1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 30 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  55OLED803/12 Niezwykle smukły telewizor OLED Android 4K UHD
  Uwaga! Twój produkt może mieć inne kolory niż przedstawione na zdjęciu, ale dane dotyczące wsparcia Twojego produktu są takie same.
  Wyświetl produkt

  Niezwykle smukły telewizor OLED Android 4K UHD

  55OLED803/12

  Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-C i DVB-T] (antena lub kabel)

  Sytuacja

  Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

  • Podczas pierwszej instalacji telewizora

  • Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

  • Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:

  • Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

  • Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

  Odpowiedź

  Aby zainstalować (ponownie) kanały bezpośrednio w telewizorze, postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:
  2. [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels)
  3. Na ekranie instalacji wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK”.
  4. Wybierz jeden z poniższych scenariuszy:

  a. Pierwsza instalacja kanałów:

  5a. Wybierz kraj i naciśnij przycisk „OK”.
  6a. Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk „OK”.
  7a. Wybierz, czy chcesz zainstalować [Tylko kanały cyfrowe] (Only digital channels) czy [Kanały analogowe i cyfrowe] (Analog and digital channels).
  8a. Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

  b. Ponowna instalacja kanałów:

  5b. Wybierz kolejno:
  [Szybka ponowna instalacja] (Quick reinstall), aby przeprowadzić automatyczną ponowną instalację
  lub
  [Zaawansowana ponowna instalacja] (Advanced reinstall), aby wybrać kraj, źródło (antena lub kabel) i typ kanałów (analogowe lub cyfrowe).
  6b. Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów

  Kroki opcjonalne

  Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  Opcja 1: Wybierz opcję [Konfiguracja] (Configure), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów

  1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

  [Skanowanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.
  [Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)
  Wolne/kodowane

  2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów
  Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk „WSTECZ” (BACK) na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

  Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

  Opcja 2: Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

  Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

  W przypadku gdy telewizor nie może odnaleźć kanałów nawet po wprowadzaniu częstotliwości sieci i identyfikatora lub gdy te dane nie są znane, wybierz opcję „Pomiń” (Skip) w menu ustawień częstotliwości sieci. Umożliwi to urządzeniu uruchomienie wyszukiwania kanałów bez danych sieci.

  Opcja 3: Ręczne wyszukiwanie kanału

  Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne

  • Wybierz [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) > Wyszukaj i naciśnij przycisk „OK”.
  • Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) jest podświetlona, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

  Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Zarejestruj produkt
  Zarejestruj produkt

  Śledź obsługę gwarancyjną produktu

  Skorzystaj ze zwrotu gotówki, upominków i ofert specjalnych

  Zyskaj łatwy dostęp do pomocy technicznej