1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Oświadczenie dotyczące prywatności

  Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności: maj 2015 r.

   

  Firma Philips Consumer Lifestyle B.V. („Philips”) przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych udostępnianych jej przez użytkowników. Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności („Oświadczenie”) odnosi się do danych osobowych gromadzonych przez automatyczny ekspres do kawy Saeco Avanti („Saeco GranBaristo Avanti”) i aplikację mobilną Saeco GranBaristo Avanti („Aplikacja”), które są kontrolowane przez firmę Philips. Saeco jest znakiem towarowym firmy Koninklijke Philips N.V. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności, gdyż wyjaśniono w nim, w jaki sposób Philips wykorzystuje i chroni dane osobowe, a także jaki wpływ mają użytkownicy na sposób, w jaki dane te są wykorzystywane. Oświadczenie dotyczy praktyk firmy Philips w zakresie ochrony prywatności. Nie jest to umowa.

   

   

  Rodzaje i sposoby wykorzystywania gromadzonych danych osobowych

  Gromadzimy lub wykorzystujemy dane osobowe w związku z zainstalowaniem lub użytkowaniem Aplikacji i ekspresu automatycznego Saeco GranBaristo Avanti w następującym celu:

  (1)      Zapewnienie obsługi Aplikacji.

   

  Co pociąga za sobą ten cel?

  Gdy korzystasz z Aplikacji, monitorujemy użytkowanie ekspresu Saeco GranBaristo Avanti, aby móc dostarczać Ci przydatne wskazówki, porady i informacje dotyczące konserwacji, które pomogą Ci w obsłudze ekspresu. Gromadzimy te dane na potrzeby badań i/lub dostarczania przydatnych wskazówek dotyczących wykorzystania w pełni możliwości automatycznego ekspresu do kawy Saeco i pomocy w jego konserwacji.

   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

  Gdy korzystasz z Aplikacji, firma Philips gromadzi dane dotyczące użytkowania ekspresu Saeco Avanti i informacje dotyczące historii spożywanych napojów z ekspresu Saeco Avanti, a ponadto analizuje sposób korzystania z aplikacji.

   

  Aplikacja nie działa bez gromadzenia tych danych. Jeśli nie chcesz ich udostępniać, korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

   

  Jakie podmioty wykorzystujemy do tego celu?

  W zakresie przechowywania danych oraz gromadzenia i analizowania danych statystycznych korzystamy z usług strony trzeciej.

   

   

  (2)      Zarządzanie kontem MySaeco.

   

  Co pociąga za sobą ten cel?

  Gdy tworzysz konto, wysyłamy Ci powitalną wiadomość e-mail w celu zweryfikowania nazwy użytkownika i hasła do komunikacji z Tobą w odpowiedzi na zapytania. Dane rejestracyjne wykorzystamy do utworzenia i obsługiwania Twojego konta MySaeco. Twoje konto MySaeco zostanie użyte do zarejestrowania produktu. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy także wykorzystać te dane do informowania Cię o produktach i usługach firmy Philips.

   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

  Możemy gromadzić pewne dane rejestracyjne, takie jak: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, język, hasło, tytuł, wiek.

   

  Jakie podmioty wykorzystujemy do tego celu?

  W celu zapisywania i przechowywania danych dotyczących rejestracji, w tym danych osobowych udostępnionych przez użytkowania, firma Philips korzysta z usług strony trzeciej. 

   

   

  (3)      Generowanie danych statystycznych pomagających firmie Philips w doskonaleniu treści, funkcji i użyteczności Aplikacji.

   

  Co pociąga za sobą ten cel?

  Gromadzimy i agregujemy wymienione dane osobowe, usuwając indywidualne identyfikatory, w celu tworzenia statystyk użytkowania, które pomagają nam w doskonaleniu treści, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji.

   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

  W tym celu przetwarzamy unikatowy numer urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia, typ przeglądarki internetowej urządzenia przenośnego lub używany system operacyjny oraz daty i godziny korzystania z Aplikacji. Ponadto gromadzimy dane o sesjach i użytkowaniu stanowiące informacje o sposobie korzystania z Aplikacji, np. informacje o żądaniach połączenia, komunikacji z serwerem i udostępnianiu danych, rozwiązaniach sieciowych, jakości usług oraz dacie i godzinie dostępu.

   

  Jakie podmioty wykorzystujemy do tego celu?

  W zakresie gromadzenia i analizowania danych statystycznych korzystamy z usług strony trzeciej.

   

  Jak udostępniamy informacje innym

  Firma Philips korzysta z usług stron trzecich, które działają w jej imieniu, w celu zapewnienia potrzebnego sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej, pamięci masowej, usług transakcyjnych i/lub powiązanej technologii, co umożliwia korzystanie z Aplikacji lub usług. 

   

  Ponadto firma Philips wykorzystuje usługi zaufanych stron trzecich pomagających jej w udostępnianiu Aplikacji i analizowaniu sposobu jej wykorzystania. Wymienieni zewnętrzni dostawcy usług gromadzą dane wysyłane przez urządzenie przenośne, takie jak dane o sesji i użytkowaniu, a także dane rejestrów.

   

  Jeśli firma Philips zezwoli stronie trzeciej na przesłanie Twoich danych osobowych poza Twój region geograficzny, podejmie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw do prywatności poprzez wykorzystanie ustaleń umownych lub innych środków, które zapewnią porównywalny poziom ochrony podczas przetwarzania informacji przez zaufane strony trzecie.

   

  Firma Philips ujawnia dane osobowe wyłącznie w ramach niniejszej polityki i/lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

   

  Firma Philips sprzedaje czasami jednostki gospodarcze lub ich części innym firmom. Takie przeniesienie własności może obejmować transfer Twoich danych osobowych, bezpośrednio związanych z daną jednostką, do firmy kupującej.

   

  Prawa użytkownika

  Pragniemy lepiej poznać swoich użytkowników oraz lepiej im służyć, ale jednocześnie szanujemy podejmowane przez nich decyzje dotyczące wykorzystywania ich danych osobowych.

   

  Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane z Twojego kraju do jednostek firmy Philips w innych częściach świata. W tych krajach mogą nie obowiązywać podobne przepisy dotyczące ochrony danych. W przypadku przesłania poza granice Twojego kraju lub jurysdykcji Twoje dane mogą być traktowane zgodnie z przepisami prawa właściwych jurysdykcji. Jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa, poprosimy Cię o zgodę przed przesłaniem Twoich danych osobowych poza Twój region geograficzny.

   

  W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe lub preferencje. Czasami można to zrobić w Aplikacji lub odwiedzając internetowe konto MySaeco [www.saeco.com/welcome]. Aby zrezygnować z naszych usług marketingowych, możesz w dowolnej chwili użyć przycisku anulowania subskrypcji u dołu każdej wiadomości e-mail, którą Ci wyślemy.

   

  Możesz w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz dokonania ich korekty, a także wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. W tym celu należy się z nami skontaktować pod adresem privacy@philips.com lub przez naszą stronę kontaktową.

   

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę powierzonych nam danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem. Odpowiedzialność tę traktujemy wyjątkowo poważnie. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz procedur organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Stosujemy kontrolę dostępu, wykorzystujemy zapory i bezpieczne serwery oraz szyfrujemy niektóre dane. 

   

  Zmiany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności

  Usługi świadczone przez firmę Philips są nieustannie rozwijane, a forma lub sposób ich świadczenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności w dowolnej chwili. Zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z aktualną wersją.

   

  Nowe Oświadczenie dotyczące prywatności będzie obowiązywać od momentu jego opublikowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na podporządkowanie się takiemu oświadczeniu, możesz zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z Aplikacji. Dalsze korzystanie z naszych usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za udzielenie zgody na podporządkowanie się postanowieniom zaktualizowanego Oświadczenia dotyczącego prywatności.

   

  Kontakt

  Wszelkie pytania, zażalenia lub sugestie dotyczące niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności należy wysyłać na adres e-mail: privacy@philips.com lub poprzez naszą stronę kontaktową: www.support.philips.com

  Zarejestruj

  Zamów subskrypcję biuletynu