1
Usuwanie kamienia

Jak usuwać kamień
ze steamera do ubrań firmy Philips

Zarejestruj

Zamów subskrypcję biuletynu

Wraz z upływem czasu w steamerach do ubrań osadza się kamień. Problem ten dotyczy wszystkich urządzeń elektrycznych, które wykorzystują wodę, a im woda jest twardsza, tym szybciej kamień gromadzi się w urządzeniu. Jeśli nie jest on regularnie usuwany, może w końcu spowodować powstawianie białych lub brązowych plam na ubraniach, a strumień pary może ulec osłabieniu. Dlatego, aby zmaksymalizować wydajność steamerów do ubrań, należy regularnie je odkamieniać.

Auto Clean

Auto Clean

Easy Rinse

Usuwanie kamienia ze streamerów do ubrań ClearTouch za pomocą funkcji Easy Rinse

Easy Rinse
Easy Rinse
Easy Rinse

Jak usunąć kamień ze streamerów do ubrań za pomocą funkcji Easy Rinse?


Odkamienianie pozwala usunąć kamień i zanieczyszczenia, które nagromadziły się w steamerze po długim użytkowaniu. Zalecamy przeprowadzanie odkamieniania raz w miesiącu.
Film dotyczący funkcji Easy Rinse

Jak usuwać kamień?

Easy Rinse
Wyłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 1 godzinę, aż urządzenie ostygnie.
Easy Rinse
Przed rozpoczęciem usuwania kamienia upewnij się, że zbiornik wody jest wypełniony co najmniej do poziomu minimalnego.
Easy Rinse

Obróć pokrętło Easy Rinse w lewo, aby je odblokować i powoli pociągnij na zewnątrz. To spowoduje wypłynięcie wody z wnętrza bojlera.

Uwaga: woda wypływająca z otworu funkcji Easy Rinse może być gorąca po prasowaniu parowym. Poczekaj co najmniej godzinę, aż urządzenie ostygnie.

Easy Rinse
Po odsączeniu całej wody wciśnij z powrotem pokrętło otworu funkcji Easy Rinse i obróć w prawo, aby je zablokować.

Auto Clean

Usuwanie kamienia ze streamerów do ubrań CompactTouch za pomocą funkcji Auto Clean

Małe wymiary

Jak usunąć kamień ze streamerów do ubrań za pomocą funkcji Auto Clean?


Odkamienianie pozwala usunąć kamień i zanieczyszczenia, które nagromadziły się w steamerze po długim użytkowaniu. Zalecamy przeprowadzanie odkamieniania co dwa tygodnie.
 

Całkowicie napełnij zbiornik wodą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatycznego czyszczenia, aby uruchomić proces. Nigdy nie zanurzaj dyszy parowej w wodzie.​

Film dotyczący funkcji Auto Clean

Jak usuwać kamień?

Auto Clean

Napełnij zbiornik wody do maksymalnego poziomu. Umieść dyszę parową nad zlewem i podłącz urządzenie.

 

Uwaga: nigdy nie zanurzaj dyszy parowej w wodzie.

Auto Clean
Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatycznego czyszczenia przez 1 sekundę. Zaświeci się żółty wskaźnik i rozpocznie się proces czyszczenia.
Auto Clean
Wskaźnik poinformuje o zakończeniu procesu. Teraz możesz wyłączyć urządzenie. Szmatką zetrzyj wszelką pozostałą wodę i cząsteczki kamienia.