1
Produkty

Parowar i blender w jednym Avent

Zdrowe gotowanie na parze, Got. na parze i miks. w jednym dzbanku, Wprow. pokarmów — porady i przepisy SCF870/22

Rozwiązywanie problemów

Jak czyścić parowar z blenderem Philips Avent

Umyj części, które miały kontakt z żywnością, w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wszystkie części urządzenia, oprócz części silnikowej, można także myć w zmywarce. Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie. W razie potrzeby wyczyść tę część wilgotną szmatką.

Czyszczenie zbiornika wody

Jeśli niektóre składniki nieprawidłowo dostaną się do zbiornika wody, mogą utknąć w elemencie grzejnym w zbiorniku i nie da się ich usunąć przez samo wypłukanie zbiornika.

Aby wyczyścić zbiornik wody, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka elektrycznego.
 2. Wsyp torebkę kwasku cytrynowego (10 g) do 200 ml ciepłej wody. Możesz również użyć roztworu 150 ml wody i 50 ml białego octu (8%).
 3. Wlej roztwór do zbiornika wody za pomocą kubka z miarką. Nie nalewaj do zbiornika wody bezpośrednio z kranu.
 4. Zamknij pokrywkę zbiornika wody.
 5. Dzbanek (bez jedzenia) musi znajdować się w pozycji gotowania na parze.
 6. Podłącz urządzenie z powrotem do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulacyjne w pozycji gotowania na parze. Wskaźnik gotowania na parze zacznie świecić na pomarańczowo, informując o tym, że trwa gotowanie na parze.
 7. Wyłącz urządzenie po 5–6 minutach gotowania na parze i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Około 150 ml wody pozostanie w zbiorniku.
 8. Wylej pozostały roztwór ze zbiornika wody.
 9. Dokładnie przepłucz zbiornik czystą wodą, powtarzając tę czynność kilkakrotnie.
 10. Przed dalszym korzystaniem z urządzenia wlej do zbiornika 200 ml wody i przeprowadź dwa pełne cykle gotowania na parze przy pustym dzbanku (do momentu automatycznego wyłączenia się urządzenia). Pamiętaj, aby pomiędzy cyklami gotowania na parze odczekać 10 minut.
 11. Sprawdź, czy w zbiorniku nie pozostała woda, a następnie pozostaw pokrywkę otwartą, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF870/22 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!