Konsumenckie
Produkty

Viva Collection Pasta maker — urządzenie do wyrobu makaronu

Biały HR2345/19

Rozwiązywanie problemów

Jak czyścić makaroniarkę Philips i jej tarcze?

Jeśli musisz wyczyścić makaroniarkę firmy Philips, ale nie wiesz, jak to zrobić, nie martw się, pomożemy Ci. Wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z tymi dokładnymi instrukcjami.

Czynności, które należy wykonać, aby wyczyścić makaroniarkę firmy Philips:

1) Przed rozpoczęciem demontażu lub czyszczenia urządzenia wyłącz zasilanie i wyjmij z urządzenia przewód zasilający

2) Zdejmij pokrywę komory (rys. 1)

3) Poluzuj pokrętła panelu przedniego (rys. 2)

4) Odłącz panel przedni, tarczę formującą, uchwyt tarczy formującej, łopatkę
mieszającą i komorę mieszającą w sposób przedstawiony na rysunku 3

5) Za pomocą suchej szmatki usuń wszelkie pozostałości mąki z otworu łopatki mieszającej (oznaczonego cyfrą 1 na rys. 4)

6) Za pomocą dołączonego narzędzia do czyszczenia usuń wszelkie pozostałości ciasta z tarczy formującej. Następnie umyj tarczę w wodzie. (rys. 5)

Wskazówka: Tarcze do makaronów spaghetti i fettuccine umieść na 2 godziny w zamrażarce. Później użyj narzędzia do czyszczenia, aby usunąć ciasto z otworów.

7) Umyj wszystkie odłączane części w wodzie (rys. 6)

8) Do czyszczenia części zewnętrznej makaroniarki, jednostki centralnej i panelu sterowania użyj suchej szmatki

9) Po zakończeniu czyszczenia makaroniarki, upewnij się, że wszystkie części i schowek dla tarcz formujących są suche. Następnie z powrotem załóż urządzenie do następnego użycia i umieść je w suchym miejscu z dobrą wentylacją.

rys. 1

Zdejmij pokrywę komory

Zdejmij pokrywę komory

rys. 2

Poluzuj pokrętła panelu przedniego

Poluzuj pokrętła panelu przedniego

rys. 3

Zdejmij panel przedni, tarczę formującą, uchwyt tarczy formującej, łopatkę mieszającą i komorę mieszającą

Zdejmij panel przedni, tarczę formującą, uchwyt tarczy formującej, łopatkę mieszającą i komorę mieszającą

rys. 4

Za pomocą suchej szmatki usuń wszystkie pozostałości mąki z otworu na łopatkę mieszającą

Za pomocą suchej szmatki usuń wszystkie pozostałości mąki z otworu na łopatkę mieszającą

rys. 5

Za pomocą dołączonego narzędzia do czyszczenia usuń wszelkie pozostałości ciasta z tarczy formującej

Za pomocą dołączonego narzędzia do czyszczenia usuń wszelkie pozostałości ciasta z tarczy formującej

rys. 6

Umyj wszystkie odłączane części w wodzie

Umyj wszystkie odłączane części w wodzie

Czyszczenie tarcz formujących

1) Do czyszczenia tarcz formujących, do których dołączono specjalne narzędzie do czyszczenia, należy używać tylko tego narzędzia w celu usunięcia wszystkich resztek ciasta.

2) Do czyszczenia tarcz formujących, do których nie dołączono narzędzia do czyszczenia, należy używać płaskiego narzędzia z dwoma stronami pozwalającymi wyczyścić każdą tarczę.

Wskazówka:
Najłatwiejszym sposobem czyszczenia tarcz formujących makaroniarki jest pozostawienie ich na kilka godzin na blacie (lub na kilka godzin w zamrażalniku), aż ciasto wyschnie. Gdy ciasto będzie zupełnie suche, należy opukać tarcze o kuchenny blat. Ciasto samo odpadnie.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Nie zanurzaj jednostki centralnej w wodzie
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia, aby uniknąć skaleczenia się ostra krawędzią

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2345/19 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!