Medyczne systemy informatyczne

Pomoc w utrzymaniu ciągłości działania placówki w czasie przechodzenia na diagnostykę zdalną

Kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 drastycznie odmienił dotychczasowe metody pracy radiologów i patologów. Duża grupa tych specjalistów została objęta zaleceniem pracy zdalnej, a wielu z nich napotyka trudności w odtworzeniu codziennych procedur — w tym konsultowania przypadków z innymi specjalistami — w warunkach domowych. Rozprzestrzenianie się COVID-19 wywołało chaos w praktycznie każdym sektorze opieki zdrowotnej, w tym również w działach IT, które w krótkim czasie zostały zmuszone do opracowania lub wzmocnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do utrzymania ciągłości dotychczasowej pracy placówki i opieki nad pacjentami, jednak z dostosowaniem tych procesów do środowiska zdalnego.

Pomimo pandemii COVID-19 od pracowni diagnostyki obrazowej i patologii nadal oczekuje się wysokiej jakości pracy przekładającej się na zadowolenie pacjentów i personelu, a przy tym również maksymalnego ograniczania kosztów. Dzisiejsza sytuacja stwarza niewątpliwie bezprecedensowe wyzwania. W miarę wypracowywania „nowej normalności” w procedurach roboczych oraz ograniczania przestojów w opiece nad pacjentami placówki mogą liczyć na pomoc firmy Philips, która zapewnia wsparcie w skutecznym przeprowadzeniu transformacji cyfrowej z uwzględnieniem potrzeb pacjentów i personelu, a także strategii biznesowej. Wspólnie możemy pokonać niektóre z problemów, które zrodziły się w wyniku pandemii, utrzymać poziom diagnostyki prowadzonej zdalnie oraz pomóc radiologom i patologom zdefiniować nowe metody pracy w tych trudnych czasach.

Wdrażanie rozwiązań w zakresie zdalnego opisywania badań

Na kierownikach zespołów IT spoczywa ogromna odpowiedzialność za wdrożenie infrastruktury i pomocy technicznej dla usług diagnostycznych, która pozwoli na skuteczną współpracę między różnymi specjalistami, w tym personelem pielęgniarskim, technikami i lekarzami medycyny ratunkowej. Ponadto wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych, przeglądanych i wymienianych danych, a procesy te muszą się odbywać bez zakłóceń zarówno między zespołami pracującymi zdalnie, jak i personelem na miejscu w placówce. Rozumiemy, że dążąc do utrzymania ciągłości działania, martwisz się również wzrostem ryzyka ujawnienia poufnych danych pacjentów oraz zagrożeniami ze strony cyberataków. Firma Philips dysponuje rozwiązaniami, które pomogą patologom i radiologom pracującym zdalnie w sprawnym zarządzaniu przydzielonymi przypadkami, bezpiecznej współpracy i eliminowaniu opóźnień w kluczowych procesach diagnostycznych pacjentów. Dzięki połączeniu wydajności, jakości i sztucznej inteligencji (AI) zaawansowane rozwiązania wirtualne dedykowane radiologii i patologii umożliwiają specjalistom skoncentrowanie swych wysiłków na stawianiu trafnych rozpoznań zamiast na analizowaniu procesów technicznych.

Jeszcze przed pandemią COVID-19 dziedzina radiologii ulegała coraz głębszemu procesowi decentralizacji, czemu towarzyszyło upowszechnianie się teleradiologii jako standardowej metody rutynowego opisywania badań. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) będącej siłą napędową teleradiologii możliwe jest pozyskiwanie wysokiej jakości obrazów już podczas pierwszej serii obrazowania, poddawanie uzyskanych danych bezpiecznemu przeglądowi zdalnemu, a na koniec ich bezpieczne przekazywanie lekarzom kierującym. Pozwala to na przyspieszenie procedur i ostatecznie przyczynia się do wcześniejszego podjęcia leczenia. Organizacyjnie takie rozwiązanie zapewnia również wgląd w informacje o dostępności radiologa, co umożliwia ewentualne przekierowanie przypadku do następnego specjalisty w kolejce. W firmie Philips tworzymy rozwiązania wspierające zespoły medyczne w preferowanych metodach pracy.

Niedawno nasze rozwiązania w zakresie zdalnego opisywania badań histopatologicznych uzyskały zezwolenie agencji FDA dopuszczające wykorzystanie przez patologów pracujących w domach własnych monitorów, co umożliwia tym specjalistom opisywanie obrazów cyfrowych z taką samą pewnością diagnostyczną co podczas pracy w szpitalu. Zapewniając dobrze skoordynowaną sieć wirtualną, umożliwiamy lekarzom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących leczenia oraz łączymy pacjentów i zespoły medyczne wszystkich specjalności niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Partnerstwo na każdym etapie procesu

Przejście zespołów na pracę zdalną nie musi oznaczać spowolnienia wymiany informacji i współpracy. Rozwiązania firmy Philips sprzyjają pracy zespołowej i ułatwiają dzielenie się wiedzą z różnych dziedzin specjalistycznych w celu podejmowania trafnych decyzji dotyczących leczenia. Placówki mogą liczyć na pomoc firmy Philips — zaufanego partnera w transformacji cyfrowej systemu opieki zdrowotnej — na każdym etapie tego procesu.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?