1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Warunki gwarancji

  Oto postanowienia gwarancyjne

   

  Możesz dokonać rejestracji żarówek Xenon LongerLife w ciągu 30 dni od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje przez 7 lat lub maks. 150 tys. km, w zależności od tego, co upłynie szybciej. Gwarancja obejmuje wyłącznie zastosowanie niemające charakteru komercyjnego. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za montaż lub wysłanie uszkodzonej żarówki – nawet jeśli do uszkodzenia dojdzie w czasie obowiązywania gwarancji. Na czas trwania gwarancji należy zachować certyfikat gwarancyjny oraz dowód zakupu.

  Jak zrealizować gwarancję


  Udaj się do sprzedawcy lub skontaktuj się z zespołem opieki nad klientem firmy Philips pod nr tel. 00800-7445 4775. Otrzymasz nową żarówkę, która pod kątem technicznym będzie stanowiła odpowiednik żarówki Xenon LongerLife.

  Jeśli chcesz zwrócić produkt za pośrednictwem infolinii, odeślij wadliwą żarówkę w opakowaniu ochronnym, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Należy pamiętać o załączeniu dowodu zakupu i wniesieniu właściwej opłaty pocztowej, stosownej do danych adresowych w Twoim kraju.

   

  Warunki gwarancji

   

  • Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu widocznego na dowodzie zakupu.
  • Zamiennik zostanie zaproponowany według uznania firmy Philips i gwarancja będzie nadal obowiązywała od pierwotnej daty zakupu.
  • Gwarancja firmy Philips obowiązuje pod warunkiem, że z produktem obchodzono się we właściwy sposób i zainstalowano go zgodnie z przeznaczeniem oraz według instrukcji obsługi – w pojeździe samochodowym.
  • Gwarancja firmy Philips nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenckie przysługujące w ramach lokalnych przepisów.

   

  Co nie jest objęte gwarancją?


  Gwarancja nie obejmuje szkód następczych i nie ma zastosowania, gdy:

   

  • Dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub stał się nieczytelny.
  • Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji na produkcie zostały zmienione, usunięte lub zamazane.
  • Naprawa lub modyfikacje produktu zostały przeprowadzone przez serwis lub osoby nieposiadające stosownego upoważnienia.
  • Produkt jest wykorzystywany do celów komercyjnych.
  • Defekt powstał na skutek niewłaściwego wykorzystania produktu lub na skutek działania czynników atmosferycznych niezgodnych z zalecanymi warunkami roboczymi produktu.
  • Żarówka została uszkodzona, m.in. przez zwierzęta, błyskawicę, nieprawidłowe napięcie, wodę lub ogień, klęskę żywiołową lub podczas transportu.
  • Produkt jest wadliwy z powodu zużycia podzespołów, które można uznać za zużywające się lub wyczerpujące, z powodu klęski żywiołowej lub z przyczyn wynikłych podczas transportu.
  • Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub dopuszczony do użytku w kraju, w którym jest wykorzystywany, co może mieć miejsce w sytuacji zakupu produktu w innym kraju niż kraj przeznaczenia.


  Potrzebujesz obsługi serwisowej?

  Gwarancja nie obejmuje szkód następczych i nie ma zastosowania, gdy:

  Aby uniknąć zbędnych niedogodności, zalecamy staranną lekturę podręcznika użytkownika i/lub zapoznanie się z działem pomocy niniejszej witryny internetowej przed kontaktem z firmą Philips lub z dostawcą. W celu uzyskania obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z Centrum Kontaktowym Konsumenta firmy Philips za pośrednictwem czatu, telefonu lub poczty elektronicznej. Dane kontaktowe firmy Philips znajdują się na tej stronie internetowej. Gdy upłynie okres obowiązywania gwarancji, możesz skontaktować się bezpośrednio z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Philips.


  Aby uzyskać sprawną obsługę podczas kontaktu z firmą Philips, przygotuj wcześniej:

   

  • Oryginalną fakturę lub paragon z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem modelu produktu oraz
  • Numer seryjny widniejący na produkcie.