1
Produkty

OLED 8 series Niezwykle smukły telewizor OLED Android 4K UHD

TV 139 cm (55") z systemem Ambilight, Picture Performance Index 4500, HDR Perfect WCG 99%, Procesor P5 Perfect Picture 55OLED803/12

Często zadawane pytania

Co zrobić, jeśli dana aplikacja na telewizorze Philips nie działa?

Sytuacja

● Aplikacja ulega awarii lub pojawia się komunikat o błędzie.
● Po wybraniu aplikacji zostaje wyświetlony czarny ekran.
● Podczas używania aplikacji występuje problem z odtwarzaniem materiałów wideo lub dźwiękowych.

Lista kontrolna

Upewnij się, że:
● oprogramowanie jest aktualne
● aplikacja została otwarta z poziomu platformy aplikacji telewizora i nie jest używane zewnętrzne urządzenie inteligentne
● inne aplikacje działają
● połączenie z Internetem zostało pomyślnie nawiązane

Odpowiedź

Aby ustalić przyczynę problemu, wykonaj poniższe czynności, gdy odtwarzanie treści zostanie przerwane lub gdy aplikacja się zawiesi. Gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do ostatniego akapitu poniższego artykułu na temat komunikatów o błędach.

1. Ponowne uruchomienie

● Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka elektrycznego.
● Po upływie co najmniej dwóch minut ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilającego.
● Za pomocą przycisku zasilania przełącz telewizor z trybu gotowości w tryb pracy.
● Sprawdź, czy wcześniej uszkodzona aplikacja działa prawidłowo. Jeśli tak, nie trzeba robić nic więcej. Jeśli nie, przejdź do kroku 2 („Czyszczenie pamięci internetowej”).

2. Czyszczenie pamięci internetowej

Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i przejdź do półki „Ustawienia” (Settings):
● Wybierz opcję Ustawienia > [Połączenie bezprzewodowe i sieciowe] ] (Wireless and networks) > [Przewodowe lub Wi-Fi ] (Wired or Wi-Fi) > [Wyczyść pamięć Internetu] (Clear Internet Memory) i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.
● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
● Przełącz telewizor w tryb gotowości. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego telewizora i odczekaj jedną minutę. Ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilającego i uruchom telewizor.
● Sprawdź, czy wcześniej uszkodzona aplikacja działa prawidłowo. Jeśli tak, nie trzeba robić nic więcej. Jeśli nie, przejdź do kroku 3 ( „Aktualizacja lub ponowna instalacja aplikacji”).

3. Aktualizacja lub ponowna instalacja aplikacji

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować lub ponownie zainstalować aplikację:

 Odinstalowanie aplikacji

Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i przejdź do półki „Ustawienia” (Settings):
● Wybierz opcję [Zarządzaj aplikacjami] (Manage apps) i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.
● Wybierz aplikację sprawiającą kłopoty z listy aplikacji i naciśnij przycisk „OK”.
● Wybierz opcję Odinstaluj i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.
● Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

Pobieranie/aktualizowanie aplikacji

Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i przejdź do półki „Aplikacje” (Apps).
● Wybierz sklep Google Play i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.
● Wyszukaj odinstalowaną aplikację i podświetl ją.
● Wybierz opcję „ZAINSTALUJ” lub „AKTUALIZUJ”.
● Naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć pobieranie.

Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji aplikacji pochodzących ze sklepu Google Play

Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i przejdź do półki „Aplikacje” (Apps).
● Wybierz sklep Google Play i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.
● Użyj przycisków strzałek w dół, aby wybrać kolejno: Ustawienia > [Automatyczna aktualizacja aplikacji] (Auto-update apps) > [Automatyczna aktualizacja aplikacji w dowolnym momencie] (Auto-update apps at any time). Naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby potwierdzić wybór.
● Automatyczna aktualizacja zostanie teraz włączona.
● Sprawdź, czy aplikacja działa ponownie. Jeśli tak, nie trzeba robić nic więcej. Jeśli nie, przejdź do kroku 4 („Ponowna instalacja telewizora”).

4. Ponowna instalacja telewizora

Aby zainstalować ponownie wszystkie funkcje telewizora, naciśnij przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
Konfiguracja > [Ustawienia ogólne] (General settings) > [Zainstaluj ponownie telewizor] (Reinstall TV)

Po wybraniu tej opcji konieczne będzie przywrócenie wszystkich ustawień i zainstalowanych kanałów.

2. Wyczyść pamięć internetową

Naciśnij klawisz “Domek” na pilocie i wybierz:

Dla Android TV z 2014 roku:

[Konfiguracja] > [Ustawienia sieci] > [Wyczyść pamięć internetu]

Dla Android TV z 2015 roku:

[Ustawienia ogólne] > strzałka w lewo > [Sieci bezprzewodowe i sieciowe] > [Przewodowe lub Wi-Fi] > [Wyczyść pamięć Internetu] lub klawisz“koła zębatego” > [Wszystkie ustawienia] > [Połaczenie bezprzewodowe i sieciowe] > [Sieć przewodowa lub Wi-Fi] > [Wyczyść pamięć Internetu]

Dla Android TV z 2016 roku:

[Ustawienia ogólne] > [Połączenie bezprzewodowe i sieciowes] > [Sieć przewodowa lub Wi-Fi] > [Wyczyść pamięć Internetu]

Pliki cookies i historia przeglądanie zostanie usunięta. Nie pojawi się okno potwierdzające. Sprawdź czy aplikacja działą prawidłowo.

3. Zainstaluj ponownie TV

Aby zainstalować ponownue wszystkie funkcje TV naciśniej ne pilocie “Domek” i wybierz:

• [Ustawienia ogólne] > strzełka w lewo >[Ustawienia ogólne] > [Zainstaluj ponownie telewizor]

Wszystkie ustawienia i zainstalowane kanały będą musiały być ponownie ustawione po wybraniu tej opcji.

Komunikaty o błędach

Twórca aplikacji może przygotować komunikat o błędzie, który jest wyświetlany przez aplikację. Poinformuj go o wyświetlanym błędzie, aby uzyskać dalszą pomoc.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS7601/12 , 32PFH5501/88 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 40PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 65PUS6521/60 , 40PFH5501/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 32PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 43PUS6551/12 , 49PUS6581/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 40PFH6510/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 40PFH6550/88 , 40PFK6510/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6580/12 , 40PFT6510/12 , 43PUK7100/12 , 43PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS7909/12 , 55PUS9109/12 , 65PUS9109/60 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 48PFS8109/12 , 48PFS8159/12 , 48PFS8209/12 , 55PFS8109/12 , 55PFS8109/60 , 55PFS8159/12 , 55PFS8159/60 , 55PFS8209/12 , 55PUS8809/12 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!