0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Pomoc Philips

  Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]

  Opublikowano dnia 2019-03-18

  Sytuacja
  W przypadku kanałów DVB-T (antena telewizji naziemnej) występuje jeden z wymienionych niżej problemów.
  • Brak jednego lub kilku kanałów
  • Nie znaleziono żadnego kanału
  • Obraz jest niewyraźny lub widoczne są na nim kostki pikseli (makro-bloki)
  • Spadek głośności dźwięku
  • Przełączanie kanałów trwa długo (powolne ładowanie się obrazu)
  • Podczas przełączania kanałów widać kolorowy ekran
  • Usługi interaktywne (HbbTV) nie w pełni działają
  • Widać czarny ekran, nie ma dźwięku ani obrazu

  Lista kontrolna

  Upewnij się, że:
  • kanały są zainstalowane w telewizorze
  • wybrano źródło „Oglądanie telewizji” (Watch TV)
  • TV został zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania

  Odpowiedź

  Wewnętrzny tuner telewizora zapisuje listę kanałów dostarczanych przez nadawcę (dostawcę kanałów telewizyjnych) z pośrednictwem sygnału DVB (telewizja kablowa, telewizja naziemna). Lista kanałów jest dostarczana na unikalnej dla danego regionu częstotliwości.

  Gdy kanały telewizyjne poprzez sygnał DVB-T (naziemna/antena)ą są instalowane w telewizorze, konieczna jest stała jakość i moc sygnału, aby zapewnić optymalne wyświetlanie tych kanałów przez telewizor.

  1. Unikaj utraty sygnału

  Odbierany sygnał może być osłabiony przez czynniki zewnętrzne. Stosuj wymienione niżej środki ostrożności.
  • Staraj się, aby nie układać przewodu w pobliżu sprzętu elektronicznego. Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału.
  • Skorzystaj z ekranowanego przewodu aby uniknąć utraty sygnału.
  • Podłącz przewód antenowy z punktu wejściowego w domu bezpośrednio do telewizora. Jeśli sygnał bezpośredni (bez korzystania z rozdzielaczy sygnału, nagrywarki lub dekodera) jest silniejszy i wyższej jakości, oznacza to, że utratę sygnału powodowały urządzenia zewnętrzne.

  Odbiór sygnału antenowego

  • Antena wewnętrzna może być rozwiązaniem problemów związanych z sygnałem.
  • W niektórych regionach antena dachowa może stanowić rozwiązanie problemów związanych z sygnałem.
  • Aktywna antena ze wzmacniaczem wewnętrznym wzmocni sygnał.
  • Bezpośrednie połączenie między anteną a telewizorem (bez sygnału przekazywanego przez oddzielne urządzenie) zapewni minimalną przestrzeń dla utraty sygnału.

  Uwaga: Anteny oparte na telewizorze, aby zapewnić zasilanie 5V, nie mogą być używane w połączeniu z telewizorem Philips.

  2. Zmierz sygnał wejściowy DVB-T

  Silny, stały sygnał programu umożliwia telewizorowi płynne wyświetlanie programów.

  Uwaga: zaleca się wykonanie kilku pomiarów w celu sprawdzenia, czy odbierany sygnał utrzymuje się na stałym poziomie.

  Siła sygnału: minimalna siła sygnału 40–50% jest niezbędna do korzystania z telewizora, aby prawidłowo przetwarzać sygnał wejściowy.
  Jakość sygnału: 40–50% jakość sygnału jest niezbędna do korzystania z telewizora, aby prawidłowo przetwarzać sygnał wejściowy.

  ● Wybierz kanał, na którym występuje problem.
  ● W przypadku kanału telewizyjnego naciśnij przycisk „OPCJE” (OPTIONS) lub na pilocie zdalnego sterowania firmy Philips.
  Telewizory z systemem Android: wybierz opcje Preferencje > [Informacje o kanale] (Channel Info)
  Wszystkie inne modele: wybierz opcję [Informacje o kanale] (Channel Info)

  Zostaną wyświetlone dane o jakości i sile sygnału wejściowego w przypadku konkretnego kanału.

  3. Brakujące kanały lub problemy na wybranych kanałach

  Jeśli kanałów brakuje lub na określonych kanałach występują problemy, zaktualizuj listę kanałów, wykonując opisane niżej czynności.

  Aktualizacja kanałów (opcja 1)

  • Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
  Konfiguracja > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Aktualizuj kanały] (Update channels) > Rozpocznij
  lub
  naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:
  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Aktualizuj kanały] (Update channels) > Rozpocznij
  lub
  naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno opcje [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Aktualizuj kanały] (Update channels).

  Ponownie zainstaluj kanały (opcja 2)

  Wyjmij moduł CI+ z portu CAM telewizora (jeśli dotyczy).
  • Aby ponownie zainstalować kanały DVB-S, wykonaj opisane niżej czynności.
  Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:
  Konfiguracja > [Instalacja kanałów] (Channel installation) > [Ponownie zainstaluj wszystkie kanały] (Reinstall all channels) > [Kraj] (Your country) > [Antena DVB-T] (Antenna DVB-T) > Ustawienia > [Wyszukiwanie częstotliwości] (Frequency scan) > [Pełne wyszukiwanie] (Full scan)
  lub
  naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:
  [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > Rozpocznij
  lub
  naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno opcje [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > Rozpocznij.

  W stosownych przypadkach po zainstalowaniu kanałów umieść ponownie moduł CI+ CAM w telewizorze.

  • Nazwy pozycji menu telewizora mogą się nieznacznie różnić.

  Jak postępować, jeżeli nie można poprawić siły ani jakości sygnału?

  Jeśli sygnał nie jest niezmiennie silny, następujące ustawienia można zmienić, aby zapobiec utracie kanałów:

  1. Wyłącz funkcję automatycznej aktualizacji kanałów.
   • Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
   Konfiguracja > [Ustawienia kanałów] (Channel settings) > [Instalacja kanałów] (Channel installation) > [Automatyczna aktualizacja kanałów] (Automatic channel update) > WYŁ.
   lub
   naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:
   [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Automatyczna aktualizacja kanałów] (Automatic channel update) > WYŁ.
   lub
   naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno opcje [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Automatyczna aktualizacja kanałów] (Automatic channel update) > WYŁ.

  • Lista kanałów nie będzie już aktualizowana. Przejdź do kroku 3, aby w razie potrzeby ponownie zainstalować nową lub zaktualizowaną listę kanałów.

  1. Wyłącz komunikat o automatycznej aktualizacji kanałów.
   • Naciśnij przycisk „Menu główne” (Home) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz:
   Konfiguracja > [Ustawienia kanałów] (Channel settings) > [Instalacja kanałów] (Channel installation) > [Komunikat o aktualizacji kanałów] (Channel update message) > WYŁ.
   lub
   naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania telewizora i wybierz opcje:
   [Wszystkie ustawienia] (All settings) > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Komunikat o aktualizacji kanałów] (Channel update message) > WYŁ.
   lub
   naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz kolejno opcje [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja naziemnych/kablowych] (Antenna/Cable Installation) > [Komunikat o aktualizacji kanałów] (Channel update message) > WYŁ.

  Uwaga: aby problem rozwiązać definitywnie, zalecamy polepszenie jakości sygnału DVB i ponowne włączenie funkcji automatycznej aktualizacji kanałów. Aby polepszyć jakość sygnału, sprawdź antenę telewizji naziemnej, nadajnik i inny sprzęt do odbioru sygnału.

  Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 65PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUT6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 22PFT4022/12 , 32PHS4112/12 , 32PHT4112/12 , 49PFT4132/12 , 65PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 43PUS6262/12 , 55PUS6262/12 , 65PUS7502/12 , 32PFT4132/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 24PFS4022/12 , 24PHT4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUT6262/12 , 65PUT6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 22PFS4232/12 , 24PHS4032/12 , 55PUT6262/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 50PUT6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUT6262/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 24PHT4032/12 , 49PUT6162/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6412/12 , 43PUT6162/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 49PFS5302/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5302/12 , 32PHT5302/12 , 43PFT5302/12 , 24PFT5231/05 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 32PHS5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PFS5301/12 , 32PHT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFT4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHT4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFT4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PHS4031/12 , 22PFT4031/12 , 65PUS7601/12 , 32PFS6402/12 , 43PUH6101/88 , 55PUH6101/88 , 49PUH6101/88 , 32PFH5501/88 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 43PUS6031/12 , 32PHT4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PFK4101/12 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 32PHH4201/88 , 49PUT6262/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 40PFH4201/88 , 65PUS6521/60 , 65PUS6521/12 , 48PFT4101/12 , 32PFH4101/88 , 32PHH4101/88 , 24PFK5211/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 40PFH5501/88 , 32PFS5501/12 , 48PFH4101/88 , 40PFT4111/12 , 32PFT5501/12 , 40PFK4101/12 , 49PUS6581/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 43PUS6551/12 , 40PFT4101/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 43PUH4900/88 , 55PUH4900/88 , 49PUH4900/88 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 24PHH5210/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6510/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6510/12 , 40PFH6550/88 , 40PFH6510/88 , 24PHT5210/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 32PFH5300/88 , 50PFH5300/88 , 48PFH6300/88 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 32PHK4200/12 , 40PFK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFT5300/12 , 50PFK5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH4200/88 , 40PFT4200/12 , 32PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 40PFT4100/12 , 40PFH4100/88 , 32PHT4200/12 , 32PHH4200/88 , 32PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 32PFK4100/12 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH4000/88 , 24PHT4000/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

  Często zadawane pytania

  Kontakt z firmą Philips

  Z chęcią Ci pomożemy.

  Szukasz czegoś innego?

  Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.