1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco Xsmall

  Opublikowano dnia 2021-07-04

  Odpowiednia procedura usuwania kamienia z ekspresu Saeco Xsmall zależy od typu i numeru seryjnego urządzenia. Znajdź procedurę do wykonania.

  Wybierz procedurę usuwania kamienia do zastosowania w przypadku danego modelu urządzenia Xsmall

  Wybór procedury do wykonania zależy od typu i numeru seryjnego urządzenia. Typ i numer seryjny można znaleźć na etykiecie po wewnętrznej stronie klapki serwisowej.

  Typ urządzenia: HD8743–HD8747 i RI8743–RI8747 oraz numer seryjny od TW901241438213 do TW901434485351. Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji Xsmall 1

  Typ urządzenia: HD8743–HD8747 i RI8743–RI8747 oraz numer seryjny niższy niż TW901241438213 lub wyższy niż TW901434485351. Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji Xsmall 2

  Typ urządzenia: HD8644–HD8647. Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji Xsmall 3

  Typ urządzenia: HD8642–HD8643. Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji Xsmall 4

  Przed rozpoczęciem usuwania kamienia

  Pełna procedura usuwania kamienia trwa około 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cykli płukania. Po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca. Zanim rozpoczniesz:

  • Opróżnij tackę ociekową
  • Przygotuj naczynie do zbierania wody podczas usuwania kamienia
  • Wyjmij filtr wody INTENZA+ ze zbiornika wody (jeśli się w nim znajduje)
  • Wyjmij przystawkę Pannarello / moduł Cappuccinatore / automatyczny spieniacz do mleka (jeśli znajdują się w urządzeniu)

  Procedura usuwania kamienia z ekspresu Xsmall 1

  Typ urządzenia: HD8743–HD8747 i RI8743–RI8747 oraz numer seryjny od TW901241438213 do TW901434485351. Po rozpoczęciu procesu nie należy go przerywać aż do zakończenia. Odłączenie urządzenia od zasilania nie spowoduje zakończenia procesu. Jeśli nie możesz ukończyć procedury usuwania kamienia, wyjmij wtyczkę urządzenia, ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA i włącz urządzenie, naciskając wyłącznik. Urządzenie automatycznie rozpocznie usuwania kamienia od punktu 6. Kontynuuj od tego miejsca do końca.

  Proces usuwania kamienia
  1) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

  2) Wyłącz urządzenie, naciskając wyłącznik.

  3) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA.

  4) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

  5) Naciśnij równocześnie przyciski ESPRESSO i COFFEE i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Czerwony WYKRZYKNIK zacznie szybko migać i będzie migać przez cały czas trwania cyklu usuwania kamienia.

  6) Z wnętrza urządzenia na tackę ociekową w minutowych odstępach będzie wydostawać się roztwór. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Poczekaj, aż zaświeci się zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI.

  Uwaga: Jeśli nie wyłączono urządzenia przed naciśnięciem dwóch wspomnianych wyżej przycisków, zamiast cyklu usuwania kamienia rozpocznie się parzenie kawy. W takim przypadku rozpocznij procedurę od punktu 2.

  7) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się na zielono, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA.

  8) Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.

  9) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA. Zaświeci się czerwony wskaźnik BRAK WODY.

  10) Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową, a następnie umieść je z powrotem na miejscach.

  Cykl płukania

  11) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

  12) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się na zielono, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Obwody wewnętrzne urządzenia zostaną zalane.

  13) Następnie zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA.

  14) Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.

  15) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się na zielono, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.

  16) Następnie zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA. Zaświeci się czerwony wskaźnik BRAK WODY.

  Drugi cykl płukania

  17) Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową, a następnie umieść je z powrotem na miejscach.

  18) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

  19) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się na zielono, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA.

  20) Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.

  21) Następnie urządzenie wyłączy się. Czerwony WYKRZYKNIK zgaśnie. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA.

  22) Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę Pannarello / moduł Cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).

  23) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

  24) Włącz urządzenie, aby zaparzyć kawę.

  Procedura usuwania kamienia z ekspresu Xsmall 2

  Typ urządzenia: HD8743–HD8747 i RI8743–RI8747 oraz numer seryjny niższy niż TW901241438213 lub wyższy niż TW901434485351.

  Proces usuwania kamienia:

  1) Upewnij się, że urządzenie zostało włączone, a pokrętło regulacji jest ustawione w centralnej pozycji ZIARNA.

  2) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

  3) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

  4) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA i nalej 2–3 filiżanki (ok. 150 ml) wody. Zatrzymaj nalewanie, ustawiając pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA.

  5) Zaczekaj 10 minut, aż roztwór zadziała.

  6) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA i nalej 2–3 filiżanki (ok. 150 ml) wody. Zatrzymaj nalewanie, ustawiając pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA.

  7) Zaczekaj 3 minut, aż roztwór zadziała.

  8) Powtarzaj czynności 6 i 7 aż do opróżnienia zbiornika z roztworu. Wskaźnik BRAK WODY będzie świecić światłem ciągłym.

  Pierwszy cykl płukania

  9) Kiedy wskaźnik BRAK WODY zaświeci światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX.

  10) Opróżnij naczynie użyte do zbierania płynu z urządzenia i umieść je pod dozownikiem gorącej wody/pary.

  11) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Rozpocznie się cykl płukania urządzenia. Woda powinna wyciekać z urządzenia, aż zbiornik zostanie opróżniony, a wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić światłem ciągłym.

  12) Ustaw pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA.

  Drugi cykl płukania

  13) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Opróżnij naczynie użyte do zbierania płynu z urządzenia i umieść je pod dozownikiem pary.

  14) Umieść filiżankę pod kranikiem i zaparz jedną kawę. Naciśnij i zwolnij przycisk ESPRESSO. Urządzenie zaczyna parzyć kawę. Po zaparzeniu kawy usuń filiżankę.

  15) Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

  16) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda powinna wyciekać z urządzenia, aż zbiornik zostanie opróżniony, a wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić światłem ciągłym.

  17) Ustaw pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA.

  18) Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę Pannarello / moduł Cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).

  19) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

  Procedura usuwania kamienia z ekspresu Xsmall 3

  Typ urządzenia: HD8644–HD8647 z pokrętłem regulacji.

  1) Wyłącz urządzenie.

  2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

  3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

  4) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

  5) Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

  6) Naciśnij równocześnie przyciski ESPRESSO i COFFEE i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Z wnętrza urządzenia na tackę ociekową w minutowych odstępach będzie wydostawać się roztwór. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

  7) Gdy wskaźnik DWIE FILIŻANKI zaświeci się na zielono światłem stałym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.

  8) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Wskaźnik DWIE FILIŻANKI zgaśnie, a czerwony wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

  9) Wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

  10) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

  11) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie wykona krótkie zalanie obiegu.

  12) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.

  13) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Teraz woda będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.

  14) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się, a czerwony WYKRZYKNIK zacznie migać. Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

  15) Zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

  16) Urządzenie jest gotowe do użycia.

  Procedura usuwania kamienia z ekspresu Xsmall 4

  Typ urządzenia: HD8644–HD8647 bez pokrętła regulacji.

  1. Wyłącz urządzenie.

  2. Opróżnij tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu.

  3. Opróżnij zbiornik wody i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

  4. Umieść duże naczynie pod kranikiem dozownika kawy.

  5. Przytrzymaj przycisk ESPRESSO przez 5 sekund. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

  6. Z wnętrza urządzenia przez kranik dozownika kawy będzie się w minutowych odstępach wydobywać roztwór. Potrwa to do opróżnienia zbiornika wody. Może to zająć ok. 20 minut.

  7. Gdy włączy się czerwony wskaźnik BRAK WODY, wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

  8. Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

  9. Woda zacznie się wydobywać z kranika dozownika kawy. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.

  10. Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się i zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

  11. Ekspres do kawy jest gotowy do użycia.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.