1
Produkty

Rozwiązywanie problemów

Solarium nie opala prawidłowo.

1) Być może urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcjami.

  • Korzystaj z urządzenia w sposób zgodny z instrukcjami.
  • Możesz wydłużać sesje opalania o kilka minut.
  • Nie używaj przedłużacza, ponieważ może to zmniejszyć wydajność lamp opalających.
  • Sprawdź, czy odległość pomiędzy lampami a ciałem wynosi 10 cm.

2) Moc promieniowania ultrafioletowego lamp zmniejszyła się.
Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu.

  • Możesz zrównoważyć zmniejszoną moc promieniowania ultrafioletowego, wybierając dłuższy czas opalania dla każdej sesji.
  • Możesz także wymienić lampy. W tym celu zanieś urządzenie do lokalnego sprzedawcy lub do centrum serwisowego firmy Philips.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HB172/01 , HB175/01 , HB311/01 .

Nie tego szukasz?