1
Produkty

Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Ostrza MultiPrecision, Powłoka zapobieg. tarciu, Głowice MultiFlex, Tryb ochrony S6620/11

Często zadawane pytania

Co oznaczają symbole na golarce Philips?

Aby dowiedzieć się, co oznaczają symbole i wskaźniki znajdujące się na golarce Philips, zapoznaj się z wyjaśnieniami zawartymi w tym artykule.

Wskaźniki ładowania

Symbol akumulatora znajdujący się na golarce Philips informuje o poziomie naładowania golarki. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, wskaźnik miga na pomarańczowo. Podczas ładowania wskaźnik może świecić na biało, zielono lub niebiesko — w zależności od modelu golarki.

Po całkowitym naładowaniu golarki wskaźnik świeci przez 15 lub 30 minut, a następnie wyłącza się automatycznie, aby ograniczyć zużycie energii.

Wskaźniki ładowania golarki Philips

Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed użyciem

Niektórych golarek firmy Philips można używać wyłącznie bezprzewodowo. Jeśli spróbujesz włączyć taką golarkę, gdy jest jeszcze podłączona, symbol przypominający o konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka przed użyciem będzie migał na biało.

Symbol golarki Philips przypominający o konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka przed użyciem

Wykrzyknik

Jeśli symbol wykrzyknika znajdujący się na golarce firmy Philips miga, może to oznaczać kilka rzeczy.

  • Zablokowanie się głowic golących: Jeśli zobaczysz symbol wykrzyknika oraz symbole kranu i głowicy golącej, oznacza to, że silniczek golarki nie działa, ponieważ głowice golące są zabrudzone lub uszkodzone. W takim przypadku należy wyczyścić głowice golące lub wymienić je.

  • Przegrzanie: Golarka może się przegrzać z powodu nadmiernego ładowania. W takiej sytuacji golarka wyłączy się automatycznie. Poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. i spróbuj włączyć je ponownie.

  • Metalowy przedmiot na macie do ładowania: Jeśli na macie Qi miga wykrzyknik, oznacza to, że znajduje się na niej metalowy przedmiot. Powoduje to automatyczne wyłączenie maty Qi. Usuń przedmiot i ponownie uruchom matę po 5 minutach.

Symbol wykrzyknika golarki Philips

Przypomnienie o czyszczeniu

Aby zadbać o golarkę Philips, uwzględnij jej regularne czyszczenie w swoim rozkładzie dnia. Po wyłączeniu golarki możesz zobaczyć migający symbol kranu, przypominający o konieczności jej wyczyszczenia.

Wskaźnik konieczności czyszczenia golarki Philips

Blokada podróżna

Przed podróżą możesz zablokować golarkę Philips, aby mieć pewność, że nie włączy się przez przypadek.

Aby włączyć tryb blokady podróżnej, przytrzymaj wyłącznik golarki przez 3 sekundy. Gdy blokada podróżna jest włączona, symbol blokady znajdujący się na golarce miga.

Aby wyłączyć tryb blokady podróżnej, przytrzymaj wyłącznik golarki przez 3 sekundy. Symbol blokady najpierw będzie migać, a następnie zacznie świecić w sposób ciągły — oznacza to, że golarka jest gotowa do użytku.

Wskaźnik funkcji blokady podróżnej golarki Philips

Wymiana głowic golących

Jedną z ważnych czynności wykonywanych w ramach konserwacji golarki firmy Philips jest regularna wymiana głowic golących. W zależności od modelu golarka przypomni o konieczności wymiany głowic golących, wyświetlając migający symbol głowicy lub emitując sygnał dźwiękowy.

W przypadku większości modeli golarek głowice golące należy wymieniać co dwa lata. Więcej informacji na temat wymiany głowic golących można znaleźć w instrukcji obsługi.

Uwaga! Po wymianie głowic golących należy zresetować golarkę, naciskając i przytrzymując wyłącznik przez kilka sekund.

Symbol wymiany głowicy golącej golarki Philips

Symbol kranu i wanny

Jeśli na tylnej części golarki firmy Philips widoczny jest symbol prysznica lub wanny, oznacza to, że urządzenie jest wodoodporne i można z niego bezpiecznie korzystać podczas prysznica czy kąpieli.

Symbol kranu znajdujący się na tylnej części golarki firmy Philips wskazuje, że golarkę można czyścić przy użyciu wody. Jednak nie oznacza on, że można korzystać z niej podczas prysznica czy kąpieli.

Symbol przekreślonego kranu oznacza, że golarki nie można myć i należy czyścić ją bez użycia wody.

Symbol wodoodporności golarki Philips

Symbol powiadomienia

W przypadku ważnej wiadomości w aplikacji Philips GroomTribe na golarce S7000 zaświeci się symbol powiadomienia.

Symbol powiadomienia golarki Philips

Symbol łagodnego golenia

Na golarce Philips S7000 znajdują się symbole S i XS. Symbol S oznacza ustawienia łagodnego golenia, a XS — bardzo łagodnego golenia. Ustawienia te można wybrać za pomocą aplikacji Philips GroomTribe.

Uwaga! Pamiętaj, że znaczenie symboli znajdujących się na golarkach firmy Philips może się różnić w zależności od ich modelu. Kompletną listę symboli i wskaźników znajdujących się na golarce oraz informacje na ich temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Symbol łagodnego golenia golarki Philips

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6680/26 , S6640/44 , S6630/11 , SP9820/12 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9860/13 , SW6710/15 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5013/28 , S5080/03 , S5073/62 , S5250/06 , S5530/06 , S5672/41 , S5630/12 , S5572/10 , S5572/06 , S5550/44 , S5550/06 , S5100/06 , S5520/45 , S5400/26 , S5150/26 , S5110/06 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5620/12 , S5600/41 , S5510/45 , S5130/06 , S5320/06 , S5340/06 , S5400/06 , S5420/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9031/12 , S9111/31 , S9511/31 , S9521/31 , S9711/31 . więcej Mniej

Rozwiązywanie problemów
Wyciekanie(1)
Urządzenie(1)
Zasilanie / ładowanie / czas pracy baterii(1)

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!