1
Produkty

Saeco Odkamieniacz do ekspresów do kawy

1 cykl usuwania kamienia CA6700/00

Rozwiązywanie problemów

Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco Syntia

Usuwanie kamienia z ekspresu do kawy Saeco Syntia pomaga utrzymywać go w optymalnym stanie. Dowiedz się, jak łatwo to zrobić samodzielnie.

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia

  • Pełna procedura usuwania kamienia trwa około 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cykli płukania
  • Po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca
  • Używaj środka do usuwania kamienia Saeco/Philips CA7600 lub CA6701; do usuwania kamienia nie wolno używać octu

Zanim rozpoczniesz:

  • Opróżnij tackę ociekową
  • Przygotuj naczynie do zbierania wody podczas usuwania kamienia
  • Wyjmij filtr wody INTENZA+ ze zbiornika wody (jeśli się w nim znajduje)
  • Wyjmij przystawkę Pannarello / moduł Cappuccinatore / automatyczny spieniacz do mleka (jeśli znajdują się w urządzeniu)

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl usuwania kamienia, czynności 1–4

1) Ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I i włącz urządzenie
2) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i umieść go ponownie w urządzeniu
3) Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem
4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk AROMA/PRE-GROUND przez około 5 sekund. Zwolnij przycisk, kiedy na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy procedury usuwania kamienia

descalesteps1.gif

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl usuwania kamienia, czynności 5–8

5) Naciśnij przycisk ESPRESSO, aby potwierdzić uruchomienie cyklu usuwania kamienia Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca
6) Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez kranik. Proces zajmie około 10 minut. Informacja o postępie będzie widoczna na wyświetlaczu
7) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez dozownik pary. Proces zajmie około 10 minut
8) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I

descalesteps2.gif

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl płukania, czynności 9–12

9) Na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik BRAK WODY wyłączy się
10) Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem
11) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w pozycji GORĄCA WODA. Niewielka ilość wody zacznie się wydobywać z dozownika pary
12) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I. Woda zacznie się wydobywać z kranika

descalesteps3.gif

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl płukania, czynności 13–14

13) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w pozycji GORĄCA WODA. Niewielka ilość wody zacznie się wydobywać z dozownika pary
14) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I

descalesteps4.gif

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl płukania, czynności 15–16

15) Na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik BRAK WODY wyłączy się
16) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika ekspresu. Informacja o postępie będzie widoczna na wyświetlaczu

descalesteps5.gif

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — cykl płukania, czynności 11–20

17) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I
18) Na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik braku wody zgaśnie i na wyświetlaczu pojawi się symbol KONIEC
19) Naciśnij przycisk AROMA/PRE-GROUND, aby zakończyć cykl usuwania kamienia Ważne: Jeśli zbiornik wody nie został napełniony do poziomu MAX między cyklami płukania, symbol KONIEC nie pojawi się. W tej sytuacji należy wykonać jeszcze jeden cykl płukania. Powtórz czynności od 15 do 18, aż pojawi się symbol KONIEC.
20) Ekspres automatycznie rozpocznie cykl podgrzewania oraz płukania i będzie ponownie gotowy do użycia

descalesteps6.gif

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: CA6700/00 , CA6702/00 , HD8833/12 , HD8839/32 , HD8838/02 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?