1
Produkty

NOWOŚĆ

Shaver S9000 Prestige Golarka elektr. serii 9000 — gol. na sucho i mokro

Precyzyjne ostrza NanoTech, Znakomite pierścienie SkinComfort, Czujnik BeardAdapt, Ustawienia Personal Comfort SP9820/12

Często zadawane pytania

Co oznaczają symbole na golarce Philips?

Aby dowiedzieć się, co oznaczają symbole i wskaźniki znajdujące się na golarce Philips, zapoznaj się z wyjaśnieniami zawartymi w tym artykule.

Wskaźniki ładowania

Symbol akumulatora znajdujący się na golarce Philips informuje o poziomie naładowania golarki. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, wskaźnik miga na pomarańczowo. Podczas ładowania wskaźnik może świecić na biało, zielono lub niebiesko — w zależności od modelu golarki.

Po całkowitym naładowaniu golarki wskaźnik świeci przez 15 lub 30 minut, a następnie wyłącza się automatycznie, aby ograniczyć zużycie energii.

Wskaźniki ładowania golarki Philips

Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed użyciem

Niektórych golarek firmy Philips można używać wyłącznie bezprzewodowo. Jeśli spróbujesz włączyć taką golarkę, gdy jest jeszcze podłączona, symbol przypominający o konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka przed użyciem będzie migał na biało.

Symbol golarki Philips przypominający o konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka przed użyciem

Wykrzyknik

Jeśli symbol wykrzyknika znajdujący się na golarce firmy Philips miga, może to oznaczać kilka rzeczy.

  • Przegrzanie: golarka może się przegrzać z powodu nadmiernego ładowania. W takiej sytuacji golarka wyłączy się automatycznie. Poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. i spróbuj włączyć je ponownie.

  • Zablokowanie się głowic golących: Jeśli zobaczysz symbol wykrzyknika oraz symbole kranu i głowicy golącej, oznacza to, że silniczek golarki nie działa, ponieważ głowice golące są zabrudzone lub uszkodzone. W takim przypadku należy wyczyścić głowice golące lub wymienić je.

Symbol wykrzyknika golarki Philips

Przypomnienie o czyszczeniu

Aby zadbać o golarkę Philips, uwzględnij jej regularne czyszczenie w swoim rozkładzie dnia. Po wyłączeniu golarki możesz zobaczyć migający symbol kranu, przypominający o konieczności jej wyczyszczenia.

Wskaźnik konieczności czyszczenia golarki Philips

Blokada podróżna

Przed podróżą możesz zablokować golarkę Philips, aby mieć pewność, że nie włączy się przez przypadek.

Aby włączyć tryb blokady podróżnej, przytrzymaj wyłącznik golarki przez 3 sekundy. Gdy blokada podróżna jest włączona, symbol blokady znajdujący się na golarce miga.

Aby wyłączyć tryb blokady podróżnej, przytrzymaj wyłącznik golarki przez 3 sekundy. Symbol blokady najpierw będzie migać, a następnie zacznie świecić w sposób ciągły — oznacza to, że golarka jest gotowa do użytku.

Wskaźnik funkcji blokady podróżnej golarki Philips

Wymiana głowic golących

Jedną z ważnych czynności wykonywanych w ramach konserwacji golarki firmy Philips jest regularna wymiana głowic golących. W zależności od modelu golarka przypomni o konieczności wymiany głowic golących, wyświetlając migający symbol głowicy lub emitując sygnał dźwiękowy.

Przypomnienie o konieczności wymiany pojawia się zwykle po 7–10 kolejnych cyklach golenia (w zależności od modelu golarki). Więcej informacji na temat wymiany głowic golących można znaleźć w instrukcji obsługi.

Uwaga: Po wymianie głowic golących należy zresetować golarkę, naciskając i przytrzymując wyłącznik przez kilka sekund.

Symbol wymiany głowicy golącej golarki Philips

Symbol kranu i wanny

Jeśli na tylnej części golarki firmy Philips widoczny jest symbol prysznica lub wanny, oznacza to, że urządzenie jest wodoodporne i można z niego bezpiecznie korzystać podczas prysznica czy kąpieli.

Symbol kranu znajdujący się na tylnej części golarki firmy Philips wskazuje, że golarkę można czyścić przy użyciu wody. Jednak nie oznacza on, że można korzystać z niej podczas prysznica czy kąpieli.

Symbol przekreślonego kranu oznacza, że golarki nie można myć i należy czyścić ją bez użycia wody.

Uwaga: Pamiętaj, że znaczenie symboli znajdujących się na golarkach firmy Philips może się różnić w zależności od ich modelu. Kompletną listę symboli i wskaźników znajdujących się na golarce oraz informacje na ich temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Symbol wodoodporności golarki Philips

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SP9820/12 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9860/13 , SW6710/15 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5013/28 , S5080/03 , S5250/06 , S5530/06 , S5672/41 , S5630/12 , S5572/10 , S5572/06 , S5550/44 , S5550/06 , S5100/06 , S5520/45 , S5400/26 , S5150/26 , S5110/06 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5620/12 , S5600/41 , S5510/45 , S5130/06 , S5320/06 , S5340/06 , S5400/06 , S5420/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9031/12 , S9111/31 , S9511/31 , S9521/31 , S9711/31 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!