1
Produkty

6000 series Niezwykle smukły telewizor 4K z systemem Android TV

108 cm (43"), Telewizor LED 4K Ultra HD, Czterordzeniowy, 8 GB z opcją rozszerz., DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 43PUS6452/12

Często zadawane pytania

Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-T/C]

Sytuacja

Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

• Podczas pierwszej instalacji telewizora

• Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

• Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

Lista kontrolna

Upewnij się, że:

• Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

• Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

Odpowiedź

Aby zainstalować kanały telewizyjne bezpośrednio w telewizorze, wykonaj następujące czynności:

• Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

• [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Rozpocznij teraz] (Start now) > [Ponownie zainstaluj wszystkie kanały] (Reinstall all channels) > [Wybierz kraj] (Select the country)

• Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Wybierz dostawcę usług telewizji kablowej i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów

lub:

Wybierz opcję [Ustawienia] (Settings), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów (opcjonalnie)

1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

[Skanowanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.

[Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)

[Tryb częstotliwości sieci] (Network frequency mode)

[Częstotliwość sieci] (Network frequency)

[Wolne/kodowane] (Free/scrambled)

[Resetuj] (Reset)

2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk WSTECZ (BACK) na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

Ręczne wyszukiwanie kanału

Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne, wybierz opcję [Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) i naciśnij przycisk „OK”.

Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) jest podświetlona, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 43PUS6452/12 , 55PUS6452/12 , 49PUS6452/12 , 43PUS6432/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 32PFH5501/88 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 40PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 65PUS6521/60 , 40PFH5501/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 32PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 43PUS6551/12 , 49PUS6581/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!