Default header

Skuteczne prowadzenie opieki nad pacjentami z bezdechem sennym

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*

Jesteś lekarzem medycyny pracy?

Zapoznaj się z treściami dotyczącymi obowiązujących wytycznych, przygotowanymi dla lekarzy medycyny pracy
OBS w USA

Skuteczne prowadzenie pacjentów z zaburzeniami snu w dzisiejszym środowisku opieki medycznej jest trudniejsze i bardziej kosztowne niż kiedykolwiek wcześniej. Większego znaczenia nabrało usprawnienie rozpoznawania złożonych zaburzeń snu, zmniejszenie uciążliwości terapii dla pacjentów oraz zwiększenie produktywności i ograniczenie kosztów stałej opieki.


Rozpoznając coraz większą potrzebę stworzenia nowych, lepszych rozwiązań, przyjęliśmy kompleksowe podejście w celu równoczesnej poprawy zdrowia pacjentów i kondycji placówek w zmieniającym się świecie.

 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania i terapii bezdechu sennego.

Badanie bezdechu sennego

Examining sleep apnea
Trzeba uświadomić pacjentom, przez co przechodzą każdej nocy ci, którzy cierpią na obturacyjny bezdech senny.
Philips Respironics eCatalog


Firma Philips Respironics oferuje innowacyjne produkty w zakresie terapii snu i domowej opieki w zaburzeniach oddychania, a także edukację medyczną i programy o wartości dodanej, ułatwiające poruszanie się w szybko zmieniającym się krajobrazie branży oraz maksymalizujące sukces kliniczny i biznesowy.

 

Zobacz e-katalog

 

Medicare DME fee schedule information


Te tabele przedstawiają kwoty refundacji Medicare DME za produkty firmy Philips Respironics według kodu HCPCS i stanu. Jedna tabela dotyczy produktów związanych ze snem, a druga — wszystkich produktów firmy Philips Respironics. Każda z nich zawiera kwotę dolną i górną dla każdego produktu, a także stawki dla poszczególnych stanów.

 

Zobacz zestawienie

 

Narzędzia ułatwiające pacjentom prowadzenie terapii bezdechu sennego

Enable patients to take a more active role in their sleep apnea therapy.

Pacjenci mogą odgrywać bardziej aktywną rolę

w swojej terapii bezdechu sennego.

 

Rozwiązanie SleepMapper daje pacjentom lepszą kontrolę nad własną terapią bezdechu sennego przy użyciu mobilnego i internetowego systemu ułatwiającego leczenie OBS. 

 

Dowiedz się więcej