1
Produkty

5300 series Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

80 cm (32"), Telewizor LED Full HD, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 32PFS5362/12

Często zadawane pytania

Co zrobić jeśli SmartTV jest niedostępny?

Uwaga: Informacja w tym artykule będzie wyświetlana poprawnie w przypadku gdy model TV został wprowadzony przed wejściem w przewodnik rozwiązywania problemów.
Kliknij tutaj aby wybrać model TV I wejść ponownie w przewodnik rozwiązywania problemów.

Sytuacja
Występuje jedna z następujących sytuacji:
• Usługa Smart TV jest niedostępna
• Widoczna jest ikona ładowania, ale Smart TV się nie ładuje
• Pojawia się komunikat „Nie znaleziono serwera firmy Philips”
• Pojawia się komunikat „Aby zakończyć logowanie w SmartTV, wyłącz telewizor i włącz go ponownie”
• Pojawia się ekran Smart TV Demo

Lista kontrolna

Upewnij się, że:
• Oprogramowanie telewizora jest aktualne
• Przewodowe lub bezprzewodowe połączenie jest dostępne w telewizorze
• W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej: siła sygnału sieci bezprzewodowej pomiędzy telewizorem a punktem dostępu sieci musi wynosić co najmniej 80%
• Telewizor był WŁĄCZONY przez co najmniej 3 minuty przed podjęciem próby uzyskania dostępu do usługi Smart TV

Uwaga: podczas wykonywania czynności konserwacyjnych na portalu Smart TV usługa jest tymczasowo niedostępna (maksymalnie do 6 godzin).

Odpowiedź

Brak dostępu do portalu Smart TV może mieć różne przyczyny. Aby sprawdzić, co powoduje jego zablokowanie, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem:

1. Przeprowadź cykl wyłączenia i włączenia zasilania

• Ponownie włącz telewizor w następujący sposób:
• Wyłącz telewizor.
● Odłącz przewód zasilający telewizora.
● Odczekaj co najmniej minutę (od zgaśnięcia wskaźnika LED) i ponownie podłącz przewód zasilający.
• Ponownie włącz telewizor.

2. Upewnij się, że zegar jest ustawiony prawidłowo

• Naciśnij przycisk menu głównego (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV Settings) > [Ustawienia ogólne] (General Settings) > Zegar > [Automatyczny tryb zegara] (Automatic clockmode) > Ręczne
• Ustaw prawidłową godzinę i datę

3. Sprawdź ustawienia sieciowe telewizora

• Naciśnij przycisk menu głównego (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
Ustawienia > [Ustawienia sieci] (Network settings) > [Wyświetl ustawienia sieci] (View network settings)

W tym menu można zdefiniować następujące ustawienia:

[Tryb sieci] (Network mode): powinien być ustawiony na [DHCP/automatyczny adres IP]
Ta opcja umożliwia telewizorowi automatyczne aktualizowanie połączenia, jeśli router zmieni adres IP dla telewizora.

[Adres IP] (IP address):
Jeśli adres IP zaczyna się od 169 lub 0.0, oznacza to, że router blokuje połączenie lub nie jest połączony z telewizorem. Przejdź do kroku 5.

4. Czyszczenie pamięci internetowej

• Naciśnij przycisk menu głównego (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
Konfiguracja > [Ustawienia sieci] (Network Settings) > [Wyczyść pamięć internetową] (Clear Internet Memory)

Pliki cookie i historia przeglądania zostaną usunięte. Potwierdzenie nie zostanie wyświetlone.

• Powtórz krok 1, odczekaj 3 minuty, aby telewizor się w pełni uruchomił, a następnie spróbuj uzyskać dostęp do funkcji Smart TV. Jeśli telewizor nie łączy się z portalem Smart TV, przejdź do kroku 5.

5. Jeśli używane jest połączenie bezprzewodowe, wypróbuj połączenie przewodowe

Metal, ściany, woda lub inne urządzenia mogą zakłócać sygnał połączenia bezprzewodowego.

6. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych

Dostęp do funkcji Smart TV może być blokowany przez router sieci domowej. Dostawca usług internetowych może pomóc sprawdzić ustawienia zabezpieczeń routera (np. zapora firewall, system ochrony oparty na infrastrukturze Cloud).

7. Ponownie zainstaluj telewizor

Pamiętaj, że nagrania i informacje o kanałach zostaną utracone podczas ponownej instalacji.
• Naciśnij przycisk menu głównego (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
Konfiguracja > [Ustawienia telewizora] (TV settings) > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)
• Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 32PFS5362/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS5302/12 , 49PFS5302/12 , 43PFS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFH5501/88 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 40PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 65PUS6521/60 , 40PFH5501/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 32PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 43PUS6551/12 , 49PUS6581/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8601/12 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!