0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Przepisy dotyczące wyrobów medycznych UE

   

  W maju 2017 roku Unia Europejska (UE) opublikowała nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych (ang. Medical Device Regulations, MDR). Celem było zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości wszystkich wyrobów i akcesoriów medycznych z oznaczeniem CE sprzedawanych na terenie Europy oraz w krajach, które wymagają, aby produkty nosiły takie oznaczenie lub je akceptują. Przepisy te nie dotyczą materiałów eksploatacyjnych oraz podzespołów. Przepisy MDR UE zastępują Dyrektywę dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) oraz Dyrektywę dotyczącą aktywnych implantowanych wyrobów medycznych (90/385/EWG).

  Poniższe informacje dotyczą wyrobów posiadających certyfikaty zgodności z przepisami MDR UE:

  Adres autoryzowanego przedstawiciela

   

  Nasze wyroby są oznaczone adresem naszego autoryzowanego przedstawiciela — osoby prawnej wyznaczonej przez Unię Europejską do reprezentowania nas w UE oraz do zapewniania zgodności naszych wyrobów z europejskimi dyrektywami.

  Oznaczenie przedstawiciela w UE

  Philips Medical Systems Nederland B.V.
  Veenpluis 6
  5684 PC Best
  The Netherlands

  Adres producenta

   

  Zgodnie z wymogami prawnymi narzuconymi przez przepisy MDR UE wszystkie nasze wyroby medyczne i ich akcesoria są opatrzone adresem producenta.

  Wyroby Respironics

  EC REP mark

  Respironics Inc.
  1001 Murry Ridge Lane
  Murrysville, PA 15668 USA

  Wyroby do podawania leków wziewnych:

  EC REP mark

  Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd.
  Chichester Business Park
  City Fields Way, Tangmere
  Chichester, West Sussex, UK PO20 2FT

  Wyroby Pro-Tech Services:

  EC REP mark

  Pro-Tech
  Pro-Tech Services Inc.
  1001 Murry Ridge Lane
  Murrysville, PA 15668 USA

  Oznaczenie CE

   

  Każdy z naszych wyrobów posiada oznaczenie CE (CE lub CE0123) — znak certyfikacji lub „znak zatwierdzenia”, który zaświadcza o zgodności wyrobów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z wszystkimi stosownymi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Oznaczenie producenta zgodnie z przepisami MDR UE
  Oznaczenie CE 0123 zgodnie z przepisami MDR UE

  Zagrożenia związane z wyrobem

   

  Potencjalne zagrożenia związane z każdym wyrobem są szczegółowo omówione w jego instrukcji obsługi.

  Wyrób(-oby) lub typ wyrobu

  Ostrzeżenie

  AutoSV

  Ostrzeżenie: Lekarz powinien ocenić możliwość korzystania z tego urządzenia w przypadku pacjentów z objawową, przewlekłą niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą <45% oraz z umiarkowanie nasilonym do ciężkiego przeważająco ośrodkowym bezdechem sennym.

  Ostrzeżenie: Lekarz powinien ocenić możliwość korzystania z tego urządzenia w przypadku pacjentów z objawową, przewlekłą niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą <45% oraz z umiarkowanie nasilonym do ciężkiego przeważająco ośrodkowym bezdechem sennym.

  Inwazyjna wentylacja mechaniczna

  Trilogy Evo

  Ostrzeżenie: Pacjenci wymagający stałego korzystania z respiratora powinni pozostawać pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.  Personel powinien być gotowy do zapewnienia alternatywnej formy leczenia na wypadek wystąpienia alarmów lub awarii respiratora bądź w przypadku niedziałającego sprzętu.

  Maski twarzowe i pełnotwarzowe bez portu  wydechowego

  FitLife (total face mask), Amara Silicone FF SE and Amara Gel FF SE

  Ostrzeżenie: Maskę należy stosować z osobnym urządzeniem wydechowym. Nie należy używać maski, jeśli urządzenie terapeutyczne nie jest włączone i nie działa prawidłowo.

  Maski pediatryczne

  Ostrzeżenie: Należy używać wyłącznie w obecności dorosłego opiekuna.

  Koncentratory tlenu (przenośne  i stacjonarne)

  EverFlo, SimplyGo, SimplyGo Mini

  Ostrzeżenie: Nie wolno stosować tlenu podczas palenia tytoniu ani w pobliżu otwartego ognia.

  Encore Anywhere

  Ostrzeżenie: Dane z systemu EncoreAnywhere są tylko jednym z kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania oceny skuteczności terapii i nie zastępują danych diagnostycznych ani monitorowania pacjenta.

  Care Orchestrator

  Ostrzeżenie: Dane z systemu Care Orchestrator są tylko jednym z kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania oceny skuteczności terapii i nie zastępują danych diagnostycznych ani monitorowania pacjenta. [Care Orchestrator]

   

  Ostrzeżenie: Dane z systemu Care Orchestrator Essence są tylko jednym z kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania oceny skuteczności terapii, i nie zastępują danych diagnostycznych ani monitorowania pacjenta.

  DirectView

  Ostrzeżenie: Dane z systemu DirectView są tylko jednym z kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania oceny skuteczności terapii i nie zastępują danych diagnostycznych ani monitorowania pacjenta.

  Maski z zatrzaskiem magnetycznym

  Wisp, DreamWisp, AmaraView, DreamWear FF

  Niektóre wyroby medyczne mogą być podatne na oddziaływanie pola magnetycznego. Magnetycznych zaczepów w masce nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 50 mm od wszelkich aktywnych urządzeń medycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia takie jak stymulatory serca, defibrylatory oraz implanty ślimakowe. Maski nie wolno stosować w pobliżu sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

  DreamMapper

  Ostrzeżenie: Dane z systemu DreamMapper są tylko jednym z kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania oceny skuteczności terapii i nie zastępują danych diagnostycznych ani monitorowania pacjenta.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z przepisami MDR UE, prosimy o kontakt z działem Sleep and Respiratory Care Regulatory Affairs pod adresem ra_respironics@philips.com.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.