADHD i bezdechu sennego u dzieci?

   

  Wśród podstawowych objawów ADHD u dzieci wymienia się:

  • problemy z koncentracją
  • impulsywność
  • nadpobudliwość
  • wahania nastroju (które mogą być związane z impulsywnością)
  • problem z wykonywaniem poleceń i realizacją zadań
  • częste gubienie rzeczy[2]

   

  Warto pamiętać, że nie u każdego dziecka wystąpią wszystkie z wymienionych objawów. Dziecko może być np. nieuważne bądź rozkojarzone, ale nie nadpobudliwe. Może być impulsywne, ale bez problemu się koncentrować.

   

  U dziecka zmagającego się z zespołem bezdechu sennego najczęściej występują:

  • chrapanie
  • przerwy w oddychaniu podczas snu
  • brak poczucia wypoczęcia rano
  • duszenie się lub kasłanie podczas snu
  • oddychanie przez usta
  • odczuwanie lęku przed snem
  • moczenie się w nocy[3]

   

  Zespół bezdechu sennego pośrednio wpływa również na inne kłopotliwe zachowania u dzieci. Niedobór snu wzmaga nadpobudliwość, problemy z koncentracją, problemy z zachowaniem i słabe wyniki w nauce.

  Niedobór snu a ADHD

   

  Patrząc na wymienione powyżej objawy niedoboru snu widzimy, że są one zbieżne z objawami ADHD u dzieci[4]. Brak wyraźnych różnic powoduje, że czasami trudno wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy tymi dwoma zaburzeniami. Dodatkowo szacuje się, że aż 75 procent dorosłych i dzieci z ADHD odczuwa problemy ze snem[5].

  Z tego powodu może być trudno ustalić, z którym problemem dokładnie zmaga się organizm dziecka. Czy cierpi na zespół bezdechu sennego i wynikający z niego niedobór snu, który powoduje objawy podobne do ADHD? Czy też może ADHD powoduje niedobór snu, co z kolei nasila objawy ADHD?

   

  Związek ADHD z rytmem dobowym i zegarem biologicznym

  ADHD może mieć także związek z zakłóceniami rytmu dobowego[6]. Wynika to z często współwystępującego z nim zespołu opóźnionej fazy snu. Występuje on, gdy zegar biologiczny nie działa prawidłowo i człowiek odczuwa mniejsze zmęczenie w nocy i ma problemy z porannym budzeniem[7]. Dotyczy to tak samo dzieci, jak i dorosłych. Naukowcy wciąż badają, czy zakłócenia rytmu dobowego mogą powodować ADHD, gdyż również ta kwestia nie jest jednoznaczna.

   

  Profesor Andreas Reif ze szpitala uniwersyteckiego we Frankfurcie twierdzi[3]: Zakłócenie rytmu dobowego może być kluczowym mechanizmem w ADHD. Z tego względu, dla poprawy jakości życia pacjentów ogromne znaczenie mają dalsze badania nad związkiem pomiędzy ADHD a „zegarem biologicznym” człowieka. Mogą one rzucić światło na mechanizm ADHD.

   

  Wynika z tego, że oprócz bezdechu sennego, który może dawać objawy takie jak ADHD, zaburzenia rytmu dobowego mogą mieć podobny skutek.

   

  Podobieństwo objawów sprawia, że wizyta u lekarza nabiera istotnego znaczenia  

   

  Podobieństwo objawów bezdechu sennego, problemów z rytmem dobowym i ADHD może czasami utrudniać ustalenie, które z tych zaburzeń wystąpiło jako pierwsze. Dlatego jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć zaburzenia snu lub ADHD najlepiej skonsultować się z lekarzem. Należy poprosić o przeprowadzenie badania snu, które pozwoli określić, czy dziecko cierpi na zespół bezdechu sennego.

  Myślisz, że cierpisz na bezdech senny?

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.