1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Aplikacja Philips Sonicare For Kids

  Warunki użytkowania

  Dziękujemy za zainteresowanie produktami Philips Sonicare! Ta aplikacja mobilna Philips Sonicare For Kids („Aplikacja”) jest dostarczana przez firmę Philips Electronics North America Corp. („Philips”). Zapraszamy do korzystania z tej Aplikacji w celach rozrywkowych. Prosimy jednak pamiętać o kilku regułach i ograniczeniach.

  Co robi Aplikacja:

  1. Udostępnia informacje na temat produktów Sonicare firmy Philips.
  2. Umożliwia komunikację z firmą Philips w sprawach dotyczących aplikacji Philips Sonicare For Kids.
  3. Aplikacja komunikuje się ze szczoteczką Philips Sonicare For Kids za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego w celu zachęcenia dzieci do nauki prawidłowego szczotkowania zębów.
  • Dzięki Aplikacji na początku sesji szczotkowania rozpoczyna się odliczanie czasu, a dzieci są zachęcane do szczotkowania równocześnie z fikcyjną postacią w Aplikacji. Usta tej postaci służą jako wizualizacja, a zegar jest synchronizowany z każdą strefą szczotkowania jamy ustnej. Dzięki temu dzieci mogą w sposób interaktywny uczyć się prawidłowych technik szczotkowania podczas zabawy.
  • Gra dostępna w Aplikacji została opracowana z myślą o pracy z dziećmi i rodzicami przez około 60 dni. Ten okres powinien być wystarczający do wypracowania zdrowego nawyku szczotkowania zębów.
  • Aplikacja śledzi również dokładnie sesje i czas szczotkowania, dzięki czemu rodzice i dentyści mogą monitorować i obserwować postępy w szczotkowaniu oraz wyznaczać dzieciom cele do osiągnięcia.
  • Dzieci mogą również „karmić” postacie w Aplikacji różnymi rodzajami jedzenia, dbając w ten sposób o ich zdrowie. W ten sposób dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowej żywności oraz jej wpływu na higienę jamy ustnej i ogólny stan zdrowia.
  Zachęcamy do przeczytania dalszej części tekstu. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki.

  Inne ważne informacje o Aplikacji:

  Prywatność: Aplikacja gromadzi i wykorzystuje informacje osobiste związane z jej pobieraniem lub użytkowaniem. Gromadzenie i wykorzystywanie tego typu informacji może podlegać prawom dotyczącym prywatności w różnych jurysdykcjach (np. ustawie Children’s Online Privacy and Protection Act). Jeśli wymagają tego przepisy prawa, użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie firmie Philips potwierdzenia swojego wieku oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie informacji tego typu. Firma Philips ceni i szanuje prywatność swoich klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przeczytanie oświadczenia o prywatności [Privacy notice].
   

  Licencja: niniejszej Aplikacji można używać w celach opisanych powyżej na urządzeniu firmy Apple należącym do użytkownika lub przez niego obsługiwanym. Licencji nie można przenosić, a jej stronami są użytkownik i firma Philips.
   

  Strony trzecie: istnieje możliwość, że podczas korzystania z niniejszej Aplikacji użytkownik (także) skorzysta z usługi, pobierze element oprogramowania lub zakupi towary dostarczane przez stronę trzecią. Takie usługi i produkty stron trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i ograniczeniom, nieujętym w niniejszych warunkach użytkowania.
   

  Gwarancje: naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi atrakcyjnej aplikacji o wysokiej jakości obsługi. Należy pamiętać, że możemy jedynie dostarczyć Aplikację w stanie takim, w jakim jest. Niestety nie możemy udzielić żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji ani jej zawartości.
   

  Odpowiedzialność: mimo że wierzymy w prawidłowe działanie naszej Aplikacji, zawsze istnieje możliwość, że coś nie zadziała tak, jak powinno. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia Aplikacja nie działa lub jakakolwiek treść została utracona, prosimy o przyjęcie naszych szczerych przeprosin. Rozumiemy, że jest to sytuacja niepożądana i niekomfortowa. Niestety w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji. W ŻADNEJ SYTUACJI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWOTY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU APLIKACJI.
   

  Jurysdykcja: niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane, interpretowane i podległe przepisom prawa stanu Nowy Jork bez uwzględnienia jego przepisów prawa kolizyjnego.
   

  Jedyny punkt kontaktu: firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani jej zawartość. Dlatego należy kontaktować się z firmą Philips pod adresem philips.com/support w sprawie pytań, pomocy, roszczeń dotyczących produktu i roszczeń dotyczących własności intelektualnej stron trzecich w związku z niniejszą Aplikacją.
   

  Uwagi końcowe: użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem Rządu Stanów Zjednoczonych ani określonym przez Rząd Stanów Zjednoczonych jako „kraj wspierający terroryzm” oraz że (ii) nie znajduje się na żadnej liście zabronionych lub ograniczonych podmiotów Rządu Stanów Zjednoczonych. Ponadto użytkownik nieodwołalnie przyznaje firmie Apple prawo (i uznaje się, że firma ta je przyjmuje) do egzekwowania niniejszych warunków względem użytkownika w charakterze strony trzeciej będącej ich beneficjentem.
   

  Dobrej zabawy!