1
0

Shopping cart

There are currently no items in your shopping cart.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Series 4500i Oczyszczacz powietrza

  Usuwa 99, 9% cząsteczek o wielkości 3 nm, Wielkość pomieszczenia: 28–48 m², Info o stężeniu PM2, 5, gazów, alergenów AC4550/50

  Troubleshooting

  Przepływ powietrza przez oczyszczacz powietrza Philips jest słaby, a kontrolka nie świeci na niebiesko.

  Jeżeli stwierdzisz, że strumień powietrza z oczyszczacza powietrza jest słaby, a kolor wskaźnika jakości powietrza nie zmienia się na niebieski, tutaj dowiesz się, jak można rozwiązać ten problem.

  Uwaga! Wszystkie poniższe ilustracje są jedynie graficznym przedstawieniem urządzeń bądź ich elementów; w przypadku rzeczywistych urządzeń mogą występować pewne różnice.

  Nie usunięto całego opakowania filtrów

  Strumień powietrza może być słaby, a kolor wskaźnika jakości powietrza nie zmienia się na niebieski, jeżeli filtry nie zostały wyjęte z opakowania.

  Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć całe opakowanie filtrów, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Elementy opakowania w oczyszczaczach powietrza firmy Philips

  Filtr wstępny jest zabrudzony

  Zanieczyszczony filtr wstępny (C na poniższej ilustracji) również może osłabiać przepływ powietrza przez oczyszczacz powietrza firmy Philips.

  Należy wyczyścić filtr wstępny, myjąc go pod bieżącą wodą i pozostawiając do wyschnięcia (przed ponownym zainstalowaniem go w oczyszczaczu musi być całkowicie suchy).

  Filtry są brudne

  Zanieczyszczone filtry (oznaczone literami A i B na ilustracji, przy czym niektóre modele wyposażone są wyłącznie w filtr A) mogą także osłabiać przepływ powietrza.

  Filtry te należy wymieniać raz w roku lub zgodnie z zaleceniami dla danego modelu oczyszczacza powietrza i nie należy ich myć.

  Filtry powietrza w oczyszczaczach powietrza firmy Philips

  The information on this page applies to the following models: AC4550/50 , AC4558/50 , AC1215/50 , AC1217/50 , AC1217/10 , AC5659/10 , AC6608/10 , AC3829/10 , AC2889/10 , AC1215/10 , AC3259/10 , AC1214/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4012/10 . more less

  Not what you are looking for?

  Did we answer your question?

  If not, contact us.