0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Jak tworzyć mapy i nimi zarządzać w aplikacji Philips HomeRun?

  Opublikowano dnia 8 października 2023 r.
  Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jak utworzyć mapę domu i zarządzać nią w aplikacji Philips HomeRun.
  Roboty z serii XU

  Jak działa mapowanie?

  Robot sprzątający i mopujący Philips HomeRun może wygenerować mapę każdego piętra w domu, łącznie maksymalnie pięć map.

  Robot przejeżdża przez pomieszczenia, a nawigacja laserowa szybko je skanuje i tworzy mapę piętra. Wykrywa meble, aby stworzyć najwydajniejszą ścieżkę dla przyszłych cykli czyszczenia. 

  Po utworzeniu mapy można ustawić strefy zastrzeżone, aby wskazać, gdzie robot może sprzątać, a gdzie nie.  

  Przygotowanie pomieszczenia do mapowania

  Przed rozpoczęciem mapowania należy: 
  • Uprzątnąć obszar. 
  • Ustawić meble we właściwych miejscach. 
  • Usunąć luźne, małe przeszkody, aby uniknąć zapisania ich na mapie. 
  • Otworzyć wszystkie drzwi wewnętrzne w domu. 

  Tworzenie mapy dla urządzeń z serii 7000 i 3000

  Poniższe informacje dotyczą wyłącznie serii 7000 i 3000.
  Podczas tworzenia mapy konkretnego piętra niezbędne jest umieszczenie na nim stacji. Podczas procesu mapowania robot musi znajdować się w stacji. Na przykład jeśli chcesz zmapować drugie piętro, umieść na nim stację. Następnie jeśli chcesz posprzątać określone piętro, wybierz odpowiednią mapę z aplikacji. 
   
  Aby utworzyć pierwszą mapę za pomocą aplikacji Philips HomeRun, dotknij przycisku „Utwórz mapę” na ekranie głównym. Po powrocie robota do stacji będzie można wyświetlić nową mapę w aplikacji. Aby utworzyć więcej map, przejdź do menu głównego i kliknij opcję „Edytuj mapę”.    
  Ważne: 
  • Podczas mapowania robot nie wykonuje czyszczenia. 
  • Kiedy robot ukończy cykl mapowania, stacja automatycznego opróżniania rozpocznie opróżnianie robota — tylko w przypadku modeli XU3100 i XU3110. Usłyszysz głośny odgłos ssania — jest to normalne zachowanie.  

  Tworzenie map wielu pięter dla urządzeń z serii 7000 i 3000

  Poniższe informacje dotyczą wyłącznie serii 7000 i 3000.
  Aby utworzyć mapę dodatkowego piętra, umieść na nim stację. Ważne jest, aby robot rozpoczął od stacji i wrócił do niej po zakończeniu procesu mapowania. Aby utworzyć nową mapę, w aplikacji HomeRun wybierz „Moje mapy” w menu głównym i kliknij „Utwórz mapę”.

  Robot może wygenerować mapę każdego piętra w domu (maksymalnie pięć map). Można zablokować do 3 map, aby zapobiec ich nadpisywaniu: 
  • W menu głównym wybierz opcję „Moje mapy”. 
  • Wybierz ikonę ołówka w prawym górnym rogu — pojawią się ikony blokady. 
  • Przesuń ikonę blokady map, które chcesz zablokować/odblokować. 

  Po utworzeniu mapy dodatkowego piętra można korzystać z robota, nawet jeśli stacja znajduje się na innym piętrze. Wystarczy wybrać właściwą mapę w aplikacji, a robot wyruszy w drogę: 
  • W menu głównym wybierz opcję „Moje mapy”. 
  • Kliknij opcję „Użyj mapy”, aby użyć mapy piętra, które chcesz posprzątać.

  Konfigurowanie stref zastrzeżonych dla urządzeń z serii 7000 i 3000

  Poniższe informacje dotyczą wyłącznie serii 7000 i 3000. 
  Po utworzeniu jednej mapy lub więcej, można skonfigurować strefy zastrzeżone w aplikacji Philips HomeRun: 
  1. Przejdź do menu głównego (3 poziome paski) i dotknij opcji „Moje mapy”. 
  2. Wybierz mapę piętra, dotykając opcji „Edytuj mapę”. 
  3. Dotknij przycisku „Edytuj strefy”. 
  4. Wybierz strefę do konfiguracji:
  Wirtualna ściana lub strefa zakazana  
  Utwórz wirtualne ściany i strefy zakazane dla obszarów, do których robot nie ma mieć dostępu. Można na przykład utworzyć wirtualne ściany lub strefy zakazane, aby chronić delikatne przedmioty lub zapobiec upadkowi robota ze schodów. 

  Strefa bez mycia na mokro 
  Utwórz strefy bez mycia na mokro, aby uniemożliwić robotowi mycie wykładzin i dywanów na mokro.
  (Tylko urządzenia z serii 7000) Dla strefy bez mycia na mokro można wybrać następujące opcje: 
  • Unikaj Stref bez mycia na mokro, gdy reszta pomieszczenia jest myta na mokro. 
  • Tylko odkurz Strefę bez mycia na mokro w Trybie czyszczenia na sucho. Uwaga: mop może być nadal wilgotny. 
  Strefa bez progów (Tylko urządzenia z serii 7000)
  Utwórz na mapie strefy bez progów dla obszarów, w których robot ma zachować większą ostrożność podczas wspinaczki.
  Ważne:
  • podczas ustawiania stref bez progów należy upewnić się, że znajdują się one w odległości co najmniej 1 m od drzwi, aby robot mógł wjechać do tych pomieszczeń.
  • podczas tworzenia Wirtualnych ścian i zakazanych stref upewnij się, że nie utrudniają one powrotu robota do stacji. Zachowaj wolną przestrzeń 1,5 m z przodu i 0,5 m z boku stacji.

  Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

  Utwórz mapę i strefy zastrzeżone dla urządzeń z serii 6000

  Aby utworzyć mapę dla określonego piętra, niezbędne jest umieszczenie na nim stacji. Podczas procedury mapowania robot musi pozostać w stacji. Jeśli chcesz utworzyć mapę drugiego piętra, musisz umieścić na nim stację. Później możesz wybrać w aplikacji mapę piętra, które chcesz posprzątać. 
   
  Jak utworzyć mapę
  Po sparowaniu robota z aplikacją naciśnij wyłącznik na robocie lub dotknij ikony Start w aplikacji, aby utworzyć mapę. 
  Jeśli masz już mapę i chcesz utworzyć kolejną: 
  • Otwórz panel sterowania robota, dotykając ikony znajdującej się w prawym górnym rogu.  
  • Następnie wybierz opcję „Moje mapy” i zapisz bieżącą mapę przed jej zresetowaniem.  
  • Po zapisaniu mapy dotknij opcji „Resetuj” i wróć do głównego panelu sterowania.  
  • Na koniec dotknij ikony „Start” lub naciśnij wyłącznik na robocie, aby utworzyć nową mapę. 
  Ważna uwaga: 
  • należy upewnić się, że robot rozpoczyna zadanie od stacji i sam do niej wraca. 
  • Aby zapobiec utracie utworzonej mapy, przed utworzeniem nowej należy zapisać bieżącą. 
  Konfigurowanie stref zastrzeżonych 
  1. Określ strefę zastrzeżoną. 
  2. Wybierz opcję Strefa lub Wirtualna ściana. 
  3. Dotknij symbolu ołówka i utwórz strefę zastrzeżoną lub wirtualną ścianę. 
  4. Na koniec dotknij opcji „Zapisz” — strefa zastrzeżona jest gotowa. 
   
  Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
   
  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.