1
Produkty

Star Wars special edition Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Ostrza V-Track Precision PRO, 8-kierunkowe głowice ContourDetect, Tryb Turbo+, Precyzyjny trymer SmartClick SW6710/15

Często zadawane pytania

Co oznaczają symbole na golarce Philips?

Symbole na wyświetlaczu przekazują informacje na temat golarki Philips. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji.

Ładowanie

Informacja o ładowaniu — dolny wskaźnik będzie najpierw migać, a następnie świecić w sposób ciągły aż do pełnego naładowania golarki.

Uwaga: niektóre modele wyświetlają 1 pasek, a inne — 3 paski postępu.

Szybkie ładowanie: Wskaźnik ładowania akumulatora na przemian zapełnia się i opróżnia.

Ładowanie

Pełne naładowanie akumulatora

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci w sposób ciągły.

Uwaga: Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po upływie 30 minut.

Pełne naładowanie akumulatora

Niski poziom naładowania akumulatora

Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, dolny wskaźnik miga na pomarańczowo.

Niski poziom naładowania akumulatora

Przypomnienie o czyszczeniu

Aby zapewnić optymalne golenie, zaleca się czyszczenie golarki bezpośrednio po każdym użyciu.
Po wyłączeniu golarki wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu miga, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia golarki.

Przypomnienie o czyszczeniu

Blokada podróżna

Golarkę można zablokować na czas podróży. Blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu golarki.

Włączanie blokady podróżnej: Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady podróżnej. Podczas włączania blokady podróżnej symbol blokady podróżnej świeci na biało w sposób ciągły. Gdy blokada podróżna jest włączona, symbol blokady podróżnej miga.

Wyłączanie blokady podróżnej: Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez około 3 sekundy. Symbol blokady podróżnej miga, a następnie świeci się w sposób ciągły. Golarka jest ponownie gotowa do użycia.

Blokada podróżna

Wymiana głowic golących

Aby uzyskać maksymalną skuteczność golenia, zalecamy regularną wymianę głowic golących. Golarka jest wyposażona w funkcję przypomnienia o wymianie, która przypomina o konieczności dokonania wymiany głowic golących. Wskaźnik przypomnienia o wymianie świeci na biało w sposób ciągły.
Uwaga: Po wymianie głowic golących należy zresetować golarkę, naciskając wyłącznik przez 7 sekund.

Wymień głowicę golącą

Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed użyciem

Golarka jest wyposażone w funkcję przypomnienia o wyjęciu wtyczki z gniazdka przed użyciem. Symbol przypominający o konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka przed użyciem będzie migał na biało.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed użyciem

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SW6710/15 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5013/28 , S5080/03 , S5250/06 , S5530/06 , S5672/41 , S5630/12 , S5572/10 , S5572/06 , S5550/44 , S5550/06 , S5100/06 , S5520/45 , S5400/26 , S5150/26 , S5110/06 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5620/12 , S5600/41 , S5510/45 , S5130/06 , S5320/06 , S5340/06 , S5400/06 , S5420/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9031/12 , S9111/31 , S9511/31 , S9521/31 , S9711/31 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!