Aplikacja Philips Sonicare Connected – Warunki użytkowania

¡Dziękujemy za zainteresowanie Philips Sonicare! Mobilna aplikacja Philips Sonicare („aplikacja”) oferowana jest Tobie przez Philips North America, LLC.

 

Zapraszamy Cię do używania aplikacji, jako Twojego towarzysza w drodze do lepszej opieki nad higieną jamy ustnej. Prosimy Cię jedynie o pamiętanie o kilku zasadach i ograniczeniach.
 

Co robi dla Ciebie ta aplikacja, gdy jest podłączona do niektórych modeli elektrycznych szczoteczek Philips Sonicare:  

 

1

Niniejsza aplikacja komunikuje się z pewnymi modelami elektrycznych szczoteczek Philips Sonicare (w tym Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected i Philips Sonicare DiamondClean Smart) za pomocą połączenia bezprzewodowego i dostarcza Ci w czasie rzeczywistym informację zwrotną o Twoim szczotkowaniu oraz wskazówki, które pozwolą Ci poprawić rutynę dbania o higienę jamy ustnej. Modele szczoteczek elektrycznych Sonicare, zdolne do połączenia się z tą aplikacją, w nazwie modelu będą posiadały człon „connected” lub w innym przypadku szczoteczka będzie wskazywała, że posiada bezprzewodową łączność za pomocą technologii Bluetooth.
 

2

Szczoteczka elektryczna Sonicare Connected posiada inteligentne czujniki do śledzenia Twojego szczotkowania.
 

3

Takimi inteligentnymi czujnikami są:

-          czujnik miejsca, który pokazuje Ci, w których miejscach szczotkujesz zbyt dużo lub zbyt mało, aby uzyskać lepsze pokrycie;

-          czujnik szorowania, który prowadzi Cię do zmniejszenia szorowania,
aby osiągnąć zoptymalizowaną technikę szczotkowania;

-          czujnik nacisku, który śledzi nacisk szczotkowania i w celu ochrony dziąseł sygnalizuje, gdy nacisk jest zbyt duży; oraz

-          SmartTimer, który gwarantuje, że w każdej części jamy ustnej szczotkujesz przez okres czasu zalecany przez profesjonalistów z dziedziny stomatologii.

-          Stosując głowicę do szczotkowania Philips Sonicare, zawierającą czujniki RFID, dane te będą wykorzystane do automatycznego sugerowania trybu zgodnie z typem głowicy do szczotkowania oraz także do śledzenia wydajności pojedynczych głowic do szczotkowania.

 

4

Aplikacja synchronizuje dane z inteligentnych czujników z Twoją spersonalizowaną mapą jamy ustnej 3D. Aplikacja posiada następujące cechy:

-          TouchUp zapewnia Ci dostosowany program oparty na danych z Twoich sesji szczotkowania, aby natychmiast odnieść się do pominiętych miejsc i uzyskać większą czystość;

-          Monitor wymiany głowicy szczoteczki (Brush Head Replacement Monitor) śledzi wydajność w oparciu o Twój czas szczotkowania i nacisk oraz powiadamia Cię, kiedy należy ją wymienić, abyś mógł uzyskać najlepsze rezultaty. Używając głowicy do szczotkowania z czujnikami RFID, powyższe rezultaty będą śledzone dla każdej pojedynczej głowicy do szczotkowania;

-          Ustawienie celu (Goal Setting) pozwala Ci ustawiać cele szczotkowania
i nitkowania oraz zapewnia punkty po osiągnięciu przez Ciebie tych celów;

-          Sekcja postępu (Progress section) wyświetla Twoje dane o szczotkowaniu w czasie oraz informację, na jakim jesteś etapie w odniesieniu do swoich czynności związanych z celami;

-          Obszary szczególnej uwagi (Focus Areas) pozwalają Ci uwydatnić trudnodostępne miejsca na Twojej mapie jamy ustnej w aplikacji Sonicare, przypominając Ci, że należy poświęcić im dodatkową uwagę, której wymagają za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby;

-          Moje wizyta (My Appointment) pozwala Ci ustalić i śledzić Twoje wizyty
u stomatologa;

-          Raporty z mojego postępu (My Progress reports) pozwalają Ci dzielić się działaniami związanymi z higieną jamy ustnej z innymi osobami, takimi jak stomatolog lub rodzina;

-          Dla Twojej wygody sklep z produktami (Shop for Products) zapewnia dostęp do asortymentu produktów ochrony jamy ustnej firmy Philips.

 

 

5

Aplikacja pozwala Ci również komunikować się z firmą Philips w kwestiach związanych z Twoją elektryczną szczoteczką Sonicare Connected.

 

Zachęcamy do dalszego czytania – używając aplikacji, akceptujesz poniższe warunki.

 

JEŻELI NABYŁEŚ SWOJĄ ELEKTRYCZNĄ SZCZOTECZKĘ SONICARE CONNECTED BEZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I ICH NIE AKCEPTUJESZ, MOŻESZ OTRZYMAĆ ZWROT PEŁNEJ KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACIŁEŚ ZA PRODUKT, JEŚLI W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZAKUPU ZWRÓCISZ NIEUŻYWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM DOKONANIA PŁATNOŚCI.

 

Kto może korzystać z aplikacji:

 

Aby korzystać z aplikacji Philips Sonicare, musisz mieć przynajmniej (13) lat.
 

Konto i aktywacja/dezaktywacja
 

Aby móc korzystać z aplikacji, musisz:
 

a. pobrać aplikację;

b. stworzyć konto MyPhilips do korzystania z aplikacji oraz zaakceptować niniejsze warunki korzystania z aplikacji;

c. zgodzić się, by konto MyPhilips i aplikacja służyły jako formalny kanał komunikacji dla Philips
do kontaktu z Tobą w związku z zamianami w aplikacji lub niniejszych warunków;

d. aktywować aplikację poprzez podłączenie elektrycznej szczoteczki Sonicare Connected zgodnie z instrukcją użytkowania.

 

Możesz utworzyć konto i korzystać z aplikacji wyłącznie, gdy zaakceptujesz i będziesz stosował się do niniejszych warunków i właściwego prawa. Jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej aplikacji przez kogokolwiek poniżej 13 roku życia jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych warunków.
 

Zgadzasz się: (a) precyzyjnie podać wszystkie dane kontaktowe oraz informacje, o które prosi Philips i niezwłocznie zawiadomić firmę Philips o każdej zmianie informacji; (b) zachować w poufności informację dotyczącą Twojego loginu do konta oraz wszystkie działania prowadzone w ramach Twojego konta.

Możesz zdecydować o dezaktywacji lub usunięciu swojego konta na stronie internetowej MyPhilips.

 

Licencja.  Nie posiadasz praw własności w odniesieniu do oprogramowaniu aplikacji. Raczej możesz korzystać z aplikacji w urządzeniu Apple lub Android, które posiadasz i kontrolujesz, w związku z wyżej opisanym celem, dzięki licencji. Niniejsza licencja nie jest zbywalna i jest zawarta między Tobą a Philips.
 

Philips posiada prawa własności, znaki handlowe, znaki usługowe oraz prawa do wizerunku handlowego w odniesieniu do wszystkich materiałów i zawartości wyświetlanej w aplikacji. Nie wolno Ci reprodukować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, wyświetlać, komponować, wykonywać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, transmitować, emitować ani udostępniać żadnych takich materiałów ani zawartości żadnej stronie trzeciej (w tym wyświetlać lub rozprowadzać materiały wykorzystując stronę internetową trzeciej strony) bez uprzedniej pisemnej zgody Philips. Philips zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie w inny sposób przyznane w niniejszych warunkach.

Zgadzasz się, że nie będziesz publikował, wyświetlał, ujawniał, wynajmował, dzierżawił, modyfikował, użyczał, rozprowadzał ani tworzył prac pochodnych w oparciu o aplikację ani oprogramowanie aplikacji, ani żadnej jej części. Zgadzasz się również, że nie będziesz wydobywał kodu źródłowego, dekompilował, przekładał, adaptował ani rozmontowywał oprogramowania aplikacji oraz zgadzasz się, że nie będziesz próbował tworzyć kodu źródłowego z kodu wynikowego oprogramowania aplikacji.
 

Opłata. Aplikacja oferowana jest Tobie bezpłatnie.
 

Gwarancje. Naszym celem jest zapewnienie Ci, jako użytkownikowi, wspaniałej aplikacji i wspaniałego doświadczenia. Wiedz, że możemy dostarczyć Ci tę aplikację w formie „jak jest”. Niestety pomimo naszych chęci nie możemy udzielić gwarancji na nic związanego z aplikacją ani jej zawartością. Wynika to między innymi z faktu, że korzystanie z aplikacji zależy również od okoliczności zewnętrznych, takich jak Twoje urządzenie mobilne, sieć bezprzewodowa Wi-Fi, zależy od Twojego dostawcy Internetu oraz dostawcy usług dla urządzeń mobilnych, na których Philips nie ma wpływu. Stąd, w odniesieniu do aplikacji, Philips nie może gwarantować: dostępności, czasu działania, precyzji wyników, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności wszystkich wynikających powiadomień, żadnego konkretnego poziomu wynagrodzenia ani innych korzyści. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KWOTY PRZEWYŻSZAJĄCE CENĘ ZAKUPU APLIKACJI.
 

Zakupiona przez Ciebie elektryczna szczoteczka Sonicare Connected podlega gwarancji dostarczonej wraz z produktem. Niniejsze warunki użytkowania nie mają niekorzystnego wpływu na żadne prawa wynikające z gwarancji, które, jako konsument, posiadasz w swoim kraju zamieszkania.
 

Odpowiedzialność. Chociaż pokładamy dużą wiarę w naszej aplikacji, zawsze istnieje możliwość, że rzeczy nie działają w sposób, w jaki powinny. W niefortunnym przypadku, gdyby nasza aplikacja nie działała lub możliwa była utrata jakiejkolwiek zawartości, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja nieszczęśliwa i niedogodna. Niestety, w maksymalnym zakresie dozwolonym właściwym prawem, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku korzystania przez Ciebie z aplikacji.
 

Zawieszenie, wypowiedzenie i zaprzestanie.  Zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszych warunkach, niniejsze warunki będą obowiązywały w pełnym zakresie, jak długo będziesz wchodził lub korzystał z aplikacji albo do czasu ich wypowiedzenia. Philips, w każdym momencie, może (a) zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z aplikacji lub (b) wypowiedzieć Tobie niniejsze warunki użytkowania, jeśli w dobrej wierze Philips uznaje, że korzystałeś z aplikacji z naruszeniem niniejszych warunków. Po wypowiedzeniu nie jesteś uprawniony do wchodzenia ani korzystania z aplikacji.

 

Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania działania aplikacji lub którejkolwiek z jej części w każdym momencie, dokonując powiadomienia lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że firma Philips nie będzie ponosiła odpowiedzialności względem Ciebie ani innej strony trzeciej z tytułu korzystania z wyżej wspomnianego prawa. Możemy wysłać Ci wiadomość e-mail lub inną komunikację mówiącą Ci o zmianach i wyborach, jakie możesz mieć lub działaniach, jakie możesz podjąć zanim powyższe zmiany zaczną obowiązywać. Brak działania z Twojej strony lub kontynuacja korzystania z aplikacji po takim powiadomieniu powie nam, że zgadzasz się na te zmiany.

Zaktualizowane warunki użytkowania.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze warunki użytkowania. Jeśli to zrobimy, będzie to miało miejsce na zasadach oficjalnego powiadomienia. Możemy wysłać Ci wiadomość e-mail lub inną komunikację mówiącą Ci o zmianach i wyborach, jakie możesz mieć 

lub działaniach, jakie możesz podjąć zanim powyższe zmiany zaczną obowiązywać albo możemy czasowo wyróżnić nowe lub poprawione sekcje w niniejszych warunkach lub możemy zamieścić wyróżnione ogłoszenie na stronie internetowej My Philips. Brak działania z Twojej strony lub kontynuacja korzystania z aplikacji po takim powiadomieniu powie nam, że zgadzasz się na te zmiany.
 

Strony trzecie i opłaty stron trzecich
 

Możliwe jest, że korzystając z aplikacji będziesz również korzystał z usługi, pobierał część oprogramowania lub dokonywał zakupu towarów zapewnianych przez stronę trzecią. Takie usługi i produkty strony trzeciej mogą posiadać swoje odpowiednie przepisy i ograniczenia, które są odrębne od niniejszych warunków a które musisz przestrzegać w odniesieniu do takiej strony trzeciej.

Potwierdzasz, że odpowiadasz za wszystkie opłaty pobierane przez strony trzecie, takie jak Twój dostawca Internetu (ISP) czy dostawca usług dla urządzeń mobilnych (takie jak opłata za użycie danych).
 

Jurysdykcja. Niniejsze warunki użytkowania podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork i są zgodnie z nim rozumiane i interpretowane, bez względu na jego kolizyjne przepisy prawa.
 

Wyłączny punkt do kontaktu. Apple i Google nie są odpowiedzialne za aplikację ani jej treść. Z tego względu, wszelkie pytania, roszczenia dotyczące produktu oraz roszczenia stron trzecich dotyczące własności intelektualnej związane z niniejszą aplikacją oraz prośby o wsparcie należy kierować do firmy Philips na adres www.philips.com/support.
 

Na koniec: Oświadczasz, że (i) nie znajdujesz się kraju objętym embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych ani w kraju, który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych, jako kraj „wspierający terroryzm”; i (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron, które są stronami zakazanymi
lub posiadającymi ograniczenia. Również nieodwołalnie udzielasz sklepowi, w którym zakupiłeś tę aplikację prawo (który to sklep będzie uważany za sklep, który zaakceptował to prawo) do egzekwowania niniejszych warunków w odniesieniu do Ciebie, jako strony trzeciej, będącej beneficjentem tej aplikacji.
 

Zgadzasz się, że nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio eksportował lub reeksportował oprogramowania aplikacji do żadnego kraju, dla którego ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli eksportu (the United States Export Administration Act) lub inne podobne prawa albo przepis prawa Stanów Zjednoczonych wymagają licencji eksportowej lub innej zgody rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że właściwa licencja eksportowa lub zgoda zostały wcześniej pozyskane.
 

Miłej zabawy!!!