Default header

Skuteczne prowadzenie opieki nad pacjentami z bezdechem sennym

OBS w USA

Skuteczne prowadzenie pacjentów z zaburzeniami snu w dzisiejszym środowisku opieki medycznej jest trudniejsze i bardziej kosztowne niż kiedykolwiek wcześniej. Większego znaczenia nabrało usprawnienie rozpoznawania złożonych zaburzeń snu, zmniejszenie uciążliwości terapii dla pacjentów oraz zwiększenie produktywności i ograniczenie kosztów stałej opieki.


Rozpoznając coraz większą potrzebę stworzenia nowych, lepszych rozwiązań, przyjęliśmy kompleksowe podejście w celu równoczesnej poprawy zdrowia pacjentów i kondycji placówek w zmieniającym się świecie.

 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania i terapii bezdechu sennego.

Skontaktuj się z Philips

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*
*
*

Oczekiwania

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*

Badanie bezdechu sennego

Examining sleep apnea
Trzeba uświadomić pacjentom, przez co przechodzą każdej nocy ci, którzy cierpią na obturacyjny bezdech senny.
Philips Respironics eCatalog


Firma Philips Respironics oferuje innowacyjne produkty w zakresie terapii snu i domowej opieki w zaburzeniach oddychania, a także edukację medyczną i programy o wartości dodanej, ułatwiające poruszanie się w szybko zmieniającym się krajobrazie branży oraz maksymalizujące sukces kliniczny i biznesowy.

 

Zobacz e-katalog

 

Medicare DME fee schedule information


Te tabele przedstawiają kwoty refundacji Medicare DME za produkty firmy Philips Respironics według kodu HCPCS i stanu. Jedna tabela dotyczy produktów związanych ze snem, a druga — wszystkich produktów firmy Philips Respironics. Każda z nich zawiera kwotę dolną i górną dla każdego produktu, a także stawki dla poszczególnych stanów.

 

Zobacz zestawienie

 

Narzędzia ułatwiające pacjentom prowadzenie terapii bezdechu sennego

Enable patients to take a more active role in their sleep apnea therapy.

Pacjenci mogą odgrywać bardziej aktywną rolę

w swojej terapii bezdechu sennego.

 

Rozwiązanie SleepMapper daje pacjentom lepszą kontrolę nad własną terapią bezdechu sennego przy użyciu mobilnego i internetowego systemu ułatwiającego leczenie OBS. 

 

Dowiedz się więcej

Aktualne trendy

Better Sleep and Breathing with Philips Respironics

Get the latest updates from our Better Sleep & Breathing blog