1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jakie problemy rozwiązuje aktualizacja oprogramowania?

  Opublikowano dnia 2019-10-05

  Uwaga: Z uwagi na różne modele urządzenia w pobranym pliku ZIP znajdą się co najmniej 2 pliki aktualizacyjne. Zatem może się zdarzyć, iż po dokonaniu aktualizacji oprogramowania wersja oprogramowania w telewizorze będzie się różnić od wersji oprogramowania umieszczonej na stronie internetowej.

  Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy sprawdzenie bieżącej wersji oprogramowania telewizora.

  Przykład: Jeśli numer wersji oprogramowania zaczyna się od Q522E-0.64.78.0, to znaczy, że numeru najnowszej wersji oprogramowania i poprawek należy szukać w pliku „readme” w częściQ522E.

  Jeśli wersja oprogramowania telewizora jest taka sama, jak najnowsza dostępna wersja oprogramowania, aktualizacja nie będzie możliwa.

  • Jak można sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania telewizora?
  • Gdzie można znaleźć najnowsze oprogramowanie do telewizora?
  • Którego pliku „autorun” należy użyć w przypadku tego telewizora?

  Najnowsze oprogramowanie rozwiązuje następujące problemy:

  Najnowsze oprogramowanie dla grupy Q522E: wersja Q522E_0.64.78.0

  • Oprogramowanie ładuje się podczas oglądania telewizora. (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
  • Utrata dźwięku przy przełączaniu kanałów na dekoderze zewnętrznym podłączonego za pomocą złącza HDMI
  • Włączenie 8-dniowego, elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG) dla Hiszpanii
  • Zakłócenia dźwięku lub hałas występujący po podłączeniu urządzenia do niektórych zestawów kina domowego podłączonych za pomocą złącza SPDIF
  • Losowa utrata sygnału na 1–2 sekundy podczas wyświetlania cyfrowych kanałów HD lub zawartości wideo o rozdzielczości 1080i urządzeń podłączonych za pomocą złącza HDMI
  • Domyślne wyłączenie trybu „MPEG artifact reduction” (redukcja artefaktów MPEG) w trybie AV
  • Brak możliwości wyszukiwania kanałów analogowych przy częstotliwości wyższej niż 800 MHz
  • Nie można oglądać płatnych kanałów/korzystać z płatnych usług z zabezpieczeniem rodzicielskim od dostawcy usługi ŁA7
  • Brakuje kanałów cyfrowych po instalacji kanałów i/lub utrata sygnału po zmianie kanału w telewizorze. (Dotyczy tylko Hiszpanii)
  • Telewizor nie reaguje na pilota lub przyciski sterujące po włączeniu telewizora z trybu gotowości następnego dnia. (Dotyczy krajów z transmisją wyłącznie analogową).
  • Brak dźwięku z telewizora po podłączeniu dekodera Hummax za pomocą złącza HDMI
  • Niekiedy wyświetla się pół strony telegazety
  • Wcześniej przechowywane kanały cyfrowe zostały usunięte po zainstalowaniu aktualizacji telewizora
  • Zmiany kontrastu widoczne na ekranie po nagłej zmianie poziomu jasności obrazu po wyłączeniu funkcji kontrastu dynamicznego
  • Zwiększenie domyślnego poziomu dźwięku basów.
  • W Norwegii podczas instalacji kanałów telewizyjnych w trybie anteny kanały szwedzkie są dostępne przed kanałami telewizji norweskiej wymienionymi na liście kanałów
  • W telewizorze nie można zmienić zabezpieczenia rodzicielskiego dla kanałów/usług duńskiego dostawcy telewizji „YouSee”
  • W przypadku zmiany kanałów z cyfrowych na analogowe słyszalny jest szum charakterystyczny dla telewizji analogowej
  • Przycisk OPTION służący do powiększania strony telegazety został zastąpiony przyciskiem formatu obrazu
  • Wprowadzenie sieci DVB-C w Szwecji i Danii
  • W elektronicznym przewodniku telewizyjnym (EPG) nie są wyświetlane żadne zaprogramowane programy telewizyjne
  • Podczas przeprowadzania ręcznej instalacji dla telewizji kablowej zapisywany jest tylko jeden kanał telewizyjny
  • W przypadku kanału cyfrowego po zmianie języka ścieżki dźwiękowej z angielskiego na francuski dźwięk nie zmienia się
  • Podczas oglądania płatnych kanałów/usług na ekranie wyświetlany jest komunikat „Brak dostępnych programów”
  • Przy przełączaniu pomiędzy płatnymi kanałami/usługami telewizor samoczynnie uruchamia się ponownie
  • Podczas pierwszej/początkowej instalacji telewizor samoczynnie uruchamia się ponownie
  • Podczas przechodzenia pomiędzy utworami muzycznymi w przeglądarce zawartości telewizor samoczynnie uruchamia się ponownie
  • Na ekranie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG) wyświetlane są nieczytelne znaki
  • Kanały, dla których rozwiązano problem, nie są dostępne przy użyciu dekodera Canal+ dla klientów z Francji korzystających wcześniej z oprogramowania w wersji 64.40.0
  • Telewizor nie rozpoznaje karty CAM Niagra w Szwajcarii
  • Po ukończeniu automatycznej instalacji bez podłączonej anteny telewizor ponownie uruchamia automatyczną instalację
  • Na kanałach DVB-T obraz jest rozciągnięty w pionie
  • Rozwiązuje problem niemożności zapisywania kanałów DVBT na odbiorniku Bitche we Francji
  • Po zainstalowaniu kanałów, kanał 1 DVB-T występuje wszędzie prócz Brandenburgii (Niemcy)
  • Dioda Light Guide nie zapala się po skonfigurowaniu programowanego zegara włączania telewizora
  • Różnice w jasności i kontraście, mimo że funkcje „Active Control”, czujnika światła i dynamicznego kontrastu są WYŁĄCZONE
  • Utrata obrazu i dźwięku ze źródeł HDMI, gdy rozdzielczość na urządzeniu zewnętrznym zostaje zmieniona z 1080p na 480p
  • Wyłączono ustawienie Nasycenie dla sygnału innego niż w systemie NTSC. Ustawienie to może być włączone tylko dla sygnału w systemie NTSC
  • Rozwiązuje problem zakłóceń/utraty obrazu HDMI po zmianie formatu w niektórych odtwarzaczach DVD
  • Usuwa błąd po wyłączeniu funkcji Active Control
  • Rozwiązuje problem różnicy między obrazem wyświetlanym podczas dostosowywania ustawień przez użytkownika a podczas normalnego oglądania.
  • Nagłe zmiany kontrastu widoczne na ekranie po zmianie warunków oświetleniowych w pomieszczeniu lub zmiana poziomu jasności po włączeniu czujnika światła
  • Rozwiązuje problem wyświetlania pionowej linii na ekranie podczas korzystania z usługi podziału ekranu MHEG

  Najnowsze oprogramowanie dla grupy Q582E: wersja Q582E_0.64.78.1

  • Oprogramowanie ładuje się podczas oglądania telewizora. (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
  • Utrata dźwięku przy przełączaniu kanałów na dekoderze zewnętrznym podłączonego za pomocą złącza HDMI.
  • Włączenie 8-dniowego, elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG) dla Hiszpanii.
  • Zakłócenia dźwięku lub hałas występujący po podłączeniu urządzenia do niektórych zestawów kina domowego za pomocą połączenia SPDIF.
  • Domyślne wyłączenie trybu „MPEG artifact reduction” (redukcja artefaktów MPEG) w trybie AV.
  • Brak możliwości wyszukiwania kanałów analogowych przy częstotliwości wyższej niż 800 MHz.
  • Nie można oglądać płatnych kanałów/korzystać z płatnych usług z zabezpieczeniem rodzicielskim od dostawcy usługi LA7.
  • Brakuje kanałów cyfrowych po instalacji kanałów i/lub utrata sygnału po zmianie kanału w telewizorze. (Dotyczy tylko Hiszpanii).
  • Telewizor nie reaguje na pilota lub przyciski sterujące po włączeniu telewizora z trybu gotowości następnego dnia. (Dotyczy krajów z transmisją wyłącznie analogową).
  • Brak dźwięku z telewizora po podłączeniu dekodera Humax za pomocą połączenia HDMI.
  • Niekiedy wyświetla się pół strony telegazety.
  • Wcześniej przechowywane kanały cyfrowe zostały usunięte po zainstalowaniu aktualizacji telewizora.
  • W przypadku zmiany kanałów z cyfrowych na analogowe słyszalny jest szum charakterystyczny dla telewizji analogowej.
  • Zwiększenie domyślnego poziomu dźwięku basów.
  • W Norwegii podczas instalacji kanałów telewizyjnych w trybie anteny kanały szwedzkie są dostępne przed kanałami telewizji norweskiej wymienionymi na liście kanałów.
  • W telewizorze nie można zmienić zabezpieczenia rodzicielskiego dla kanałów/usług duńskiego dostawcy telewizji „YouSee”.
  • Przycisk OPTION służący do powiększania strony telegazety został zastąpiony przyciskiem formatu obrazu.
  • W elektronicznym przewodniku telewizyjnym (EPG) nie są wyświetlane żadne zaprogramowane programy telewizyjne.
  • Podczas wykonywania ręcznej instalacji kanałów dla telewizji kablowej zapisywany jest tylko jeden kanał telewizyjny.
  • W przypadku kanału cyfrowego po zmianie języka ścieżki dźwiękowej z angielskiego na francuski dźwięk nie zmienia się.
  • Podczas oglądania płatnych kanałów/usług na ekranie wyświetlany jest komunikat „Brak dostępnych programów”.
  • Na ekranie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG) wyświetlane są nieczytelne znaki.
  • Podczas przechodzenia pomiędzy utworami muzycznymi w przeglądarce zawartości telewizor samoczynnie uruchamia się ponownie.
  • Przy przełączaniu pomiędzy płatnymi kanałami/usługami telewizor samoczynnie uruchamia się ponownie.
  • Kanały, dla których rozwiązano problem, nie są dostępne przy użyciu dekodera Canal+ dla klientów z Francji korzystających wcześniej z oprogramowania w wersji 64.40.0.
  • Rozwiązuje problem niemożności zapisywania kanałów DVBT na odbiorniku Bitche we Francji.
  • Rozwiązuje problem nakładania się oryginalnej wersji językowej menu ekranowego dla opcji „Strona HDMI” po wybraniu rosyjskiej wersji językowej.
  • Obsługa nazw plików pisanych cyrylicą na ekranach przeglądarki zawartości USB.
  • Rozwiązuje problem brakujących kanałów w Brandenburgii, w Niemczech.
  • Rozwiązuje problem migania diody Light Guide po wyjściu telewizora z trybu gotowości i przy włączonej funkcji Ambilight.
  • Rozwiązuje problem utraty obrazu przy zachowaniu dźwięku podczas kilkakrotnego przełączania ustawień inteligentnych.
  • Rozwiązuje problem braku reakcji wyłącznika czasowego po wykonaniu wstępnej instalacji.
  • Rozwiązuje problem ponownego uruchamiania się telewizora po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku W DÓŁ na pilocie zdalnego sterowania w menu „Reset Smart setting” (Przywróć domyślne ustawienia inteligentne).
  • Rozwiązuje problem braku reakcji funkcji odtwarzania za pomocą jednego przycisku w różnych urządzeniach zgodnych ze standardem HDMI CEC.
  • Rozwiązuje problem migania diody LED odbiornika pilota po naciśnięciu przycisków pilota, gdy telewizor jest wyłączony.
  • Rozwiązuje problem wahania poziomu jasności po wyświetleniu menu na ekranie.
  • Rozwiązuje problem intensywności światła listwy świetlnej (Light Strip). (tylko dla modeli z funkcją Ambilight)

  Jak można sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania telewizora?

  • Naciśnij przycisk „MENU” na pilocie, aby przejść do menu głównego.
  • Wybierz pozycję MENU TELEW. i naciśnij przycisk kursora w prawo.
  • Naciśnij przycisk kursora w dół, aby wybrać pozycję ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA, i naciśnij przycisk kursora w prawo.
  • Wybierz pozycję INFORM. O ZAINSTAL. OPROGRAMOWANIU, aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania telewizora.
  • Jeśli wersja oprogramowania telewizora jest starsza niż wersja znajdująca się w historii oprogramowania, to oznacza, że oprogramowanie telewizora wymaga aktualizacji.
  • Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi lub pliku readme dotyczącym aktualizacji oprogramowania.

  Gdzie można znaleźć najnowsze oprogramowanie do telewizora?

  Plik aktualizacyjny oraz pliki readme można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Philips. Sprawdź część SOFTWARE (Oprogramowanie).

  Którego pliku „autorun” należy użyć w przypadku tego telewizora?

  Skopiuj oba pliki „autorun” do katalogu głównego przenośnej pamięci USB.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 47PFL5603D/10 , 42PFL5603D/10 , 42PFL5603D/12 .

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.