1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-C i DVB-T] (antena lub kabel)

  Opublikowano dnia 2019-08-02

  Sytuacja

  Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

  • Podczas pierwszej instalacji telewizora

  • Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

  • Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

  • Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

  Odpowiedź

  Aby zainstalować (ponownie) kanały bezpośrednio w telewizorze, postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:
  2. [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels)
  3. Na ekranie instalacji wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK”.
  4. Wybierz jeden z poniższych scenariuszy:

  a. Pierwsza instalacja kanałów:

  5a. Wybierz kraj i naciśnij przycisk „OK”.
  6a. Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk „OK”.
  7a. Wybierz, czy chcesz zainstalować [Tylko kanały cyfrowe] (Only digital channels) czy [Kanały analogowe i cyfrowe] (Analog and digital channels).
  8a. Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

  b. Ponowna instalacja kanałów:

  5b. Wybierz kolejno:
  [Szybka ponowna instalacja] (Quick reinstall), aby przeprowadzić automatyczną ponowną instalację
  lub
  [Zaawansowana ponowna instalacja] (Advanced reinstall), aby wybrać kraj, źródło (antena lub kabel) i typ kanałów (analogowe lub cyfrowe).
  6b. Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów

  Kroki opcjonalne

  Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  Opcja 1: Wybierz opcję [Konfiguracja] (Configure), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów

  1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

  [Skanowanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.
  [Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)
  Wolne/kodowane

  2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów
  Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk „WSTECZ” (BACK) na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

  Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

  Opcja 2: Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

  Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

  W przypadku gdy telewizor nie może odnaleźć kanałów nawet po wprowadzaniu częstotliwości sieci i identyfikatora lub gdy te dane nie są znane, wybierz opcję „Pomiń” (Skip) w menu ustawień częstotliwości sieci. Umożliwi to urządzeniu uruchomienie wyszukiwania kanałów bez danych sieci.

  Opcja 3: Ręczne wyszukiwanie kanału

  Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne

  • Wybierz [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) > Wyszukaj i naciśnij przycisk „OK”.
  • Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) jest podświetlona, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.