1
Produkty

Series 4500i Oczyszczacz powietrza

Usuwa 99, 9% cząsteczek o wielkości 3 nm, Wielkość pomieszczenia: 28–48 m², Info o stężeniu PM2, 5, gazów, alergenów AC4550/50

Rozwiązywanie problemów

Oczyszczacz powietrza firmy Philips nie poprawia jakości powietrza

Jeśli jakość powietrza nie ulegnie poprawie podczas korzystania z oczyszczacza powietrza firmy Philips, może to być spowodowane różnymi przyczynami. Dowiedz się tutaj, jak rozwiązać ten problem.

Uwaga! Wszystkie poniższe ilustracje są jedynie graficznym przedstawieniem urządzeń bądź ich elementów; w przypadku rzeczywistych urządzeń mogą występować pewne różnice.

Nie usunięto wszystkich elementów opakowania z filtrów

Z filtrów oczyszczacza powietrza firmy Philips należy usunąć elementy opakowania. Usuń wszystkie elementy opakowania w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.

Zdejmowanie elementów opakowania z oczyszczacza powietrza Philips

Filtry nie są prawidłowo włożone

Wszystkie filtry muszą być umieszczone w oczyszczaczu powietrza w prawidłowej kolejności.

Większość oczyszczaczy powietrza firmy Philips zawiera filtry widoczne na ilustracji poniżej (niektóre nie mają filtra B).

Sprawdź w instrukcji obsługi, jakie filtry zawiera dany model oczyszczacza powietrza.

Filtry oczyszczacza powietrza firmy Philips

Czujnik jakości powietrza jest brudny lub mokry

Czujnik jakości powietrza w oczyszczaczu powietrza firmy Philips (oznaczony literą D na ilustracji poniżej) powinien być suchy i czysty. W razie potrzeby wyczyść go za pomocą patyczka kosmetycznego.

Czujnik jakości powietrza oczyszczacza powietrza firmy Philips

Okna są otwarte

Jeśli okna są otwarte i zanieczyszczone powietrze napływa z zewnątrz, oczyszczacz może nie być w stanie poprawić jakości powietrza.

Upewnij się, że wszystkie okna są zamknięte.

Pomieszczenie jest zbyt duże

Rozmiar pomieszczenia, w którym pracuje oczyszczacz, jest większy niż maksymalny rozmiar, w którym może on działać prawidłowo.

Upewnij się, że rozmiar pomieszczenia nie przekracza maksymalnego rozmiaru wskazanego dla danego modelu oczyszczacza powietrza.

Nowe meble w pomieszczeniu

Po wstawieniu nowych mebli do pomieszczenia jakość powietrza może pogorszyć się przez emitowane przez nie gazy. Gazy te powinny zniknąć stopniowo w ciągu najbliższych tygodni.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: AC4550/50 , AC2729/50 , AC1217/10 , AC5659/10 , AC6608/10 , AC3829/10 , AC2889/10 , AC1215/10 , AC3259/10 , AC1214/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4012/10 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!